Bayraktar: Bu problemi birlikte çözeceğiz

Bayraktar: Bu problemi birlikte çözeceğiz

02 Şubat 2013 Cumartesi 13:07
Bayraktar: Bu problemi birlikte çözeceğiz
Üsküdarlýlara hitap eden Bakan Bayraktar þöyle konuþtu: Çok deðerli hemþerilerim, çok deðerli kardeþlerim, öncelikle hepinize sevgilerimi saygýlarýmý sunuyorum. Hepinizden Allah razý olsun. Çok deðerli kardeþlerim, þunu özellikle sözlerimin baþýnda ifade etmek istiyorum. Bizler sizin rýzanýz olmadan, sizin gönüllülüðünüz olmadan sizin birlikteliðiniz olmadan bir adým atmak niyetinde deðiliz. Özellikle bunu paylaþmak istiyorum. Bakýnýz kardeþlerim çok deðerli kardeþlerim bugüne kadar burasý 40-50 yýldýr burada bir problem var. Bugüne kadar çözülemedi. Eðer siz istemezseniz siz katký saðlamazsanýz, bu problemi yine çözemeyiz. Beraber çözeceðiz. Riskli alan ilan edilmesinin bir zararý yok. Ýlla burada bir iþlem yapýlacak diye bir problem yok. Riskli bina ile riskli alaný birbirine karýþtýrmayýn. Riskli bina demek maili intitam durumundaki binayý gösteren bina demektir. Bina yýkýlacak elektriðinin kesilmesi suyunun kesilmesi lazým. Riskli bina baþka, riskli alan içerisinde gecekondular, kaçak yapýlar var ruhsatsýz yapýlar var salaþ yapýlar var bir deprem olduðu zaman zarar görebilir yer demektir. Ne faydasý var burada ifraz yapabilirsin tevrit yapabilirsin imar planýný kolay yapabilirsin daha yeni imar haklarý getirebilirsin. Burada oturan kiracýya kira verebilirsin. Ev verebilirsin burada tapusu olmayan burada hak sahibi olanlara daire verebilirsin. Ýmal ettiðin daireyi maliyetin yarýsýna üçte birine verebilirsin. Buradaki enkaz bedellerini kabul edip onu hak sahibine ödeyebilirsin. Bir sürü hak getiriyor. Bunu getirmek için, buranýn problemini biz çözmek istiyoruz. Sizinle beraber çözmek istiyoruz. Siz isterseniz kahir ekseriyette buradaki yüzde doksan dokuz halk gerçekten burada oturan, inþalarýmýz kardeþlerimiz isterse bu problemi çözebiliriz. Açýkgözlüleri biz muhatap kabul etmeyiz. Fýrsatçýlarý biz muhatap kabul etmeyiz. Provokatörleri kabul etmeyiz. Siz de kabul etmezsiniz. Onlar gelip belki sizin kafanýzý karýþtýrmak isterler. Ama biz ayný siz burada nasýl çocuklarýnýzý düþünüyorsunuz. Bizim evlatlarýmýz burada armutluda oturan evlatlarýmýz parký olan bahçesi olan modern okulu olan yerleþimi mütekâmil olan. Modern hayatýn gerektirdiði donatýlarla bezenmiþ   yerleþim birimleri olan mekânlarda otursun istiyorsanýz bizde bunu istiyoruz. Burada þuanda ikamet eden bir Allah’ýn kulunu burada göndermek bir niyetimiz yok. Böyle bir düþüncemiz yok böyle bir düþüncemiz olamaz sizin kim kafanýzý karýþtýrýyorsa ona hadi oradan önce siz diyeceksiniz. Burada biz bir yol baþladýk bu projeyi bize dua edersiniz. Biz de size dua ederiz ve bizim esas derdimiz sizin memnuniyetinizi yakalamaktýr. Sizin duanýzý alabilmektir. Sizin mutlu olabilmenizi yakalamaktýr. Burada yarýn öbür gün satabileceðiniz bir daireniz olsun çocuðunuza býrakabileceðiniz bir eviniz olsun. Burasý mutlu olsun huzurlu olsun bunu yapmaya çalýþýyoruz. Bugüne kadarda yapýlan bazý istisnalar var.  istisnalar kaideyi bozmaz istisnalarýn dýþýnda hep garip fukaranýn evini yapmaya çalýþtýk ama þimdi yeni bir adým atýyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yeni bir seferberlik baþlatýyoruz. Yeni bir döneme girdik. Diyoruz ki artýk insanlarýmýz sakat evlerde oturmasýn. Kaçak evlerde oturmasýn.  Modern hayatýn gerektirdiði mühendislik hizmeti almayan yerlerde oturmasýn. Bunun için bir seferberlik baþlattýk ve çok yoðun müracaat var müracaat edenleri yapýyoruz. Zaten bugüne kadar ferdi olarak müracaat eden 6 bin bina var. Gelin bizim evimizi deðiþtirin. Bölge olarak da burasýda dâhil 17 büyük bölge var. Burayý saymasak 16 bölge var. Bu 16 bölgeyi yapmak zaten uzun zaman alýr. Yasa çýkalý zaten 5 ay oldu. Her gün müracaatlar artýyor. Biz iþ yapmaktan bize müracaat edenlerin iþini yapmaktan vakit bulup da razý olmayan gönlü olmayan belediye baþkanlarý tarafýndan hazýrlanmayan bölgelere girmeyiz. Ama burasý önemli bir yer. Ýstanbul’un göbeðinde burada benim Anadolulun insanlarý var. Benim gerçek insanlarým var. Benim ruhum var. Burada yaþayan kardeþlerle burada yaþayan insanlarla biz daha iyi anlaþýrýz daha iyi hemhal oluruz. Onun için buradaki yeri de biz sizin rýzanýz olursa götürmek istiyoruz bütün derdimiz bu.    Biz daha iyi anlaþýrýz burada da sizin rýzanýz olursa burayý da dönüþtürmek istiyoruz.  Burada muhtarlar çalýþacak. Belediye baþkanýmýz hazýrlayacak, siz bize destek olursanýz biz kolumuzu taþýn altýna koyarýz. Bu iþler zor iþler. Kolay olsaydý, 50 seneden beri dönüþtürürlerdi. Zor iþ ama biz buna talibiz ama sizinle beraber kiminle birlikte, nasýl evet sizin bu iþi yapýn demeniz þartýyla, sizin Allah razý olsun demenize biz muhtacýz. Baþka bir þey istemiyoruz yoksa niye yapalým, yapmayýz dur deriz ama bu güzel deðil, burada olan burayý modernleþtirmektir. Bu bakýmdan hatta müdürü de aradým. Hemen dedim aþaðýya in aþaðýya dedi ki bana ben bir iki tane temsilciyi odanýza çaðýrayým dedi. Ben hayýr dedim. Sen ineceksin halkýn arasýna konuþacaksýn onlarla ben kendim gideceðim dedim çokta doðru oldu. Ne olacak buradaki adamlarý dövecek misiniz dövün   sövecek misiniz sövün. Benim insanlarým yapmaz bunu, bunu yapanlar buradaki insanlarýmýzýn dýþýndaki insanlar, biz biriz beraberiz.  Allah razý olsun demenize ihtiyacýmýz var. Onun için biz sizinle beraberiz. Sizin yanýnýzdayýz konuþalým doðrusu neyse onu yapalým. Birbirimizi düþünelim vatanýmýzý düþünelim milletimizi düþünelim, tarihimizi düþünelim coðrafyamýzý düþünelim çoluðumuzu çocuðumuzu düþünelim. Bu projeyi beraberce yapalým. Biz sizinle beraberiz bu bakýmdan. Ben onun için hepinize buraya geldiðiniz için toplandýðýnýz için teþekkür ediyorum. Anlayýþýnýza teþekkür ediyorum. Bu projeyi de inþallah el birliði ile belediyemizle birlikte, belediye baþkanýmýzla birlikte muhtarlarýmýzla birlikte sizinle beraber bu projeyi baþaracaðýz. Bu bakýmdan Allah hepimize   yardýmcý olsun. Allah Hepinizin yardýmcýsý olsun Allah hepinizin çoluðunu çocuðunu mesut etsin.  
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort