Koncuk'tan Atama Bekleyen Öğretmenlere destek

Koncuk'tan Atama Bekleyen Öğretmenlere destek

02 Aralık 2012 Pazar 00:39
Koncuk'tan Atama Bekleyen Öğretmenlere destek
Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerinin kýlýk ve kýyafetlerini düzenleyen yönetmeliðinin deðiþtirilmesine iliþkin, “Eðitim ve öðretime odaklanma yerine ne giyeceðine odaklanan bir öðrenci profili ile karþý karþýya kalacaðýz” dedi.Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Abdi Ýpekçi Parký’nda oturma eylemi baþlatan atamasý yapýlmayan öðretmenleri ziyaret ederek destek verdi. ‘Þubatta 30 bin adil atama bekliyoruz’, ’36 öðretmen intihar etti’, ‘Öðretmenler Günü’müz yine kutlu deðil’ pankartlarý açan atamasý yapýlmayan öðretmenler, intihar eden 36 öðretmenin fotoðraflarýný yere sererek oturma eylemlerini sürdürdü. Kamu-Sen Genel Baþkaný Koncuk da atamasý yapýlmayan öðretmenlerin oturma eylemine katýlarak bir basýn açýklamasýnda bulundu. Atamasý yapýlmadýðý için intihar eden öðretmenleri rahmetle andýðýný belirten Koncuk, “Bu ülkede terör örgütü bile hakkýný eylem yaparak alýyorsa, anadilde savunma hakkýný aldýlar. Bu gidiþle anadilde eðitim hakkýný da bunlara verirler. Aðlayana veriyorlar, biz de aðlayacaðýz. Biz de atamasý yapýlmayan, iþsiz gezen milyonlarca gencimiz adýna hakkýmýza düþeni talep edeceðiz” þeklinde konuþtu.Türkiye’de 300 bin öðretmen ihtiyacýnýn olduðunu söyleyen Koncuk, “Kim öðretmen ihtiyacý yok diyorsa buradan ben onu ‘koskoca bir yalancý’ olarak ilan ediyorum” dedi.Türk eðitim sisteminin deðiþmesiyle iþin bitmediðini savunan Koncuk, yeni sistemin (4+4+4) en az 100 bin öðretmen ihtiyacýný yarattýðýný herkesin bildiðini söyledi. Koncuk, atamasý yapýlmayan öðretmenlerin haklarýný elde edememesi durumunda Aralýk ayý sonunda Ankara’da eylem yapacaklarýný bildirdi.Koncuk, basýn açýklamasý sonrasý gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin, ‘Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerinin kýlýk ve kýyafetlerini düzenleyen yönetmeliðinin deðiþtirilmesine’ iliþkin sorusuna, Koncuk, “Uzun zamandýr tartýþýlan bir konuydu bu. Doðrusu bizim her zaman çekincelerimiz oldu bu konuda. Çünkü Türkiye’de gelir daðýlýmý problemi var. Karnýný doyuramayan, çocuðunu kahvaltý yaptýramadan okula gönderen ailelerimizin varlýðýný bu ülkede herkes biliyor. Bu durumda okullarýmýz podyuma döndüðünde bu fakir fukaranýn çocuðu bu podyum yarýþýnda nasýl yarýþacak. Dolayýsýyla anne ve babalar üzerinde çok ciddi baskýlar oluþacaðýný düþünüyorum” cevabýný verdi.Eðitim ve öðretimdeki hedefin öðrencileri öðrenmeye kanalize etmek olduðunu belirten Koncuk, bundan sonraki süreçte gerek kýz gerekse erkek öðrencilerin ‘bugün ne giyeceðim’ telaþýna düþeceðini ifade etti. Koncuk, “Dolayýsýyla eðitim-öðretime odaklanma yerine ne giyeceðine odaklanan bir öðrenci profili ile karþý karþýya kalacaðýz” dedi.Serbest kýyafet uygulamasýný okullarda güvenlik problemi çýkaracaðýna iþaret eden Koncuk, bundan sonra ‘kim öðrenci kim öðrenci deðil’ bu ayrýmýn yapýlamayacaðýný söyledi. Koncuk, serbest kýyafet uygulamasýnda acele edildiðini düþündüklerini bildirerek, konuþmasýný þöyle sürdürdü:“Yalnýz Ýmam Hatipliler yönünden Kur’an’ý Kerim Dersi’ni baþörtülü okumak yönünden yapýlanýn yanlýþ olmadýðýný düþünüyorum. Çünkü Ýmam Hatip Okullarýna çocuklarýný gönderen velilerimizin zaten dini hassasiyeti olan insanlardýr. Kýz öðrencilerin Ýmam Hatiplerde gördüðü dersler zaten Kur’an dersidir. Kur’an’ý Kerim’i okumanýn þartlarý vardýr ve tesettür bunlardan bir tanesidir.”Pazarlama öðretmenliði mezunu Abdulkadir Doðanay, “300 bin insan bu ülkede öðretmenlik yapmýyor. Ben, garsonluk, temizlikçilik yaptým. Öðretmen olduðumuz gerekçesiyle hiçbir þirket bizi iþe almýyor. Bizim maðduriyetimiz 300 bin öðretmenin maðduriyeti” dedi.Sosyal bilgiler öðretmenliði bölümünden mezun olan ve 6 yýldýr atanmayý bekleyen Meltem Yaðcý, “Ben yýllardýr atama bekleyen bir öðretmenim. 2006 mezunuyum. Mesleðimi çok seviyorum. Öðretmenlik bir aþk iþidir, ben bu aþka yýllarýmý verdim. 24 Kasým’ý yine öðrencilerim olmadan geçirdim. En kýsa zamanda Baþbakanýmýz bizim sesimizi duysun ve okullarýmýzdaki öðretmen açýðýnýn bir nebzede olsa kapatýlmasý için Þubat ayýnda 30 binlik atama yapýlsýn” diye konuþtu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort