Okan Üniversitesi Çin-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı

Okan Üniversitesi Çin-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı

29 Kasım 2012 Perşembe 22:23
Okan Üniversitesi Çin-Türkiye ilişkilerini masaya yatırdı
Okan Üniversitesi’nin düzenlediði “Türkiye-Çin Ýliþkileri Konferansý”na katýlan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Murat Salim Esenli,  “Çin Halk Cumhuriyeti þu anda dünyanýn 2’nci en büyük ekonomisine sahip. ABD’nin GSMH’si 15 trilyon dolar, Çin’in ise 7.2 trilyon dolar. Fakat 2017 yýlýnda Çin Halk Cumhuriyeti’nin ekonomik açýdan ABD’yi geçmesi bekleniyor. Yani Çin, önümüzdeki 5 yýlda iki kat büyüyecek” dedi.Yakýn gelecekte dünyanýn bir numarasý olmasý beklenen Çin ile iliþkilerin geliþtirilmesi gerektiðini belirten Esenli, “Pekin Büyükelçiliði görevini 3.5 yýldýr sürdürüyorum. Bu sürede, ülkemizde Çin ile ilgili yanlýþ algýlar olduðunu gördüm. Biz, Çin’le ilgili, Çin de bizimle ilgili bilgileri hep üçüncü kaynaklardan öðrenmiþ. Bu süreçte birbirimizi daha iyi tanýmamýz ve anlamamýz gerektiðini anladým. Bu noktada alacaðýmýz görevlerde Okan Üniversitesi de öncü bir rol oynuyor” diye konuþtu.Okan Üniversitesi’nin Tuzla Kampüsü’ndeki Mimar Sinan Konferans Salonu’nda önceki gün düzenlenen “Türkiye-Çin Ýliþkileri Konferansý”nýn açýlýþ konuþmasýný yapan Okan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þule Kut, Türkiye-Çin iliþkilerinin her geçen gün artarak devam ettiðini belirterek “Biliyorsunuz ki, Türkiye’nin ilk Çince Mütercim Tercümanlýk bölümünü açan üniversiteyiz. Haziran’da gerçekleþtirdiðimiz Çin ziyaretimizde üniversitemiz bünyesinde açacaðýmýz Konfüçyus Enstitüsü ile ilgili temaslarda bulunduk ve Aðustos’ta da anlaþma imzaladýk. Önümüzdeki ilkbahar merkezimizi açacaðýz. Türkiye-Çin iliþkilerinin geliþmesine katký saðlamaya devam edeceðiz” diye konuþtu.  40 milyon insan Çince öðreniyorProf. Dr. Þule Kut’un takdimiyle kürsüye çýkan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Murat Salim Esenli, konuþmasýna “Sizlere baktýðýmda Türkiye’nin geleceðiyle ilgili kararlar alacak insanlarý görüyorum” diyerek baþladý. Þu an dünyada 40 milyon insanýn Çince öðrendiðini belirten Büyükelçi Esenli, “Çin Halk Cumhuriyeti ile modern dönemde 41 yýllýk bir iliþkimiz var. Yüzyýllarca öncesine gidersek Türk kavimleri ile Çin iliþkilerinin akrabalýk boyutuna kadar ilerlediðini görebiliriz. Daha sonraki dönemde ise Çin ile Osmanlý’nýn karþý karþýya kaldýðý sorunlarda paralellikler var. Her iki toplum da emperyalizme karþý mücadele vermiþ” dedi.  Çin için kritik büyüme oraný yüzde 8Türkiye ve Çin’in hýzlý büyüyen iki ülke olarak dünyada dikkat çektiðini belirten Pekin Büyükelçisi Murat Salim Esenli, “Bu durum bizi birbirimize daha da yakýnlaþtýrýyor. Kiþibaþýna düþen milli gelir Çin’de 5 bin, ABD’de ise 30 bin dolar civarýnda olmasýna raðmen ABD’nin toplam borcu 15 trilyon dolar, Çin’in ise 634 milyar dolar. Yani Çin ekonomik açýdan daha iyi durumda” dedi.  Çin’in bu yýl yüzde 7.5 oranýnda büyüme gerçekleþtirdiðini belirten Esenli, “Bu iyi bir oran gibi gelebilir fakat Çin için bu büyümenin en az yüzde 8 olmasý gerekiyor. Çünkü Çin her yýl 10 milyon yeni istihdam yaratmak zorunda. Bu istihdamý da yapýlan hesaplara göre en az yüzde 8 büyüme ile karþýlayabiliyor” diye konuþtu. Esenli,  Çin’de yaklaþýk 300 milyonluk bir orta sýnýfýn olduðunu, bunun yanýnda 1 milyona yakýn dolar milyoneri, bine yakýn da dolar milyarderi olduðunu söyledi.Çin artýk dünyanýn fabrikasý olmak istemiyorÇin’in artýk dünyanýn fabrikasý olmaktansa Ar-Ge çalýþmalarýna yönelmeyi hedeflediðini belirten Esenli, sözlerine þöyle devam etti:  “Çin’de 311 milyon insan blog yazýyor. Çin’de blog yazma o kadar geliþti ki, artýk bloglar siyasi kararlara bile etki edebiliyor. Çin’in en büyük ticaret ortaðý Avrupa Birliði. AB ile 567 milyar dolarlýk bir ticaret hacmi var. Bunun sadece 170 milyar dolarý Almanya ile. Biz de Çin ile ticaretimizi geliþtirmeliyiz. Çin ile iliþkilerimiz 80’lerden sonra yavaþlamýþ. Bu dönemde iliþkilerimiz ABD ve Avrupa odaklý olmuþ. 2009 Haziran ayýnda Cumhurbaþkanýmýzýn Çin’e yaptýðý ziyaret 14 yýl aradan sonra bu düzeydeki ilk ziyaretti. 27 yýl aradan sonra da Baþbakanýmýz Çin’i ziyaret etti. En son Baþbakan düzeyinde 27 yýl önce rahmetli Turgut Özal Çin’e gitmiþti.”2013 Çin’de Türk YýlýKonuþmalarýnýn ardýndan öðrenci ve akademisyenlerin sorularýný yanýtlayan Pekin Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Çin ile Türkiye arasýnda karþýlýklý vize muafiyeti anlaþmasý imzalanýp imzalanmayacaðý yönündeki bir soruyu, “Önümüzdeki dönemde daha hýzlý ve kolay vize alýnabilecek duruma geleceðimizi düþünüyorum” diye yanýtladý. Gelen sorular üzerine Çin’deki eðitim olanaklarýna da deðinen Büyükelçi Esenli, “Öðrenci deðiþim programlarý çok önemli. Yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorsanýz da Çin bir seçenek olabilir. Çünkü lisans ve doktoranýzý Ýngilizce de yapabiliyorsunuz” dedi.Esenli, 2013’ün Çin’de Türk Yýlý olarak kutlanacaðýný ve çeþitli etkinliklerle Türk kültürünü ve Türkiye’yi tanýtacaklarýný söyledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.