İşçiler, hükümeti protesto etti

İşçiler, hükümeti protesto etti

27 Nisan 2011 Çarşamba 15:14
İşçiler, hükümeti protesto etti
 DÝSK, iþçi sýnýfýnýn uluslararasý birlik mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs’a giderken güvencesiz çalýþanlarýn, sendikal haklarý ellerinden alýnanlarýn, taþeron iþçilerin, iþsizlerin sorunlarýný gündeme taþýyan, iþ kazalarýna dikkat çeken bir eylem gerçekleþtirdi. Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), iþçi sýnýfýnýn uluslararasý birlik mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs’a giderken güvencesiz çalýþanlarýn, sendikal haklarý ellerinden alýnanlarýn, taþeron iþçilerin, iþsizlerin sorunlarýný gündeme taþýyan, iþ kazalarýna dikkat çeken bir eylem gerçekleþtirdi.  Anayasal haklarý olan sendikalaþma hakkýný kullandýklarý için iþten atýlan Casper ve Mas Daf iþçileri, taþerona karþý mücadele veren saðlýk emekçileri, tersanelerde hayatlarý pahasýna eve ekmek götürmek için çalýþan tersane iþçileri, Belediyelerde “haksýzlýklara” karþý direnen taþeron iþçileri, “herkese güvenceli, insan onuruna yaraþýr iþ” temasý ile Kadýköy Belediyesi önünden Kadýköy’deki Beþiktaþ Ýskelesi’ne yürüdü. Sýk sýk, “Sendika hakkýmýz söke söke alýrýz”, “Ýþçiyiz haklýyýz kazanacaðýz”, “Güvenceli iþ, insanca yaþam” sloganlarýnýn atýldýðý eylemde, ayný saatlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn açýkladýðý çýlgýn projeye de göndermede bulunuldu.  “Çýlgýn proje deðil, ekmek adalet istiyoruz” diyen grup adýna, Kadýköy Beþiktaþ Ýskelesi önünde açýklamayý yapan DÝSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, kriz sonrasýnda bir ekonomik daralma yaþandýðýný ve bunu takip eden yüksek büyüme oranlarýnýn toplumsal refahýn bir unsuru olamadýðýna dikkat çekerek, Türkiye’nin dünyada sendikal hak ve özgürlüklerin en çok kýsýtlandýðý ülkelerden biri olduðunu ve Türkiye’de, iþçi sýnýfýnýn alabildiðine korumasýz durumda olduðunu söyledi.  Anayasal bir hak olan sendikalaþma hakkýnýn, noter þartý ile iþyeri ve iþkolu barajlarý ile gasp edildiðini ifade eden Görgün, bunun sorumluluðunun hükümetin üzerinde olduðunu ifade etti. Görgün, “Taþeronlaþma bir kötü huylu bir ur gibi çalýþma yaþamýný kuþatmýþtýr. Bunun sonuçlarý iþ cinayetleri ile görülmektedir. Madenlerde, fabrikalarda, inþaatlarda birbiri ardýna gelen iþ cinayetlerinin sorumlusu bu taþeron sistemidir. Bugün ekonomik geliþme ne yazýk ki, sosyal geliþmenin üzerine basa basa yükselmektedir” dedi.  -“BÜYÜME DÝYE ÖNÜMÜZE KONULAN YOKSULLUKTUR”-  Görgün, büyüme diye Türk halkýnýn önüne yoksulluðun koyulduðunu savunarak “Esnekliðin bu denli yaygýnlaþtýðý, istihdamýn yarýsýnýn kayýtdýþýnda olduðu, reel ücretlerin gerilediði, iþsizliðin astronomik rakamlara ulaþtýðý, iþ kazalarýnýn arttýðý bu süreçte, büyüme diye önümüze sunulan yoksulluðumuz ve yoksunluðumuzdur. Ýnsana ve doðaya saygýsý olmayanlarýn büyümeden anladýðý, emekçilerin haklarýnýn gasp edilmesi, doðanýn katledilmesi ise alýn büyümeniz sizin olsun. Biz insanca yaþamak istiyoruz” dedi. Bu nedenle tüm ezilenleri ve emekçileri 1 Mayýs’ta Taksim Meydanýna çaðýran Görgün, “Güvencesizliðe, iþ kazalarýna, taþeronlaþmaya, sendikasýzlaþmaya karþý Taksimde olacaðýz” diye konuþtu. Açýklamanýn ardýndan, simitlerini alarak vapura binen iþçiler, vapuru bayraklarý ile donattýlar, türküler ve marþlarla Beþiktaþ’a geçtiler. Grup daha sonra Beþiktaþ Çarþýsý’nda bildiri daðýttý.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.