Gurbette kadınlar günü: Gönül elçisi Yeşim Davutoğlu

Gurbette kadınlar günü: Gönül elçisi Yeşim Davutoğlu

08 Mart 2013 Cuma 17:00
Gurbette kadınlar günü: Gönül elçisi Yeşim Davutoğlu
Tanzanya Türk Büyükelçisi Ali Davutoðlu’nun eþi Yeþim Meço Davutoðlu’nun ev sahipliðinde düzenlenen program Türk Büyükelçiliði Rezidansý’nda gerçekleþti. Afrika da ilk kez yapýlan programda Türk, Tanzanya ve Masayi kadýnlarý bir araya gelerek dünya kadýnlar gününü kutladý. Yetim çocuklara kucak açan Meço Davutoðlu, daha öncede Tanzanya’da yetim çocuklar için büyük bir defile düzenlemiþti. Defileden elde edilen gelir yetimhaneye baðýþlanmýþtý.HEM ANA HEM ANAYIZDavetlileri “Selamun Aleyküm ve Karibu” sözleriyle selamlayan Yeþim Meço Davutoðlu, “Dilimiz, dinimiz, rengimiz farklý olsa da insanýz ve kadýnýz. Büyük düþünür Hazreti Mevlana’nýn dediði gibi ‘ayný dili konuþamasak da ayný duygularý paylaþýyoruz’. Allah’ýn kendinden sonra nasip ettiði ikinci yaratýcýlarýz. Doðurganýz, anneyiz. Eþine her þartta ayak uyduran, elinden tuttuðumuz yolda yalnýz býrakmayan eþiz. Herþeyden önce biz duygularý düþünceleri, ümitleri ve hayalleri olan bireyleriz. Dünyadaki tüm kadýnlarýn sorunlarý birer insan hakký sorunudur ve kadýnlarýn çok sorunlarý bulunmaktadýr” dedi.FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ TANINMALICinsiyet ayrýmcýlýðý ve aile içi þiddete maruz kalan kadýnlarýn eðitim imkanlarýndan yeterince faydalanamadýðýna dikkat çeken Davutoðlu“Geniþ Dýþiþleri Bakanlýðý camiasýnýn bir mensubu ve bir Türk kadýný olmanýn gururunu çeþitli ülkelerde eþimle birlikte yaþadým.Eþime Bosna-Hersek’de eþlik ettim. Orada büyük bir savaþ geçirmiþ ve bunun altýndan kalkmak, yeniden düzenini kurmak isteyen kadýný tanýdým. Savaþta karþý taraf olan eþine hiç ses çýkarmadan savaþýn bitmesini sabýrla bekleyen sessiz kadýný gördüm. Libya Bingazi’de savaþ anýnda kardeþin kardeþi hedef aldýðý anda Libya kadýnýnýn þaþkýnlýðýný, gözyaþýný gördüm. Bir yýlý aþkýn yaþadýðým Afrika Tanzanya’da yokluk zorluk içindeki kadýnýn yüzündeki gülümseme bir müzik duyduðunda dansedebilmesini görmek beni hayata sýmsýký baðladý ve bana hayata dair çok þeyler öðretti. Kadýn bir güçtür ki Masayi kadýný sen nasýl bir güçsün. Bu yüzyýlda bu hayata bu þartlarda dört elle sarýlmýþ, dizdikleri boncuklar kadar renkli olabilmeyi baþarmýþ Masayi kadýný kitlesini gördüm ve bugün Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliðinde sizler gibi güç üstü güç varlýk olan Afrika kadýnlarýný aðýrlamaktan gurur duyuyorum” diye konuþtu.HAZRETÝ AMÝNELERÝN BACILARIYIZKonuþmasýnda Türk kadýnýna seslenen Davutoðlu, “Benim cefakar inançlý güzel Türk kadýný bacýlarým. Bir çoðunuz kocam nereye ben oraya inancýyla ülkemizden saatlerce uzakta, þu gurbet elde verdiðiniz mücadelenin en yakýn takipçisi ve en takdir edeninizim. Ama biz Türk kadýnýyýz. Biz Hz Aminelerin, Hz. Fatmalarýn, Nene Hatunlarýn, Kara Fatmalarýn, Halide Ediplerin devamýyýz. Biz Türk bayraðýna renk olmuþ þehitlerin bacýlarýyýz. Biz derdini unutan koca ve çocuk derdiyle kahrolan Türk kadýnlarýyýz. Bir Türk kadýný olarak savaþtan çýkmýþ Bosna’nýn simgesi olan Mostar Köprüsünün UNESCO’nun dünya mirasý listesine girmesi ve ülkeye bir gelir kazandýracak olmasý için 50 günlük bebeðimi bir kenara býrakýp eþimle birlikte mücadele verdim. Manevi güç verdim. Oruçlar tuttum. Savaþ anýndaki Libya Bingazi’de ilk uçakla ülkeme dönmek yerine, eþimle Türk vatandaþlarýmýzýn yanýnda yer aldým. Türk kadýnlarýný evimde topladým ve ülkemizin en büyük tahliyesinde Marmarise getirdiðimiz gemilerde vatandaþlarýmýza can güvenliði oldum. 2011 yýlý Bingazi’de yaþayan Türk iþadamlarý eþleri tarafýndan yýlýn kadýný seçildim. Bakanlýmýza benim adýma teþekkür mektubu gönderildi” þeklinde konuþtu.AFRÝKAY’A YARDIM ELÝAfrika gerçeðini iyi bildiðini hatýrlatan Davutoðlu, “Afrika geldiðim ilk hafta lüks yerlerine keþfetmek deðil, yardým eli uzatabileceðimiz yerleri buldum. Yetimhanedeki çocuklara bir yýldýz göstermek çabasýna girdim. Eþimle ülkemizin hayýrlarla temsil etmeyi kendime görev bildim ve bu þuuru öðrenerek büyümesini istediðim bir erkek çocuk yetiþtirmek inancýndayým. Son yýllarda ülkemizin örnek olacak þekilde büyüyüp geliþmesinden dolayý Türk kadýný toplumsal hayata etkin bir biçimde katýlmaktadýr. Çalýþan, üreten kadýnlarýn sayýsý hýzla artmaktadýr. Gerçek bir sanatçý olan kadýnýn en önemli eseri yetiþtirdiði çocuktur ve örneði de kendisidir. Çünkü her çocuk annesini örnek alarak büyür. Yarýn koca olacak erkek çocuklarý yetiþtiren bizleriz. Yarýn ülkesini yönetecek, dünyaya hakim olacak liderleri yetiþtiren bizleriz. Bu yüzden kadýn kendini sürekli geliþtirmeli, yetiþtirmelidir. Ýnanan, güzel ahlaklý, aile kavramýný bilen kadýn ülkenin en verimli kökü olur. Geliþir, yetiþir ve meyve verir. Dünya biz kadýnlarýn elindedir. En sýkýntýlý halinde bile bugün nasýl görünüyorum diye aynaya bakmayý bilen bir gücüz biz. Benim güçlü hemcinslerim, bugününüz ve gelecekteki tüm günleriniz saðlýk, huzur, bereket ve mutluluk içinde geçsin. Hepinizi 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyor, sizleri sevgiyle kucaklýyorum.  Ýyi ki varsýnýz” diye konuþtu. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort