Kılıçdaroğlu'nu 'Gandi'nin yükselişi'ne benzetti

Kılıçdaroğlu'nu 'Gandi'nin yükselişi'ne benzetti

29 Nisan 2011 Cuma 14:47
Kılıçdaroğlu'nu 'Gandi'nin yükselişi'ne benzetti
The Economicst dergisi, son sayýsýnda CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nun “yükseliþi”ni deðerlendirirken, “Ana muhalefet partisi, Haziran’da kaybedecek ancak daha tutarlý görünüyor” yorumunu yaptý. “CHP’nin seçim bildirgesi bir liberal programa benziyor” savýna yer veren dergi, “Takma adý Gandi olan Sayýn Kýlýçdaroðlu, AK Parti’deki yolsuzluklarý araþtýrarak þöhrete kavuþtu. Sayýn Erdoðan’ýn aksine ne çatýþmacý ne de maçodur. Sonraki baþbakan olmayabilir. Ancak giderek daha sýký bir rakip haline geliyor” diye yazdý.   CHP Genel Baþbakaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nun performansý, The Economist dergisinin “Gandi’nin Yükseliþi” baþlýklý bir analize konu oldu. “Ana muhalefet partisi, Haziran’da kaybedecek ancak daha tutarlý görünüyor” diyen dergi, “Takma adý Gandi olan Sayýn Kýlýçdaroðlu, AK Parti’deki yolsuzluklarý araþtýrarak þöhrete kavuþtu. Sayýn Erdoðan’ýn aksine ne çatýþmacý ne de maçodur. Sonraki baþbakan olmayabilir. Ancak giderek daha sýký bir rakip haline geliyor” görüþünü dile getirdi.  Ýngiliz haftalýk dergisi The Economist, son sayýsýnda “Gandi’nin Yükseliþi” baþlýklý analizinde Kemal Kýlýçdaroðlu’nu ve yönetimindeki CHP’nin yaptýðý ataðý, “Ana muhalefet partisi, Haziran’da kaybedecek ancak daha tutarlý görünüyor” spotunun altýnda deðerlendirdi.  Tunceli’de 1938’de ordu tarafýndan düzenlenen operasyonun resmi açýklamalara göre çoðu Alevi Kürt 15 bin kiþinin ölümü ile sonuçlandýðýný, ancak sað kurtaranlarýn can verenlerinin sayýsý bir kat daha yüksek olduðunu söylediklerini kaydeden dergi, “Trajedi modern Türk tarihinin en karanlýk sayfalarýndan biridir” dedikten sonra bölge halkýnýn, babasý sürgün edilen binlerce Alevilerden biri olan Kemal Kýlýçdaroðlu’nun CHP lideri olmasýný “mucize” olarak nitelediðine dikkat çekti. Dergi þöyle devam etti:  -“ESKÝ TÜFEKLER ONUN HER ADIMINI BLOKE EDÝYORDU”-  “62 yaþýnda Sayýn Kýlýçdaroðlu’nun geçen Mayýs ayýndaki kurultayda seçildiðinde pek az kiþi, bir gün Türkiye’nin karizmatik ve popüler baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan’la eþleþebileceðine inanýyordu. Partiyi önceki 15 yýldýr iktidardan uzak tutan eski tüfekler, onun her adýmýný bloke ediyorlardý. Yeni lider, ‘Kürt’ sözcüðü bile söyleyemiyordu.”  The Economist, Türkiye’nin “ýlýmlý Ýslami Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) güçlü olmayý sürdürüyor. Son anketler, Haziran’da, CHP’nin yüzde 28’sine karþýn yüzde 45’lik oy ile üçüncü defa iktidarý elde edeceðini gösteriyor” dediði analizinde bu rakamlarýn, ayný zamanda CHP’nin saðladýðý ilerlemeyi de kazanýmlarý da ortaya koyduðu belirtilerek 2007 seçimlerinde oylarýn sadece yüzde 21’i alabildiði anýmsatýldý.  -“DAHA CESUR OLDU, AÞIRI MÝLLÝYETÇÝ ÞAHÝNLERÝ TASFÝYE ETTݔ-  “Son bir yýlda Sayýn Kýlýçdaroðlu, daha da cesur oldu. Az daha CHP’nin Sosyalist Enternasyon’dan kovulmasýna neden olan partideki aþýrý milliyetçi þahinleri tasfiye etti” denilen analizde seleflerinin tekrarladýklarý “Ýslamcýlarýn iktidara el koyacaðý” laflarýndan vazgeçildiðini belirtilikten sonra þu unsurlara dikkat çekildi:  “CHP’nin seçim bildirgesi bir liberal programa benziyor. Ordu’nun darbelere hak veren iç hizmet yasasý deðiþtirilecek. Zorunlu askerlik 15 aydan 6 aya indirilecek. Kürtler (sözcüðe þimdi izin veriliyor) ve Alevilere daha fazla özgürlük saðlanacak. Parlamentoda sandalye elde edebilmek için aþýlmasý gereken yüzde 10’luk ulusal baraj yarý yarýya indirilecek. CHP aday listelerinde 109 kadýn var.”  -"KILIÇDAROÐLU’NUN EKONOMÝK VÝZYONU BÝRAZ DAHA BULANIK”-  Buna karþýn “Kýlýçdaroðu’nun ekonomik vizyonu biraz daha bulanýk” yorumunu da yapan The Economist, bu çerçevede aile sigorta taahhüdüne deðinirken Baþbakan Erdoðan paranýn nereden geleceðini sorduðunda Kýlýçdarloðu’nun “Adým Kemal” gibi bir karþýlýðý verdiðini yazdý.  Ergenekon sanýklarýndan ikisini aday gösterme kararýndan “Kýlýçdaroðlu’nun en hevesli hayranlarýnýn bile rahatsýz olduðu”nu öne süren The Economist, Kýlýçdaroðlu’nun Amerika ve Ýsrail ile iliþkileri onarma sözünü vermiþ olsa da dýþ politika konularýna henüz hakim olmadýðý deðerlendirmesinde de bulundu.  -“KILIÇDAROÐLU’NUN TARTIÞMA GÖTÜRMEZ DÜRÜSTLÜÐܔ-  Ýngiliz dergisi, CHP’nin seçim mekanizmasýnýn AK Parti’ninkinin “ancak bir gölgesi” olmasýný CHP için olumsuz bir faktör olarak deðerlendirirse de buna karþýn Kýlýçdaroðu’nun “tartýþma götürmez dürüstlüðü”ne dikkat çekerek “Kemal cam gibi berrak” görüþlerini yansýttýktan sonra þu savlara da yer verdi:  “Takma adý Gandi olan Sayýn Kýlýçdaroðlu, AK Parti’nin yolsuzluklarýný araþtýrarak þöhret oldu. Sayýn Erdoðan’ýn aksine ne çatýþmacý ne de maçodur. Sonraki baþbakan olmayabilir. Ancak giderek daha sýký bir rakip oluyor.”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.