SAÜ'den YÖK´e öneri: Atamalarda `bireysel performans puan kriteri´ getirilmeli

SAÜ'den YÖK´e öneri: Atamalarda `bireysel performans puan kriteri´ getirilmeli

03 Aralık 2012 Pazartesi 15:09
SAÜ'den YÖK´e öneri: Atamalarda `bireysel performans puan kriteri´ getirilmeli
SAKARYA (CÝHAN)- Sakarya Üniversitesi (SAÜ), yeni YÖK Yasasý´nda, öðretim elamaný atama ve yükseltme yapýlýrken yabancý dil ve süre kriteri yerine `bireysel performans puan kriteri´ getirilmesini önerdi. SAÜ, YÖK Kanun Taslaðý´na iliþkin görüþ ve önerilerin bulunduðu bir rapor hazýrlayarak YÖK´e gönderdi. Raporda, üniversitelerde atama ve yükselmelerin performans deðerlendirmesine göre yapýlmasýnýn gerektiði belirtildi. Taslakta, `Temel Amaçlar´ içerisinde `Performans deðerlendirmesi´ yer aldýðý ve birkaç yerde de akademik baþarý puanýndan bahsedildiði halde öðretim elemaný atama ve yükseltme süreçlerinin Bireysel Performans Puanýna dayanmadýðý vurgulanarak Bunun yerine atamalarda yabancý dil puanýna bakýlmaktadýr. Bu durum düzeltilmelidir. Bütün akademik unvan ve kadrolara atamalarda süre kriteri yerine `bireysel performans puan kriteri´ getirilmelidir. denildi. YÖK´ün yayýnladýðý yasa taslaðýnda yer alan `Çeþitlilik, kurumsal özerklik, hesap verebilirlik, performans deðerlendirmesi ve rekabet, mali esneklik ve çok kaynaklý gelir yapýsý, kalite güvencesi gibi kavramlarýnýn desteklendiði raporda, yeni yasanýn üniversitelerin özerkliðine müdahil olmayan bir anlayýþta yazýlmasýna dikkat edilmesi gerektiði vurgulandý. Yasa taslaðýnda, üniversite dýþýndan da üyelerin olduðu, rektörleri ve dekanlarý da seçecek `Üniversite Konseyi´ adýnda yeni bir yapýnýn kurulmasýna genel anlamda olumlu bakýlan raporda, bu konseyin uygulamada sorunlarla karþýlaþabileceði ifade edildi. Raporda, konsey hakkýndaki çekinceler þöyle sýralandý: Konseyin, senato, rektör ve yönetim kurulunu sembolik hale getirdiði görülmektedir. Bu kurulun senato ve yönetim kurulunun bazý kararlarý onaylama mercii olmasý, yeni bir hiyerarþik kademe doðurarak, üniversiteyi hantallaþtýrabilme ihtimalinden çekinmekteyiz. REKTÖR SEÇÝMLERÝNDE ARAÞTIRMA GÖREVLÝLERÝ DE OY KULLANABÝLMELÝ YÖK´ün yasa taslaðýnda yer alan `Adaylardan biri, üniversite konseyi tarafýndan gizli oyla seçilir ve üniversite konseyi baþkaný tarafýndan rektör olarak atanýr. Üniversite konseyi, önerilen adaylarý uygun bulmadýðý takdirde yeni adaylar önerilmesini talep edebilir. maddesine karþý çýkýlan SAÜ raporunda, üniversite rektör seçimlerinde öðretim üyelerinin görüþlerinin alýnmamasýnýn sakýncalarýna dikkat çekildi. Katýlýmcý ve paylaþýmcý yönetim anlayýþýnýn savunulduðu raporda, rektör seçimlerinde araþtýrma görevlileri de dahil öðretim elamanlarýnýn da oy kullanabilmesinin demokrasinin gereði olduðu vurgulandý.MYO´LAR ÜNÝVERSÝTEDEN AYRIMLALIGeliþmiþ ülkelerde meslek yüksekokullarýnýn (YYO) kolej olarak faaliyet gösterdiði belirtilen raporda, meslek yüksekokullarýnýn üniversitelerden ayrýlmasý teklif edildi. Meslek yüksekokullarýnýn üniversite bünyesinde kalmasý durumunda ise, tek çatý altýnda toplanarak bir dekana baðlanmasýnýn daha uygun görüleceði ifade edildi. Meslek yüksekokullarýnýn iþ dünyasýyla koordinasyonun saðlanmasý ve iþbirliðinin artýrýlmasý için Meslek Yüksekokulu Koordinatörlüðü´nün (MEYOK) önemine dikkat çekilen raporda, mesleki nitelikleri yüksek bireylerin yetiþtirilmesi için üniversitelerin bünyesinde MEYOK´un kurulmasý önerildi. Araþtýrma merkezlerinin bugünkü haliyle ihtiyacý karþýlayamadýðýnýn anlatýldýðý raporda, bu merkezlere ait özel mekanlar ve personelin tahsis edilmesi, üniversite dergilerinin yönetimi, projelerin üretimi gibi iþlevlerle bu merkezlerin daha aktif hale getirilebileceði belirtildi. Raporda, yöresel bölgelerin özelliklerini dikkate alan araþtýrma merkezilerinin kurulmasýnýn önemli olduðu vurgulandý. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort