Ankara'da 5 gençten müthiş buluş

Ankara'da 5 gençten müthiş buluş

17 Mart 2013 Pazar 20:27
Ankara'da 5 gençten müthiş buluş
Ankara’da kafa kafaya veren 5 arkadaþ, uzun yýllar üzerinde çalýþtýklarý ve tüm dünyada ses getirecek önemli bir projeyi hayata geçirdi. Anahtar kullanmadan ‘Kiþiyi tanýmlayabilme ve Tanýyabilme’ özelliði sayesinde sadece sesli komutlarla bir aracý çalýþtýrabilen ve durduran bilen 5 mucit, devrim niteliðindeki bu proje için Baþbakan Erdoðan’dan destek bekliyor.Baþkent Oto Sanayi Sitesi’nde ufak bir elektronik atölyesinde el ele veren 5 arkadaþ, bugüne kadar dünyada eþi benzeri olmayan bir projeyi hayata geçirdi. Anýl Aktaþ isimli mucit, beraberindeki ekibiyle birlikte tasarladýklarý projeleri bir bir hayata geçiriyor.Ýlk olarak 2001 yýlýnda ses komutlarýyla Klavye ve Mouse’a gerek kalmadan bilgisayarý yönlendirmeyi baþaran Anýl Aktaþ, þimdi ise bu sistemi geliþtirerek araçlara hükmetmeye baþladý. Beraberindeki, Murat Tezcan, Ömer Yavuz, Murat Aygöz ve Ahmet Abay ile birlikte sýký bir çalýþma yürüten Anýl Aktaþ, tamamladýklarý bir projeyi  tanýttý.“Güvenlikli Sesli Komut Sistemi” adýný verdikleri sistem sayesinde bir aracý anahtara gerek kalmadan ses komutlarýyla çalýþtýrabildiklerini anlatan Aktaþ, bunu ise araca yerleþtirilen sistem sayesinde bir çok dilde de gerçekleþtirebildiklerini söyledi.Kendisini “Zonguldak doðumlu, bilgisayarý sesle çalýþtýrmayý baþaran ilk Türk genciyim” diyerek tanýtan Anýl Aktaþ’ýn, ayrýca sol ayaðý doðuþtan sakat. Tüm bu imkansýzlýklara raðmen imkansýzý baþaran Anýl Aktaþ, baþardýklarý proje ile ilgili olarak þu bilgileri verdi:“Önemli olan unsurumuz, ‘kiþi tanýmlayabilme ve tanýyabilme’ özelliðidir. Aracý ben istediðim zaman çalýþtýrabilirim fakat arkadaþým ben istemediðim sürece çalýþtýramaz. Bu neye engel olabilir? Düþünün ki çocuðunuz var ve anahtarý alýp kaçacak evden. Bunun kaçmasýný önleyebilirisiniz çünkü anahtar yok ortada. Ve sizi yanýnda getirmesi gerekiyor. Çünkü sizin sesinizle çalýþýyor araç.”Ses komutuyla cihazlara hükmetmeyi baþaran Anýl Aktaþ ve ekibi, ayrýca bu sistemin evlerde ve daha birçok yerde de uygulanabileceðini söylüyor.“SÝSTEMÝN ALGORÝTMASINI ÇÖZDÜM”Anýl Aktaþ’ýn en büyük destekçilerinden olan çalýþma arkadaþý Murat Tezcan ise aracýn ‘Motor’, ‘Motoru çalýþtýr’, ‘Motoru kapat’ komutlarýyla harekete geçtiðini belirterek, ayrýca deþifre sistemi ile de aracý çalýþtýrabildiklerini söyledi. “Bu deþifre sistemini sesimizle girmediðimiz sürece motora hiçbir iþlem yaptýramayýz” diyen Tezcan, kendisinin çalýþmalarýyla ilgili olarak þöyle konuþtu:“Ben bu iþin algoritmasýný çözdüm, bu algoritmanýn, çeþitli konseptlere, sistemlere uygulanabilir halini göstermek istedim. Bunun daha üst versiyonlarý var, onlar da test çalýþmasý üzerinde. Þuanda göstereceðimiz sistem en basitinden ama en anlaþýlabilir düzeyde olaný. Ýki dil de tanýtacaðým ben size. Normal Türkçe ve yabancý dilde. Sesimize göre bir aracý burada çalýþtýrmak ve susturmak. Diðer konseptleri de kullanýcýya göre tanýmlamak.”Kendisinin sistemin algoritmasýný ve kotlamasýný üst seviyeye getirdiðini belirten Tezcan, “Ýstenirse, Ýngilizce, Türkçe, Fransýzca, Ýtalyanca, Almanca olmak üzere diðer dillerde de ekstradan baðýmsýz olarak istediðiniz þekilde cihazlar kontrol edilebilir” dedi.“BAÞKA PROJELERÝ DE KAMUOYUNA SUNACAÐIZ”Yürüttükleri diðer çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Anýl Aktaþ, “Bir sürü projemiz var, toplumsal sorumluluk adý altýnda da projemiz var. Bu projeleri ki devlet büyüklerimiz ve deðerli büyüklerimiz ne zaman ki bizle ilgilenirlerse biz de kamuoyuna sunacaðýz” dedi. Baþardýklarýn projelerin devlet tarafýndan da desteklenmesini isteyen genç mucitler, Türkiye’nin üreteceði ilk yerli otomobilde bu sistemin uygulanabileceðini ve bunu talep ettiklerini söyledi.Kendilerinin hayata geçirdiði projenin hem Türkiye’de hem de dünyada tam olarak duyulmadýðýný kaydeden Anýl Aktaþ, “Fýsýltý gazetesinin duyumu altýnda… Ama biz bunu kamuoyuna göstermek istedik, Türk gençlerinin ev Türk insanýnýn da belli bir yerlerde belli bir þeyler yapabileceðini kanýtlamak istedik. Türk olduðumuz için övünüyoruz” diye konuþtu.“BAÞBAKANIMIZIN DESTEÐÝNÝ ÖZELLÝKLE BEKLÝYORUM”Ekipte büyük sorumluluklar üstlenen bir diðer isim ise Ahmet Abay. Abay ise hayata geçirdikleri ve üzerinde çalýþtýklarý diðer projeler için özelikle Baþbakan Erdoðan’dan destek beklediklerini ifade etti. Baþbakan Erdoðan’a seslenen Abay þunlarý kaydetti:“Sayýn Baþbakanýmýzýn, Türkiye’de yerli araba üretilmesini istemesinden sonra harekete geçtik. Daha büyük projelere de imza attýk, atacaðýz da; bunlarý sunmuyoruz tabi. Elektronik anlamda dünyada olmayan bir þeyi baþardýk. Ve Türkiye bu teknolojiyi hak ediyor ve Baþbakanýmýzýn dediði gibi Türk arabasýný da daha çok hak ediyor. Buna inanýyoruz, daha yüksek yerler de göreceðiz.Sayýn baþbakanýmýzýn desteðini de özellikle bekliyorum. Dediði gibi biz baþardýk, teknolojiyi getirdik, baþlattýðý arabaya, istediði arabaya teknolojiyi getirdik. Ve bu teknolojinin daha büyüklerini, hatta hatta trafikte yaþanan kazalarý önleyici projelerimiz de var. Bunlar da daha büyük projeler.Biliyorsunuz yüzde 80-90 oranýnda ölümler oluyor trafikte. Bunlarý önleyici unsurlarýmýz var. Çipli sisteme geçtiði için ehliyet onunla ilgili yapýlacak projelerimiz var onlarý da hazýrladýk. Daha büyük iþleri baþaracaðýmýza inanýyorum ve Türkler dünyadaki bütün mucitlerden, bilim adamlarýndan daha iyisidir ki bütün her þeyi baþaran biz Türkleriz.”“ARACIN TANITIMINI BAKANIMIZ NÝHAT ERGÜN YAPSIN”Abay, sýr gibi sakladýðý diðer projeler için “Bir yüksek Türk teknolojisi olarak ismimizi duyuracaðýz, Türkiye’nin ismini duyuracaðýz. Yanýmýzda olurlarsa daha büyük þeylerle ilerleyeceðimize inanýyorum” diyerek, yetkililerden destek vermesi gerektiðine vurgu yaptý.Aracý, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün’ün tanýtmasýný istediklerini belirten Abay, “Kendisinin denemesi daha güzel olacak. Yani tüm dünyanýn gözü zaten Sayýn Bakanýmýzýn üzerinde. Buyursun onun tanýtmasýný can-ý gönülden istiyoruz” dedi.ARAÇ, ÖNCEDEN TANIMLANMIÞ SES VE KOMUTLARLA ÇALIÞIYORÝHA kameralarý için komutla çalýþan araçta bir test yapan Murat Tezcan, aracý sadece belli komutlarla ve belli anahtar kelimelerle çalýþtýrmayý baþarýyor. Aracýn anahtarlarýný kullanmadan sadece ‘Start’, ‘Stop’, ‘Gösteri’, ‘Kayýt’ gibi basit kotlarý söyleyerek aracý çalýþtýrýyor ve durduruyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort