YGS'nin iptali için dava

YGS'nin iptali için dava

06 Nisan 2011 Çarşamba 22:53
YGS'nin iptali için dava
Konya�da bir öðrenci, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) soru kitapçýðýnda þifreleme iddiasýna iliþkin yürütmenin durdurulmasý ve sýnavýn iptali için avukatý aracýlýðýyla Bölge Ýdare Mahkemesine baþvurdu. Sýnava giren M.A.O. adlý öðrencinin avukatý Ahmet Gürol Þaðban, bürosunda gazetecilere yaptýðý açýklamada, YGS�nin hemen hemen tüm kamuoyunu doðrudan ilgilendiren ve adaylarýn istikballerinin þekillendiði çok önemli bir sýnav olduðunu söyledi. Geçen yýl yapýlan KPSS ile güvenirliði konusunda büyük prestij kaybýnýn yaþandýðý davalý idarenin, söz konusu sýnavla ilgili baþlatýlan cezai soruþturmanýn halen devam ettiðine dikkati çeken Þaðban, ��Davalý idarenin baþkaný bu iddialarý önce kabul etmemiþ, ardýndan skandal ortaya çýkýnca istifa etmek zorunda kalmýþtýr�� dedi. Dava konusu sýnavýn ardýndan da bu kez þifre olayýnýn patlak verdiðini ifade eden Þaðban, þunlarý kaydetti: ��Buna göre cevaplarý rakamsal olan sorularda, þifreleme sisteminin hatasýza yakýn uygulandýðý ve sonuç verdiði açýktýr. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý da konuyla ilgili soruþturma baþlatmýþtýr. Sisteme göre cevap þýklarýndaki rakamlar küçükten büyüðe göre sýralandýðýnda çakýþan rakam varsa doðru cevap çakýþan rakamýn bulunduðu þýk olmaktadýr. Hiçbir rakam çakýþmazsa doðru yanýt �E� þýkký olarak ortaya çýkýyor. Birden fazla çakýþan rakam varsa da cevap en küçük rakamýn bulunduðu þýk doðrudur. 2011-YGS matematik testindeki 40 sorudan bu sistem uygulayarak 37 sorunun doðru cevabýna ulaþýlabiliyor. Ayrýca yanýtlarý rakamsal olarak verilen diðer alanlarda da ayný formülü uygulayarak en az 50 sorunun rahatlýkla çözümlendiði ortadadýr.�� Anayasa�nýn 10. maddesinde düzenlenen eþitlik ilkesi ve maddenin son fýkra hükmü olan ��Devlet organlarý ve idare makamlarý bütün iþlemlerinde kanun önünde eþitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadýrlar�� hükmünün davalý idare için de baðlayýcý ve geçerli olan bir hüküm olduðunu dile getiren Þaðban, YGS�nin tüm açýklanan nedenlerle Anayasa�ya aykýrýlýk teþkil ettiðini ifade etti. 2011-YGS�nin iptal edilmesi gerektiðini savunan Þaðban, sýnavýn derhal yürütmesinin durdurulmasý ve ardýndan iptalinin zorunlu olduðunu bildirdi. Þaðban, bu nedenle yürütmenin durdurulmasý ve sýnavýn iptali için Bölge Ýdare Mahkemesine baþvuru yaptýklarýný sözlerine ekledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.