Ortaokullara 'seçmeli hukuk ve adalet' dersi yolda

Ortaokullara 'seçmeli hukuk ve adalet' dersi yolda

03 Aralık 2012 Pazartesi 15:19
Ortaokullara 'seçmeli hukuk ve adalet' dersi yolda
ANKARA (CÝHAN)- Milli Eðitim Bakanlýðý ile Adalet Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda ortaokullara seçmeli `hukuk ve adalet´ dersi geliyor. Milli Eðitim Bakanlýðý ile Adalet Bakanlýðý arasýnda öðrencilerde hukuk bilincinin geliþtirilmesi uygulamalarý ve `hukuk ve adalet´ dersi öðretim programýnýn geliþtirilmesi amacý ile protokol imzalandý. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, protokol imza töreninde yaptýðý konuþmada adalet duygusu ve hukuk bilincinin erken yaþlarda geliþtirilmesinin önemine dikkat çekti. Çocuklarýn herkesin haklarý olduðu konusunda bir bilinç geliþtirmesine yardýmcý olmak üzere yeni bir çalýþma baþlattýklarýný söyleyen Dinçer; bu kapsamda seçmeli olarak okutulacak `hukuk ve adalet´ dersi ile çocuklara baþkalarýnýn hakkýna saygýyý öðretmeyi amaçladýklarýný kaydetti. Ýlkokul ve ortaokul derslerinin öðretim programlarýnda, hukuk ve adalet ile iliþkili kazanýmlarý temel alarak, öðrencilerin hukuk kavramlarýna iliþkin anlayýþlarýný ve hukuk bilincini geliþtirmeye çalýþacaklarýný belirten Dinçer, Bir diðer önemli husus ise ortaokul 6. ve 7. sýnýf öðrencileri için seçmeli hukuk ve adalet dersinin öðretim programlarýnda yer almýþ olmasýdýr. Bu amaçla dersin çerçeve öðretim programýný geliþtirmek için ortak bir komisyon oluþturacaðýz. Çerçeve öðretim programýna temel hukuk kavramlarý, haklar ve sorumluluklar, adaletin önemi, hukuk ve kanunlar yargýlama süreçleri, mahkemeler gibi konular yer alacak. Ayný zamanda hukuk ve adalet dersi için uygulama ve tanýtým materyalleri de geliþtirilecek. Amacýmýz hak, eþitlik, özgürlük ve adalet gibi insan olmaktan kaynaklanan tüm taleplerin hepimizin ortak talepleri olduðu ve hepimizin hakký olduðu bilincini çocuklarýmýza vermektir. Ýnsan haklarýna duyarlý olmanýn yolu adalet duygusundan geçmektedir. þeklinde konuþtu. Adalet Bakaný Sadullah Ergin ise, hak arama kanallarýnýn açýk tutulmasý kadar toplumda hak arama bilincinin ayakta tutulmasýnýn da büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Hukuk bilincinin yüksek olduðu toplumlarda uyuþmazlýk çýkma ihtimalinin daha az olduðu ve uyuþmazlýklarýn barýþçýl yöntemlerle daha kolay çözüldüðünü söyleyen Ergin, Daha az ihtilafa düþen, ihtilafa düþtüðünde bunu demokratik yollarla çözme arayýþýna giren bir toplumun varlýðý güçlü bir sosyal ve kültürel alt yapý ile mümkündür. dedi. Burada eðitim ve öðretimin de kilit rolde olduðunu dile getiren Ergin, þöyle devam etti: Eðitim süreci aileden baþlayarak okul ve diðer etki kaynaklarý ile devam etmektedir. Çocuklar ve gençler aileden, çevreden aldýklarý eðitim ile kendilerini hayata hazýrlamakta. Bu süreçte aileden ve okuldan yeterli eðitim ve desteði alamamýþ kiþilerin hak ve sorumluluk bilincinin yeterli düzeyde geliþmesi de mümkün olmamaktadýr. ülke çapýnda hukuk bilincinin geliþmesi ve vatandaþlar arasýnda uyuþmazlýklarýn çýkmadan önlenmesi amacýyla temel hukuk bilgilerinin ilköðretim çaðýndan itibaren öðretilmesi bu sebeple önem taþýyor. Hukuk ve Adalet dersinin, gelecek eðitim öðretim yýlýndan itibaren uygulanmasý öngörülüyor. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.