Çok çocuğu olan erken emekli olacak

Çok çocuğu olan erken emekli olacak

15 Şubat 2013 Cuma 13:58
Çok çocuğu olan erken emekli olacak
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, “Bakanlýk olarak kadýn istihdamý teþviki için üzerinde çalýþma yaptýðýmýz birkaç husus var. Bunlardan birincisi doðum izninin 24 haftaya çýkartýlmasý, maliyetinin kamu tarafýndan karþýlanmasý” dedi.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ve SGK’nýn organizesinde düzenlenen “Ebeveyn izni ve iþ-yaþam dengesi yaklaþýmý çerçevesinde esneklik” konulu TAÝEX seminerine katýlan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, bakanlýðý tarafýndan kadýnlarýn istihdamýnýn teþvik edilmesi için üzerinde çalýþma yaptýklarý konularý açýkladý. Bu çalýþmalardan birincisinin doðum izninin 24 haftaya çýkartýlmasý ve maliyetinin kamu tarafýndan karþýlanmasý olduðunu ifade eden Bakan Çelik, “Doðum iznine ayrýlan kadýnýn doðumdan sonra iþe alýnmasýnýn zorunlu kýlýnmasý, memur olan annelerin ücretsiz doðum izninde geçen sürelerinin de derece kademe hesaplarýna katýlmasý, çocuk yardýmlarýnýn artýrýlmasý, kamu kurumlarýnda kreþ zorunluluðu getirilmesi. Þuanda SSK’lý anneler ancak 2 çocuðu ancak borçlanabiliyorlar, bu sayýnýn artýrýlmasý. Çocuk sayýsýna göre kadýnlar açýsýndan emeklilik yaþanan aþaðý çekilmesi, yarý zamanlý ve kýsmi zamanlý çalýþma, öðlene kadar çalýþma öðleden sonra aile bütünlüðü açýsýnda zamanýný evine tahsis etme. Bu ve benzeri birçok alternatif bakanlýðýmýzýn gündeminde olan konular. Yalnýz 3 çocuk asgari deyip iþi býrakmýyoruz, bunun saðlanmasý ve kadýn haklarý açýsýndan atýlmasý gereken adýmlarýn konusunda bir bakanlýk kuruldu, atýlmasý gereken adýmlar konusunda da ciddi bir birliktelik dayanýþma ortamýndayýz” diye konuþtu.Dünyada, 2012 yýlýnda iþsizler ordusuna katýlýmýn 4 milyon kiþinin olduðunu, 2014 yýlýnda iþsizler ordusuna 3 milyon yeni katýlým olacaðýnýn ifade edildiðini söyleyen Bakan Faruk Çelik, tablonun ürkütücü olduðunu, toplumun yarýsýný oluþturan kadýnlarýn durumunun da son derece önemli olduðunu belirtti. Çelik, Türkiye’nin kriz ortamlarýna raðmen iþsizlik veya istihdam konusunda ciddi baþarýlar elde ettiðini ve bu baþarýlarýn altýnda yatan nedeni, “Türkiye’de son 10 yýlda öngörülen, politikalar üretebilme konusundaki becerilerimiz ve duruþumuz bu baþarýyý getirdi. 4 yýlda 4 milyonun üzerinde istihdam gerçekleþtirdik” diyerek açýkladý.Kadýnlarýn iþgücüne katýlma oraný 23’ten yüzde 31’lere geldiðini, istihdam oranýnýn ise yüzde 21’lerden yüzde 27’lere ulaþtýðýný açýklayan Bakan Çelik, AB coðrafyasýna bakýldýðýnda kadýnlarýn iþgücüne katýlma oraný ile Türkiye’nin mukayese edildiðinde alýnmasý gereken mesafeler olduðunu altýný çizdi, hedefler arasýnda kadýnlarýn iþgücüne katýlma oranýný yüzde 38’lere taþýmak olduðunu belirtti.“Avrupa’ya baktýðýmýzda izin sürelerinin Almanya’da 14, Fransa’da 32, Ýngiltere’de 52 hafta, Türkiye’de ise 16 hafta olduðunu biliyoruz. 8 haftadan 16 haftaya gelindi. Bugünkü talipleri de biliyoruz” diyen Bakan Çelik, çalýþan kadýnýn iþveren açýsýndan bu ve benzer izinler dikkate alýndýðý zaman iþgücüne daha yoðun katýlýmýný hedeflendiði zaman iþveren boyutunun ortaya çýktýðýný ifade ederek, “Ortaya koyacaðýmýz çözümlerde kadýn istihdamý konusunda negatif bir durumun ortaya çýkmamasý için çalýþmamýz gerekiyor” þeklinde konuþtu.2011 yýlýnda binde 13.5 olan yýllýk nüfus artýþýnýn 2012’de binde 12’ye gerilediði düþünüldüðünde, 65 yaþ tüstü nüfusun bugün yüzde 7.5 düzeyinde olduðunu, bunun 2023’te 10.2 düzeylerine çýkacaðýnýn dikkate alýndýðýnda çocuk meselesinin ne kadar önemli olduðunu altýný çizen Çelik, “Baþbakanýmýzýn asgari 3 çocuk ifadesinin altýnda yatan gerçekler var, bunlar bilimsel verilere dayanan tespitler neticesinde ifade edilmiþ cümleler” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort