Yılmaz YUNAK    Seri katil emperyalist mi arkadaş?

    Kapitalizme de karşısın, değil mi?

    Peki, kapitalist emperyalizmin çete reisi seri katile (abd) neden karşı değilsin?

    “Biz ona da karşıyız.” deme hakkına sahip değilsin; çünkü bunu söz ve fiillerinle ortaya koymuyorsun.

    Şu anda, bu haçlı emperyalistlerle kol kola, Müslüman Libya’yı mahvetmekle meşgulsün!

    Bu nasıl iş?!.

    xxx    xxx      xxx

    Sözüm dostlarıma, Müslümanlara yani.

    “Bir kadın memesini vatana değişmem!” diyebilecek kadar alçaklaşabilenlere değil…

    Sen Müslüman mısın arakadaş?

    Kuran senin kutsal Kitabın mı?

    Kuran’da yazan her şeye kayıtsız ve şartsız inanmak zorunda mısın, değil misin?

    Hadi gel, biraz Kuran okuyalım şimdi…

    xxx    xxx     xxx

    Kuran’da, “alınyazısı” diye isimlendirilen olguya yer yok.

    Kimsenin alnına “bu, vatansever olacak; bu, vatanını düşmanlara satabilecek kadar iğrençleşebilecek” diye bir şey yazılmamış.

    Bu yazıyı yazan sensin!

    Senin özgür iraden biçimlendiriyor bunu.

    Ya vatanseversindir, ya da vatan haini!

    Bu senin özgür iradenle aldığın bir karardır.

    Bu işin Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Boşnak’ı olmaz; şehit kanlarıyla kırmızıya boyanmış bu kutsal toprakları yurt edinmişsen, bu ikisinden birini seçmek zorundasın!

    Ya vatanseversindir, ya da vatan haini.

    Özellikle bu günlerde bunun ortası olmaz!

    Çünkü Vatan elden gitmek üzere…

    xxx    xxx     xxx

    Kuran ne diyor:

    “Andolsun ki biz sizden önceki kuşakları, zulmettikleri ve resulleri kendilerine açık kanıtlar getirdiği halde inanmadıkları için helak ettik. Günaha batanlar topluluğunu böz böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından yeryüzünde sizi hükmedenler kıldık ki, nasıl iş yapacağınızı görelim.” (Yunus 13, 14)

    Ne diyor ayet:

    “Nasıl iş yapacağınızı görelim.”

    “Alınyazısı” diye bir şey olsa, Allah Kuran’da böyle seslenir mi müminlere? Alınlarına “Sen pislik bir tip olacaksın; hem vatanını sevmeyeceksin, hem de vatanseverlerle alay edeceksin; işte sen bu kadar iğrenç bir yaratıksın!” diye yazdıysa; seri katilin, AB’nin, NATO Terör Örgütü’nün gözüne girip “fonlanmak” için bu kadar aşağılaştığında seni nasıl yargılayacak Allah?!.

    Enbiya 35 ne diyor:

    “Her canlı ölümü tadacaktır. Biz bir imtihan olarak sizi şer ile de hayır ile de deniyoruz. Sonunda bize döndürüleceksiniz.

    İmtihan ediliyorsun Müslüman; bu nedenle buradasın!

    Bak, Örümcek Suresi sana nasıl sesleniyor:

    “İnsanlar sadece ‘iman ettik’ demeleriyle bırakılacaklarını ve sınavdan geçmeyeceklerini mi sanıyorlar. İyi dinleyin! Biz onlardan öncekileri de sınavdan geçirdik. Böylece Allah, kim sözün namusu ile yaşıyor, kim de hayatını yalan üzerine kurmuş bilip ortaya çıkarmış olacak; bundan hiç şüpheniz olmasın.” (Ankebut 2, 3)

    Sınavdasın, imtihan ediliyorsun!

    Yok öyle “ben iman ettim.” deyip seri katilin işbirlikçilerine destek vererek bir kenara çekilmek.
    
"Yemin olsun ki, mallarınızda da canlarınızda da imtihan edileceksiniz." diyor Âli İmran 186; bunu boşuna mı söylüyor?!.

İmtihan ediliyorsun; bu nedenle buradasın!


xxx     xxx     xxx

Şu anda büyük bir imtihan ile karşı karşıyasın.

Seri katil Vatanını bölmeyi kafasına koymuş, işbirlikçileri ile müthiş bir taarruza kalkmış; Kuran’ın ifadesi ile “seni vatanından çıkarmaya” (Mümtehine, 8)  and içmiş!

Şu anda büyük bir imtihan ile karşı karşıyasın; çünkü emperyalizmle birlik olan libofaşistlerle kol kola Vatan’ı “içeriden” hançerleyip hançerlememeye karar vermek durumundasın.

“Allah sizi; ancak din hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan yasaklar. Böyleleriyle dost olanlar, zalimlerin ta kendileridir!” diyor Mümtehine 9.

Peki, “Mümtehine” ne demek?

İmtihan edilen” demek!

İmtihan edilen!..

Nasıl bitiyor ayet:

“Böyleleriyle dost olanlar, zalimlerin ta kendileridir!

Kim “böyleleri”?

İnsanların vatanlarından çıkarılmasına yardım edenler!

Bunu bugünkü dille okursak, ülkemizdeki “vatansızlar” yani!

Vatansızlar!

Yarın” oraya gittiğinde bunun sana sorulmayacağını mı sanıyorsun?

Bu alçakça plana destek olman gerektiğinin Allah tarafından alnına yazıldığını mı söyleyerek kendini temize çıkarmaya çalışacaksın?!.

İnsanoğluna Mesaj’ını “Hep Merhametli, Çok Merhametli Allah’ın Adıyla” diye başlatan Yaratıcı, insanın alnına böyle bir şey yazacak kadar zalim olabilir mi?!.

Bunun bir “kader” değil, senin özgür iradenle vermiş olduğun bir karar olduğunu göremiyor musun?!.

xxx    xxx     xxx

Peki; insan “vatan sevgisi” ile imtihan edilir mi sence?

Mesela, vatan sevgisi ve vatan savunması yolunda canlarını verenler şehitler midir sence?

Ne diyor Bakara 246:

“Musa’dan sonra, İsrailoğullarının ileri gelenlerini hatırla. Peygamberlerine ‘Bize bir komutan ata ki Allah yolunda savaşalım’ demişlerdi. ‘Ya savaş emri gelince cayarsanız?’ dedi. ‘Ülkemiz işgal edilmiş, memleketimizden sürülmüşüz; böyleyken Allah yolunda neden savaşmayalım!’ dediler. Savaş emri gelince, pek azı hariç geri dönüp kaçatılar. Allah zalimlik edenleri çok iyi biliyor.”

Gördüğün gibi, “vatan yolunda savaşmak”, “Allah yolunda savaşmak” aynı anda.

Peki; Allah yolunda savaşmak ile vatan uğruna savaşmak aynı şey ise, vatan uğruna ölenler ile Allah yolunda ölenler bir değil midir?

Ne diyor Bakara, 154:

Allah yolunda öldürülenler için ‘ölüler’ demeyin. Tam aksine, onlar diridirler ama siz farkında olmazsınız.”

Vatan sevgisiyle imtihan edilmek böyle bir şey işte!

Ve yine gördüğün gibi, “ülkeleri için savaşmayanlar zalimlerin ta kendileri” aynı zamanda.

Neden?

Ülkeleri için savaşarak ölüp şehitlik mertebesine yükselmeyi göze alamıyorlar çünkü!

Seri katil, Irak’ta iki milyon kişinin kanıyla yıkadı ellerini; Afganistan ortada, Suriye de… Topun ağzında İran ile Türkiye var şimdi.

Sıra sana geldi.

Bunu göremiyor musun gerçekten?

Yukarıdaki paragrafa bir kez daha bak:

Irak, Afganistan, Suriye, İran, Türkiye…

Ne görüyorsun?

Büyük Ortadoğu Planı kapsamındaki tüm ülkeleri şöyle bir gözünün önüne getir.

Ne görüyorsun?

Tümü Müslüman ülkeler!

Peki; bir de bu Müslüman ülkeleri bölüp parçalamak ve dünya petrol rezervlerinin % 73’ünü elinde bulunduran bu ülkelerin petrolünü ve diğer doğal kaynaklarını çalmak için didinip duranları gözünün önüne getir.

Seri katili mesela.

Avrupa Birliğini.

NATO Terör Örgütü’nü.

Ne görüyorsun?

Tümü haçlı!

Yarın” huzura çıktığında, “Çıkar ve düşmanlık peşinde koşan bu haçlı emperyalizminin esas hedefinin Müslüman topluluklar ve onların doğal kaynakları olduğunu göremedim, anlayamadım Allah’ım.” diye savunamayacaksın kendini; çünkü bu çalışmayla bu geçersiz mazeretini de ortadan kaldırıyorum.

Kuran okuyorum ve Haçlı emperyalizmine karşı sorumluluklarını anlatıyorum sana!

Seni kendinle baş başa bırakıyorum Müslüman!

Bak; seri katille, AB ile ve NATO Terör Örgütü’yle yediğimizin içtiğimizin ayrı gitmediği; bu insanlık ve Müslümanlık düşmanı odakların temsilcilerinin Ankara’yı mesken tuttuğu bugünleri anlatan bir pasaj okuyayım sana:

Ey iman edenler! Size karşı düşmanca niyet taşıyanları sırdaş edinmeyin. Onlar sizi yoldan çıkarmak için ellerinden geleni yaparlar. Dört gözle sıkıntıya düşmenizi beklerler. Baksanıza, öfkeleri ağızlarından taşıyor. İçlerindeki kin ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz, sizlere ayetleri böyle açık açık bildiriyoruz. Sizler iyi niyetle onları seviyorsunuz, onlar ise geçmiş bütün vahiylere inandığınız halde sizi sevmezler. Sizinle karşılaştıklarında ‘Biz inandık!’ derler. Yalnız kaldıklarında ise burunlarından solurlar. Onlara söyle: ‘Kininizle geberin!’. Allah bütün sinelerin özünü bilir; bundan hiç şüpheniz olmasın. Asla iyiliğinizi istemezler; bilakis dara düşerseniz sevinirler. Eğer güçlüklere göğüs gerer, daima Allah biliniciyle yaşarsanız, onların hileleri size zarar veremez. Çünkü Allah her şeyi kuşatmıştır; kimse onun dışına çıkamaz.” (Âli İmran, 118-120)

(Bu ayetlerde, Hicretin üçüncü yılında, bir yıl önce Bedir’de uğradıkları hezimetin intikamını almak için on bin kişilik bir orduyla Medine’ye yürüyen Mekkeli müşrikler anlatılmaktadır. Uhud Savaşı’nda 700 kişi karşısında perişan olup Mekke’ye dönmek zorunda kalan bu müşrikleri anlatan bu ayetleri bugünkü dille okursanız, karşınıza seri katil, AB ve NATO Terör Örgütü ile içimizdeki kimileri çıkar. Birinciler açık düşman; ikinciler ise içimizdeki hain vatansızlardır.)

Hadi düşün bakalım. (Kamer, 17)

Unutmadan; yukarıda gördüğün ayetleri sana tebliğ eden, “Vatan sevgisi imandandır.” diyen Allah Elçisi’dir.

Vatan sevgisi imandandır.”

Yine de anlamak istemiyorsan, “Senin dinin sana, benim dimi bana” arkadaş. (Kâfirun, 6)

Son olarak, seni bölüp parçalamaya and içmiş haçlı emperyalizmi ile birlikte Libya’da ne aradığını düşünmen, “derin derin düşünmen”; seni, “Sakın hainlere yardakçı olma!” diye uyaran (Nisa, 105) Yaratıcı’nın ne demek istediğini anlamaya çalışman hususunda uyarıyorum seni.

Yine de anlamak istemiyorsan…

Kâfirler” 6 arkadaş, yani Kâfirun 6.

Senin dinin sana, benim dinim bana…
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.