2012'de çift haneli büyüdü, Avrupa'nın en hızlısı oldu

2012'de çift haneli büyüdü, Avrupa'nın en hızlısı oldu

22 Şubat 2013 Cuma 17:40
2012'de çift haneli büyüdü, Avrupa'nın en hızlısı oldu
Türkiye’nin lider iletiþim ve teknoloji þirketi Turkcell, 2012 dördüncü çeyrek ve yýlsonu finansal ve operasyonel sonuçlarýný açýkladý. 2012’de Turkcell Grup gelirleri, bir önceki yýla göre %12 oranýnda büyüyerek 10,507 milyar TL oldu. Bu büyümede Türkiye’de %6 oranýnda artan ses ve %44 artan mobil internet gelirleriyle % 33 oranýnda büyüyen yurtiçi ve yurtdýþý grup þirketlerinin katkýsý etkili oldu. Grup AVFÖK, bir önceki yýla gore %11 artýþla 3.242 milyon TL olarak gerçekleþti. Ayrýca Turkcell tarihindeki en yüksek çeyrek gelirini de 2012’nin son çeyreðinde kaydetti.   Abone sayýsý 2012’de 35 milyonu aþtý Müþteri memnuniyetine ve yeni teknolojilere yaptýðý yatýrýmlar sayesinde Turkcell, 2012 yýlýnda da abone sayýsýný artýrmaya devam etti. 2012’de 590 bin net abone alýmýyla toplam abone sayýsý 35.1 milyona ulaþtý. Turkcell faturalý abone sayýsý 1,5 milyon artarak 13.2 milyon oldu. Abone Baþý Aylýk Ortalama Gelir (ARPU) mobil data servis gelirlerindeki büyümenin de etkisiyle yýllýk %6 artarak 20,9 TL olarak gerçekleþti. Artan paket kullanýmlarýyla Abone Baþý Aylýk Ortalama Kullaným 243 dakikaya ulaþtý. Birim fiyatlar düþüyor, mobil internet kullanýmý artýyor Turkcell mobil internet ve mobil servislerin kullanýmý ve fiyatlarýyla ilgili karþýlaþtýrmalarý da  kamuoyuyla paylaþtý. Turkcell’in þebekesindeki mobil internet trafiði 2012’de, bir önceki yýl ile karþýlaþtýrýldýðýnda 1,9 kat arttý.  Turkcell’in mobil internet gelirleri %44 oranýnda artarak 2012’de 1.040 milyon TL oldu. Mobil servisler ve mobil internet gelirlerinin toplamý 2.282 milyon TL’ye ulaþarak Turkcell’in ses dýþý gelirlerini toplam gelirlerinin %26’sý seviyesine taþýdý. Grup þirketlerinin katkýsý artmaya devam ediyor Turkcell’in yurtiçindeki ve yurtdýþýndaki iþtirakleri baþarýlý performansa önemli katkýlar saðladý. Yaptýðý stratejik yatýrýmlarla Türkiye’yi fiber internetle tanýþtýran Turkcell Superonline, 2012 yýlýný % 49 gelir büyümesi ile tamamladý. Türkiye genelinde 31 bin kilometrelik altyapýsýyla fiber interneti 1 milyon 339 binden fazla evin kapýsýna getiren Turkcell Superonline’ýn fiber internet abone sayýsý 425 bine ulaþtý. Abone sayýsýný 2012’de 1 milyon artýrarak 8 milyona çýkaran Ukrayna’nýn en yenilikçi operatörü olan life:) 2012’de gelirlerini dolar bazýnda %10 artýrarak önemli bir baþarýya imza attý.  Ciliv: 2012’deki büyüme hýzýmýzla Avrupa’nýn en hýzlý büyüyenleri arasýna girdik Turkcell’in 2012 yýlý finansal ve operasyonel sonuçlarýný deðerlendiren Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv “2012 finansal sonuçlarýmýz konsolide olarak yüzde 12 büyüdüðümüzü gösteriyor. Bu rakamla Avrupa’nýn en hýzlý büyüyen Telekom gruplarýndan biri olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2012 yýlýnda eþsiz müþteri deneyimi saðlamaya verdiðimiz önem ve teknolojik çözümlerimizle müþterilerin tercihi olmaya devam ettik. 2007 yýlýnda baþlattýðýmýz ‘bir GSM þirketinden, iletiþim ve teknoloji þirketine dönüþüm’ yolundaki yolculukta, bu yýl da önemli adýmlar attýk. Türkiye genelinde 43,2 Mbps mobil geniþbant ve 1.000 Mbps fiber geniþbant hýzý ile bilgiye eriþimi hýzlandýrarak dünyanýn sayýlý örnekleri arasýnda yerimizi aldýk.  Altyapýmýza yaptýðýmýz yatýrýmlar ve Turkcell Akýllý Bulut, Turkcell Cüzdan, Turkcell TV, Saðlýkmetre gibi pek çok iletiþim ve teknoloji çözümü ile ekonomiye ve müþterilerimize daha fazla deðer yarattýk.  En iyi müþteri deneyimi ile birleþtirerek yarattýðýmýz bu deðeri, inovatif çözümlerimiz ve uygun fiyatlara sunduðumuz Turkcell markalý akýllý telefon ve tablet ile de her geçen gün artýrmaya devam ediyoruz” dedi. “2013 yýlýnda Turkcell Grubunun, inovasyon ve operasyonel mükemmeliyet odaðýndan ödün vermeden müþterilerine, çalýþanlarýna, iþ ortaklarýna ve hissedarlarýna daha çok deðer yaratacaðýna inanýyorum.  Baþarýyla kapattýðýmýz zorlu bir yýlýn ardýndan, 2013 yýlýnda da bu ivmeyi devam ettireceðimize inanýyorum” diyen Süreyya Ciliv Turkcell’in müþterileri, çalýþanlarý, iþ ortaklarý ve hissedarlarýna destekleri için teþekkür etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort