Eczacılar, sürdürülebilir ilaç ve hizmet için adil bütçe istiyor

Eczacılar, sürdürülebilir ilaç ve hizmet için adil bütçe istiyor

04 Aralık 2012 Salı 14:55
Eczacılar, sürdürülebilir ilaç ve hizmet için adil bütçe istiyor
SAMSUN (CÝHAN)- Samsun Eczacý Odasý Baþkaný Onur Ferhat Karacan, saðlýk ve sosyal güvenlik bütçesindeki açýklarýn kapatýlmasý için ilaç fiyatlarýnýn baskýlandýðýný söyledi. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Karacan, sürdürülebilir ilaç ve eczacýlýk hizmeti için güncel, gerçekçi, adil ve katýlýmcý bütçe istediklerini kaydetti. Saðlýkta Dönüþüm Programý´nýn yürürlüðe konulmasýnýn ardýndan saðlýkta tasarruf söylemine baðlý kamu politikalarýnýn devreye sokulduðunu ifade eden Samsun Eczacý Odasý Baþkaný Onur Ferhat Karacan, saðlýk harcamalarýnýn azaltýlmasý noktasýnda ilk akla gelenin ise ilaç fiyatlarýnýn baskýlanmasý olduðunu belirtti. Geçmiþ yýllarda ilaç maliyetlerini azaltmak amacýyla birçok yönteme baþvurulduðunu anýmsatan Onur Ferhat Karacan, ilaç harcamalarýný kontrol altýnda tutmanýn katýlým paylarýnýn sürekli artýrýlarak ve çeþitlendirilerek vatandaþýn cepten yapacaðý ödemeleri artýracaðýný belirtti. Ec. Karacan, bunun da kamusal saðlýk hizmetlerine ulaþmada en büyük engellerden biri haline geleceðini savundu. 2013 Yýlý Bütçesi´nde saðlýk harcamalarý kalemi içerisinde ilaca ayrýlan rakamýn 15 milyar 640 milyon olarak belirlendiðini hatýrlatan Samsun Eczacý Odasý Baþkaný Karacan, Ýlaç harcamalarýnýn kýsýtlanmasý ve ilaç maliyetleri üzerindeki baský ilaç ve eczacýlýk hizmetini aksatacak etkiler göstermektedir. Varlýklarý büyük ölçüde ilaç fiyatlarýna baðlý olan eczane ekonomileri söz konusu sert tasarruf tedbirleri ile bir cendere içerisine girmiþtir. Bugün ülkemizde 23 bin 700 eczanenin yüzde 52,42´si çok büyük zorluklar içerisinde varlýðýný devam ettirmeye çabalamaktadýr. Ýlaçta tasarruf pahasýna saðlýðýn kýlcal damarý olan eczanelerin batýþýna göz yummak; saðlýkta tasarruf amacýna ulaþmak bir yana ileride halk saðlýðýný olumsuz yönde etkileyebilecek çok daha büyük toplumsal ve ekonomik maliyetler doðuracaktýr. deðerlendirmesini yaptý. Ülke kaynaklarýnýn etkin ve verimli kullanýlmasý amacýyla tasarruf politikalarýna gidilmesi ve bütçenin bu þekilde yapýlandýrýlmasýnýn desteklenecek bir tutum olduðuna deðinen Karacan, sözlerine þöyle devam etti: Ancak toplumsal yaþamýn vazgeçilmez unsurlarýndan biri olan saðlýk, sadece malî tedbirleri amacýyla tasarrufa gidilemeyecek bir alandýr. Bir baþka deyiþle saðlýk yalnýzca tasarrufun ön plana çýkarýlamayacaðý, insan unsurunun birincil derecede önem taþýdýðý özgül bir alandýr. Kamu ilaç harcamalarýnda tasarruf yapýlmak isteniliyorsa; önleyici-koruyucu saðlýk hizmetlerinin yaygýnlaþmasýný ve tam anlamýyla verilmesini saðlayan, eþdeðer ilaçlara yönelik desteði bir kamu politikasý haline getiren ve akýlcý ilaç kullanýmýný önceleyen uygulamalar yaþama geçirilmelidir. Samsun Eczacý Odasý olarak sürdürülebilir bir ilaç ve eczacýlýk hizmeti için güncel, gerçekçi ve adil bütçenin yapýlmasýnýn zorunlu olduðunu, bunun için alandaki bütün bileþenlerin taleplerini göz önünde tutan katýlýmcý bir mekanizmanýn geliþtirilmesi gerektiðini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort