AP Milletvekili Bozkurt: Türk işçi hakları kesintiye uğratılmak isteniyor

AP Milletvekili Bozkurt: Türk işçi hakları kesintiye uğratılmak isteniyor

05 Aralık 2012 Çarşamba 21:17
AP Milletvekili Bozkurt: Türk işçi hakları kesintiye uğratılmak isteniyor
BRÜKSEL (CÝHAN)- Avrupa Bakanlar Konseyi´nin yarýn alacaðý bir karar ile Türk iþçilerin sosyal güvenlik ödemelerini yapan üye devletten Türkiye´ye taþýnmalarý durumunda ödeneklerinde kesintiye gidilmesine karar vermesi bekleniyor. Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Emine Bozkurt, Türk iþçi haklarýn kesintiye uðratýlmak istendiðini kaydederek karara karþý mücadele baþlatacaklarýný söyledi. Türkiye´nin onayý olmaksýzýn yasal geçerlilik kazanamayacak olan planlarýn müzakeresi esnasýnda bu düzenlemelerden en çok etkilenecek Türk iþçilerinin sesini taraflara duyurmak için Avrupa Parlamentosu´nda yuvarlak masa toplantýsý düzenlendi. Avrupa Parlamentosu (AP)´nin Hollanda Sosyal Demokrat Milletvekili Emine Bozkurt´un öncülüðünde Avrupa´daki Türk iþçilerin hak kaybýna uðramamalarý için atýlmasý gereken adýmlar masaya yatýrýldý. Konuya iliþkin bir deðerlendirme yapan Emine Bozkurt, AB-Türkiye Ortaklýk Konseyi´nin Türk iþçilere ve ailelerine uygulanan Sosyal Güvenlik programlarýna iliþkin 3/80 Sayýlý Kararý uyarýnca yaþlýlýk, maluliyet, geride kalanlara ödenen ve iþ kazalarýna iliþkin ödenekler kesintiye uðratýlamaz. Bunu Avrupa Adalet Divaný da C-485/07 sayýlý Akdaþ Kararý´nda teyit etti ve bu ödeneklerin hak sahiplerine ödenmesini istedi. Buna gerekçe olarak da örneðin iþ kazalarý sonucu çalýþamaz duruma gelip çalýþma iznini kaybettiði için AB´deki oturum hakkýný da kaybeden bir Türk vatandaþýnýn Türkiye´ye dönmekten baþka bir þansý olamayacaðýný, Türk iþçilere Avrupa´da serbest dolaþým hakký tanýnýncaya kadar ek ödemelerde kesinti yapýlamayacaðýný gösterdi. þeklinde konuþtu. Buna raðmen Avrupa Bakanlar Konseyi´nin kesintiye gitme konusunda ýsrar ettiðini ve yarýn alacaðý karardan sonra da önerilerini Türk tarafýna sunacaðýný söyleyen Bozkurt, Türkiye ile müzakerelerin yýllar sürebileceðini dile getirdi.`YASADIÞILIÐI ÖNLEMEK ÝÇÝN KOORDENELÝ ÇALIÞMA GEREKÝYOR´Bazý üye ülkelerin, yarýn alýnacak karara dayanarak þimdiden yasalarýný deðiþtirmeleri tehlikesinin mevcut olduðunu ve sosyal demokratlar olarak bundan endiþe ettiklerini vurgulayan Bozkurt, sözlerine þöyle devam etti: Bu yasa dýþýlýða fýrsat tanýmamak için þimdiden izleyeceðimiz yöntemlere iliþkin kararlar almamýz gerekiyor. Ben bu konuda daha önce Avrupa Komisyonu´na da yazýlý sorular sorup konuyu takip etmiþtim. Ayrýca Avrupa Parlamentosu´nda bu konuda görüþülmekte olan bir rapora deðiþiklik önerileri verdim. Ancak Türk iþçilerinin hak kaybýna uðramasýný engellememiz için hem Avrupa Parlamentosu´ndan, hem ulusal parlamentolardan hem de sivil toplumdan ve iþçi sendikalarýndan koordineli bir çalýþma gerekiyor. Bu yolda ilk adýmý da bugün bu toplantý ile atmýþ bulunuyoruz. Bugün konuþulanlar ýþýðýnda Avrupa Komisyonu´na yazýlý sorular sorarak açýklamalar isteyeceðim. Bugün AP Ýstihdam ve Sosyal Sigortalar Komitesi´nin sosyal demokrat koordinatörü milletvekili arkadaþým Alejandro Cercas´ýn toplantýmýza katýlýp tam desteðini sunmuþ olmasý ve konunun takipçisi olacaðýný söylemiþ olmasý da beni yüreklendiriyor. Hep birlikte iþçi haklarýnýn kesintiye uðratýlmamasý için çalýþacaðýz. Yuvarlak masa toplantýsýna Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin yaný sýra Avrupa Komisyonu´ndan sosyal güvenlik uzmanlarý, Hollanda Parlamentosu Milletvekili Keklik Yücel, Lahey Büyükelçiliði Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Müþaviri Mehmet Sevim ve Amsterdam Büyükþehir Belediye Meclis Üyesi Emre Ünver liderliðinde Hollanda´dan farklý Türk toplum örgüt temsilcileri katýldý. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort