Şanlıurfa büyükşehir olmanın heyecanını yaşıyor

Şanlıurfa büyükşehir olmanın heyecanını yaşıyor

06 Aralık 2012 Perşembe 16:14
Şanlıurfa büyükşehir olmanın heyecanını yaşıyor
ÞANLIURFA (CÝHAN)- Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 13 ile büyükþehir olma heyecanýný yaþatan yasayý onayladý. Bugün resmi gazetede yayýnlayan karar Þanlýurfa´da heyecan yarattý. Belediye baþkanlarý artan yükle birlikte artan yetkiye dikkat çekerken iþ dünyasý þehrin geliþiminin hýzlanacaðýný vurguluyor. Þanlýurfa´nýn büyükþehir statüsüne kavuþmasý her kesimi mutlu etti. Kararla Þanlýurfa Haliliye, Eyyübiye ve Karköprü olmak üzere üç merkez ilçeye ayrýldý. Kararla birlikte Eyyübiye´ye 36 mahalle ve 115 köy baðlanýrken, Haliliye´ye 32 mahalle ve 136 köy, Karaköprü´ye ise toplamda 86 yerleþim birimi baðlandý. Ayrýca Karaköprü beldelikten ilçeye çýkan iki ilçeden biri olma unvanýný kazandý. Konu ile ilgili deðerlendirmede bulunan AK Parti Þanlýurfa Ýl Baþkaný Yusuf Eðilmez, kararýn memnuniyet verici olduðunu söyledi. Eðilmez, Çok mutlu olduk. Bakanýmýz ve Milletvekillerimiz ile bir araya gelerek durum deðerlendirmesi yaptýk. Yeni yasanýn onaylanmasý dolayýsýyla hem sayýn Bakanýmýz ve de sayýn Milletvekillerimiz çok mutlu oldular. Bu yasa Þanlýurfamýza ve Türkiyemize hayýrlý olsun dedi. 86 MAHALLEYE HÝZMET GÖTÜRECEK KAPASÝTEDEYÝZBeldelikten merkez ilçe konumuna gelen Karaköprü Belediyesi hizmet alanýný 86 yerleþim noktasýna yükseltti. Faaliyetlerin 2014 yerel seçimlerden sonra baþlayacaðýný hatýrlatan Karaköprü Belediye Baþkaný Nihat Çiftçi, bu yasanýn þehre yeni bir vizyon ve heyecan getirdiðini söyledi. Gelirlerin artacaðýna iþaret eden Çiftçi, bununla birlikte hizmet alanlarýnýn da geniþlediðini anlattý. Yerel seçimlere kadar ön hazýrlýklarýnýn süreceðini dile getiren Çiftçi, çalýþmalarýna baþlayacaklarýný aktardý. Karaköprü Belediyesi olarak 86 yerleþim birimine hizmet götürecek kapasitede olduklarýný kaydeden Çiftçi, ayrýca Türkiye geneli beldelikten ilçe statüsüne kavuþan iki ilçeden biri olmanýn sevincini yaþadýklarýný anlattý. Çiftçi, birçok beldenin belediyelikten düþtüðü günümüzde ilçe olma þerefine kavuþtuklarý için eþsiz bir mutluluða kavuþtuklarýný ifade etti. Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Sabri Ertekin belediyecilik faaliyetlerinin tek elde toplanmasýnýn koordineyi saðlayacaðýný savundu. Þehre olan ilginin de artacaðýný sözlerine ekleyen Ertekin þunlarý söyledi: Ýlimizi de kapsayan büyükþehir yasasýnýn çýkmasý bizleri sevindirdi. Birçok avantajlarýmýz mevcut, bunlarý daha görünür kýlacaðýna inandýðýmýz büyükþehir statüsü ile belediyecilik faaliyetleri tek elden ve daha koordineli bir þekilde yürütülebilecek. Hizmet kalitesi yükselecek ve olmasý gereken standartlara ulaþacaktýr. Bunlarýn sonucunda da daha çok yatýrýmcý bölgeye çekilecek, bu yatýrýmlar beraberinde kalkýnmayý, istihdamý ve kaliteli yaþamý getirecek, ekonomi canlanacak, iþ hacmi yükselecektir. Þehrimize olan ilgi artacak. Bu sayede þehrimizin, yatýrým, istihdam, enerji, modern tarým ve hayvancýlýk, saðlýk eðitim, turizm ve daha birçok alanda sýçrama yapacaðýna inanýyoruz. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort