Anadolu'da Organize Sanayi Bölgelerinde yatırımcı yok

Anadolu'da Organize Sanayi Bölgelerinde yatırımcı yok

29 Nisan 2011 Cuma 09:23
Anadolu'da  Organize Sanayi Bölgelerinde yatırımcı yok

Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, popülist amaçlarla OSB kurulmasýna izin vermediklerini ifade ederek, doðru yerlere ve potansiyeli olan yerlere OSB kurduklarýný söyledi. Anadolu’nun bazý yerlerinde atýl OSB’lerin bulunduðunu belirten Ergün, “OSB’lerin altyapýsýný yapmýþýz, elektriðini götürmüþüz, kanal yapmýþýz, ama potansiyel yok. Orada yatýrýmcýyý baþka açýlardan cezp edecek potansiyel olmadýðý için henüz tek bir yatýrýmcýnýn olmadýðý bazý OSB’lerin olduðu bölgelerimiz de var maalesef” dedi. Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, popülist amaçlarla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasýna izin vermediklerini ifade ederek, doðru yerlere ve potansiyeli olan yerlere OSB kurduklarýný söyledi. Anadolu’nun bazý yerlerinde atýl OSB’lerin bulunduðunu belirten Ergün, “OSB’lerin altyapýsýný yapmýþýz, elektriðini götürmüþüz, kanal yapmýþýz, ama potansiyel yok. Orada yatýrýmcýyý baþka açýlardan cezp edecek potansiyel olmadýðý için henüz tek bir yatýrýmcýnýn olmadýðý bazý OSB’lerin olduðu bölgelerimiz de var maalesef” dedi. Baþkent Organize Sanayi Bölgesi Bölge Ýdare Binasý’nýn açýlýþý, Sanayi ve Ticaret Bakaný Nihat Ergün, Baþkent OSB Yönetim Kurulu Baþkaný Þadi Türk ve Ankara Sanayi Odasý Baþkaný Nurettin Özdebir’in katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Açýlýþ sonrasý bir konuþma yapan Bakan Ergün, Ankara’nýn bir sanayi kentine dönüþtüðünü ifade ederek, “Organize Sanayi Bölgesi kurmakla iþ bitmiyor, burada sanayicilerimizi yönlendirmek, sanayicilerimizin geliþimine katký saðlamak onlara en iyi þekilde hizmet vermekte gerekiyor. Yýllarca bir memur kenti olarak anýlan Ankara OSB’lerle bir sanayi kentine dönüþtü” dedi. -40 YILDA TAMAMLANAN KADAR OSB 8 YILDA TAMAMLANDI- Alt yapýsý tamamlanan 131 OSB’nin 66 tanesinin kendi iktidarlarý döneminde tamamlandýðýný ifade eden Bakan Ergün, “OSB’lerin 50 yýllýk mazisi olduðunu düþünürsek Türkiye’de 40 yýlda tamamlanan kadar OSB son 8 yýl içerisinde tamamlandý. 40 yýlda 11 bin 388 parsel sanayicilere tahsil edilirken, son 9 yýlda 10 bin parsel tahsil edildi” diye konuþtu. Plansýzlýðýn merkezi haline gelen OSB’lerin varlýðýna þahit olduklarýný ifade eden Bakan Ergün, “Biz popülist amaçlarla OSB kurulmasýna izin vermiyoruz. Doðru yerlere, potansiyeli olan yerlere ve yatýrýmcýnýn gideceði yerlere OSB kuruyoruz. Anadolu’nun bazý yerlerinde atýl OSB’lerimiz var. Altyapýsýný yapmýþýz elektriði götürmüþüz, kanal yapmýþýz, ama potansiyel yok. Orada yatýrýmcýyý baþka açýlardan cezp edecek potansiyel olmadýðý için henüz tek bir yatýrýmcýnýn olmadýðý bazý OSB’lerinde olduðu bölgelerimiz de var maalesef” dedi. -KÝMYACILAR VE BOYACILAR ÝÇÝN AYRI OSB KURULACAK- Ankara’da boyacýlar ve kimyacýlar için ayrý OSB yaptýklarýný ifade eden Bakan Ergün, boya sektöründe çalýþan daðýnýk yerlerdeki firmalarý bir araya toplayacaklarýný söyledi. Bakan Ergün, “Þuanda o sektörlerde çalýþan firmalarýn karýþýk bir OSB’de bulunmalarý mümkün deðil. Çünkü onlarýn güvenlik önlemleri filan alýnmýþ olacak” dedi. OSB’lerin tamamen veya kýsmen yatýrýmcýlara önümüzdeki 6 yýl boyunca gerektiðinde bedelsiz tahsislerine imkan saðlayacaklarýný söyleyen Bakan Ergün, “Yatýrýmlar bu sefer daha da artacak. O uygulama baþladýðýnda yatýrýmlar daha da hýzlý hale gelecek. Þimdi Bakanlar Kurulunda hangi OSB’lerde hangi miktarda bedelsiz tahsislerin yapýlacaðý da çýkmýþ olacak” diye konuþtu. Türkiye’nin hedefleri olan bir ülke olduðunu söyleyen Ergün, “Karamsar deðiliz önümüzü görüyoruz. 2023 yýlýnda nereye ulaþacaðýmýzý görüyoruz. 45 gün sonra seçim var kimsenin kafasýnda istikrarsýzlýk olur mu güven ortamý bozulur mu döviz fýrlar mý faiz patlar mý diye bir kaygý yok. Niye yok çünkü makro ekonomik dengeler oturmuþ. Onun içinde iktidarda muhalefette herkes önünü gören 2023 yýlýna hedefler koyan bir konuma gelmiþ” dedi. -“RÝSKÝN OLMADIÐI YERDE KAZANÇ YOK”- Riskin olmadýðý yerde kazancýn olamayacaðýný söyleyen Ergün, “Yatýrýmcý risk alan adam demektir. Riskle büyüyoruz, geliþiyoruz. Ama bu risk iþ ortamýnýn kendi tabiatýndan kendi doðasýndan kaynaklanan riskler olmalýdýr. Yanlýþ kamu politikalarýndan ortaya çýkan riski reel sektörün özel sektörün sýrtýna yüklemek doðru deðildir” dedi. Bir sanayicinin eðer bir fatura ödeyecekse, kendisi iþini kötü yönetiyorsa onun faturasýný ödemesi gerektiðini söyleyen Ergün, “Sanayici, baþkasýnýn faturasýný ödemesin. Bunlarý bertaraf etmiþ olduk Türkiye’de” þeklinde konuþtu. -SON 8 YILDA KOBÝ’LERE 275 MÝLYON KREDÝ DESTEÐÝ VERÝLDÝ- Kendi hükümetlerinden önceki 12 yýl boyunca KOSGEB’in KOBÝ’lere saðlamýþ olduðu doðrudan desteðin 14.5 milyon TL, son 8 yýlda KOBÝ’lere saðlanan desteðin ise 275 milyon TL olduðunu söyleyen Bakan Ergün, bunun 200 milyon TL’sinin de son 2-3 yýl içerisinde saðlandýðýný belirti. Bu rakamýn KOBÝ’lere verdikleri önemin göstergesi olduðunu söyleyen Bakan Ergün, son 2 yýl içerisinde 187 bin iþletmeye 10.5 milyar TL’lik kredi hacmi oluþturduklarýný ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Polis Yanlış Anlarsa!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort