Rusya´ya ihracat rekor kırdı, Türk müşavirler yılın diplomatı seçildi

Rusya´ya ihracat rekor kırdı, Türk müşavirler yılın diplomatı seçildi

07 Aralık 2012 Cuma 09:03
Rusya´ya ihracat rekor kırdı, Türk müşavirler yılın diplomatı seçildi
MOSKOVA (CÝHAN)- Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin´in 3 Aralýk´ta gerçekleþtirdiði Ýstanbul ziyareti ile yeni bir ivme kazanan Türkiye-Rusya ekonomik iliþkileri, 100 milyar dolar toplam ticaret hedefine kilitlendi. Türkiye´den Rusya´ya ihracatýn yýl sonunda 7 milyar dolarý aþarak tüm zamanlarýn rekorunu kýrmasý beklenirken, Türkiye´nin Moskova Büyükelçiliði Ticaret Müþavirliði Rusya´da yýlýn en baþarýlý ekonomik misyonu seçildi. Ticaret Baþmüþaviri Atilla Kýzýlarslan ve Ticaret Müþavirleri Hakký Karabörklü ve Murat Nesimoðlu, PROfashion Moda Dergisi tarafýndan düzenlenen Profesyonel Baðýmsýz Moda Ödülü yarýþmasýnda Türkiye-Rusya iliþkilerinin geliþmesine saðladýklarý katkýdan dolayý En Ýyi Ticaret-Ekonomi Müþavirliði ödülüne layýk görüldü. 23 ayrý dalda düzenlenen yarýþmada Ýtalya, Ýspanya, Ýngiltere ve Brezilya ile birlikte finale kalan Türkiye, 50 kiþilik jürinin oylarý ile ipi göðüsledi. Törende kýsa bir konuþmasý yapan Kýzýlarslan, jüri üyeleri ve dergi çalýþanlarýna teþekkür etti.Ekonomi Bakanlýðý´nýn 1995´den itibaren Türkiye´de üretim yapan ve yurt dýþýnda satýþ yapan firmalarýn kira, reklam ve diðer masraflara saðladýðý teþvik ve 2006´da Turquality uygulamasý Rusya´da Türk þirketlerin markalaþma ve maðazalaþma sürecini hýzlandýrdý. Rusya´da 3 binin üzerindeki Türk þirketi, 2 bine yakýn maðaza ile büyük çoðunluklar Türkiye´den gelen ürünleri doðrudan tüketiciye ulaþtýrýyor. 100 MÝLYAR DOLAR SON DERECE GERÇEKÇÝ BÝR RAKAMMüþavirlik olarak aldýklarý ödülle ilgili Cihan Haber Ajansý´na(Cihan) açýklamada bulunan Baþmüþavir Kýzýlarslan, Bu sadece bizim baþarýmýz deðil. Ekonomi Bakanlýðý ve özellikle de Rusya´da faaliyette bulunan þirketlerimizin baþarýsý. Bizim de, iþ adamlarýmýzýn da kapýlarý sürekli açýk. Birlikte çok baþarýlý bir sinerji oluþturduk. Rusya´ya olan ihracat rakamlarý yüzde 10-15 seviyesinde her yýl düzenli olarak artýyor. 100 milyar dolarlýk toplam ticaret hedefimiz son derece gerçekçi. Siyasi irade bunun çalýþmasýný yapmadan ifade etmez. dedi.PUTÝN´ÝN ZÝYARETÝ ÝÞ DÜNYASINI ÇOK OLUMLU SÝNYAL VERDÝRusya Devlet Baþkaný Putin´in 3 Aralýk´ta Ýstanbul´a gerçekleþtirdiði ziyareti deðerlendiren Kýzýlarslan, Siyasi alanda farklý yaklaþýmlar olsa da, ticari ve ekonomik iliþkilerin daha da öteye taþýnmasý açýsýndan siyasi irade çok net sinyal verdi. Rusya ve Türkiye´nin çýkarlarý doðrultusunda geliþen iliþkilerimiz artýk geri dönmeyecek bir noktada. Ýþ dünyasý çok olumlu bir algýlama içinde. Rusya´nýn 20 milyar dolarlýk Mersin Akkuyu Nükleer Santral yatýrýmýný hatýrlatmak gerekiyor. Bu rakam Rusya´nýn tek kalemde yurt dýþýnda yaptýðý en büyük yatýrým. Bu Türkiye´nin geleceðine olan güvenin bir iþareti. Karþýlýklý yatýrýmlarýmýz iki ülke açýsýndan da 12 milyar dolarlarý geçti. Toplam ticaret hacmimizin yýl sonunda 35 milyar dolarý bulacaðýný öngörüyorum. 100 milyar dolar için tüm alt yapý çalýþmalarýný hazýrlýyoruz. ifadelerini kullandý.RUSYA´YA ÝHRACAT RAKAMLARI 3´LE ÇARPILMALITicaret Müþaviri Karabörklü, Rusya´ya olan ihracat rakamlarýnýn diðer ülkelere yapýlan ihracata göre farklýlýk arz ettiðine dikkat çekti. Karabörklü, Rusya´ya ihraç edilen ürünlerin yüzde 60-65´i Rusya´da kurulan Türk maðazalarý aracýlýðý ile yapýlýyor. Ýhraç fiyatý 10 dolar ise, ürün 15-25 dolara kadar tüketiciye ulaþabiliyor. Bu da resmi rakamlarýn 2-3 kat daha fazla katma deðer oluþturuyor. Rusya´da þirketlerimizin maðazalaþma sürecine ve tanýtým çalýþmalarýna önemli katký saðlýyoruz. 30´un üzerinde fuara milli katýlým saðlýyoruz. 300´ün üzerinde fuara da bireysel bazda destek veriyoruz. Yýllýk ortalama Türkiye´ye 350 Rus þirket gönderiyoruz. þeklinde konuþtu. SANAL PAZAR KURDUK, ÝRTÝBAT ÇOK HIZLITürkiye Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve Ýhracatçýlar Birlikleri aracýlýðý ile Türk iþ dünyasýnýn Rusya´ya taþýndýðýný, Rusya´da faaliyette bulunan RUTÝD ve RTÝB gibi dernekler aracýlýðý ile de iþ dünyasýnýn çalýþmalarýna destek olunduðunu kaydeden Karabörklü, 80 bin ihracatçý firmanýn sektörel bazda irtibatlarý var. Rus þirketlerin taleplerini iletiyoruz. Son dönemde 175 civarýnda ithalat talebini þirketlerimize ulaþtýrdýk. 8 bin civarýnda Rusya ile iþ yapan ya da irtibatlý olanlarýn e-mail adresi var. Burada her gün talepleri iletiyoruz. Sanal bir pazar oldu. Alan-satan, istekleri olan burada buluþabiliyor. ifadelerini kullandý. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort