Genart Medya, Twitter'ın Türkiye'deki reklam satış ortağı oldu

Genart Medya, Twitter'ın Türkiye'deki reklam satış ortağı oldu

07 Şubat 2013 Perşembe 18:36
Genart Medya, Twitter'ın Türkiye'deki reklam satış ortağı oldu
Söz konusu iþbirliði kapsamýnda, Genart Medya, 7 Þubat Perþembe günü Swissotel’de bir basýn toplantýsý düzenlendi. Twitter, Genart Medya ve Connect Ads yöneticileriyle birlikte Coca-Cola, Turkcell ve Unilever yöneticileri de etkinliðe Premium, Gold ve Silver sponsor olarak katýldýlar. Genart Medya, Twitter’ýn Türkiye’deki resmi reklam satýþ ortaðý olarak, “Promoted Products” ürünlerini satýþa sunuyor. Böylece Türkiye’deki reklamveren firmalar, Genart Medya aracýlýðýyla ürün ve hizmetlerini Twitter kullanýcýlarýna duyurabilecekler. Genart Medya, ülkemizde Twitter’ýn reklam ürünlerini sunan tek firma olarak faaliyet gösterecek. Genart Medya ayný zamanda Twitter ürünlerinin daha etkin kullanýmýna iliþkin olarak, reklamverenler ve ajanslara yönelik eðitim çalýþmalarý da gerçekleþtirecek.  Reklamverenler Türkiye’deki Twitter kullanýcýlarýna Genart Medya ile ulaþacakTwitter’ýn Türkiye’deki resmi reklam satýþ ortaðý olan Genart Medya’nýn Kurucu Ortaðý C. Burak Yýlmaz þunlarý söyledi: “Bu yýl, hem Genart Medya ailesini hem de Türkiye’deki reklamverenleri son derece heyecanlandýran bir geliþmenin öncüsü olmaktan mutluluk duyuyoruz. 2013 yýlý itibariyle, Twitter’ýn Türkiye’deki resmi reklam satýþ ortaðý olarak çalýþmalarýmýzý sürdürecek ve ülkemizdeki ajanslar ile reklam veren kuruluþlarýn Twitter’ýn sunduðu avantajlardan ayrýcalýklý bir þekilde yararlanmalarýný saðlayacaðýz.Twitter’ýn Ortadoðu ve Kuzey Afrika pazarýnýn reklam satýþ haklarýnýn yönetimi, bölgenin en büyük oyuncusu olan Connect Ads þirketine ait durumda. Türkiye’deki pazarýn büyüklüðü ve veriminin de bilincinde olan Connect Ads, Türkiye pazarýna güvenilir bir iþ ortaðý ile girmek üzere Twitter ile birlikte bir dizi görüþmeler gerçekleþtirdi ve bu doðrultuda iþbirliði yapmak için Genart Medya’yý seçtiler. Türkiye’deki rakamlara bakacak olursak, Internet World Stats’in Ekim 2012 tarihli araþtýrmasýna göre, Türkiye nüfusunun %44,4’ü internet kullanýcýsý. Bu nedenle Türk markalarýnýn internet reklamcýlýðýna olan ilgisi her gecen gün artýyor. 2012 IAB Türkiye raporuna göre dijital reklam yatýrýmlarý bir önceki yýla göre %34,6 oranýnda artarak, yýlýn ilk 6 ayýnda 416 milyon TL’ye ulaþtý. Bugün Türkiye’de yapýlan reklam yatýrýmlarýnýn %17’si internet reklamlarýna ayrýlmaya baþladý. Twitter ise geçen yýl dünya genelinde %40, Türkiye’de ise %100’lük büyüme oranýyla en hýzlý büyüyen sosyal að konumunda. Ayrýca dijital reklam harcamalarýnda yaþanan artýþ, markalarý ve reklamverenleri, dijital dünyada tüketici davranýþlarýný ve ilgi alanlarýný araþtýrmaya ve bu deðerli datayý yorumlamaya itiyor. Bu nedenle Twitter’ýn Türkiye pazarýndaki yeri büyük önem arz ediyor.’’ “Twitter, günde 400 milyondan fazla tweet atan 200 milyonun üzerindeki aktif kullanýcýsýyla en önemli sosyal að olarak öne çýkýyor. Buna ek olarak Twitter kullanýcýlarýnýn %60’ýnýn platforma mobil cihazlarý üzerinden eriþmesi Türkiye gibi mobil kullanýmýn yükseliþte olduðu ülkelerdeki hýzlý büyümeye katkýda bulunuyor. Türkiye’de Twitter’ý ticari faaliyetlerine entegre etmek isteyen markalarýn sayýsý giderek artýyor. Farklý sektörlerde faaliyet gösteren markalar þimdiden müþteri tabanlarý ve kamuoyuyla iletiþime geçmek, paylaþým yapmak, sohbetler baþlatmak için Twitter’ý kullanmaya baþlamýþ bulunuyor. Twitter’la olan iþbirliðimiz kapsamýnda markalarýn pozitif bir imaj yaratmasýna, takipçilerine etkin bir þekilde eriþmelerine ve yeni takipçiler kazanmalarýna yardýmcý olacaðýz.” Twitter Ajans ve Marka Ýliþkileri Baþkaný Melissa Barnes, “Bu iþbirliði Twitter’ýn ‘Promoted Products’ ürünlerinin uluslararasý yayýlýmýnda heyecanlý bir dönemin baþlangýcýdýr. Geçtiðimiz yýl, Twitter’ýn Türkiye’deki aktif kullanýcý tabanýnýn iki kat büyüdüðünü gördük. Bunun yaný sýra Coca-Cola gibi markalara daha geniþ bir tüketici grubuyla iletiþim kurma ve Twitter’ý pazarlama stratejilerine entegre etme imkanýný vermekten dolayý heyecanlýyýz,” þeklinde konuþtu. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort