3 yıl süreyle destekleme ödemesi yapılacak

3 yıl süreyle destekleme ödemesi yapılacak

27 Nisan 2011 Çarşamba 10:51
3 yıl süreyle destekleme ödemesi yapılacak
Çevre amaçlý tarým arazilerini koruma programý kapsamýnda 3 kategoride yapýlacak desteklemeler dekar baþýna yýlda 1 defa olmak üzere 3 yýl süreyle ödeme yapýlacak.  Toprak ve su kalitesinin korunmasý, doðal kaynaklarýn sürdürülebilirliði, erozyonun önlenmesi ve tarýmýn olumsuz etkilerinin azaltýlmasýna yönelik olan Çevre Amaçlý Tarým Arazilerini Koruma Programýný tercih eden üreticilerin desteklenmesine iliþkin usul ve esaslar belirlendi. Çevre amaçlý tarým arazilerini koruma programý (ÇATAK) programý kapsamýnda 3 kategoride yapýlacak desteklemeler dekar baþýna yýlda 1 defa olmak üzere 3 yýl süreyle ödeme yapýlacak. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý’nýn Çevre Amaçlý Tarým Arazilerini Koruma Programýný Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið’i Resmi Gazete’de yayýmlandý. Buna göre, 2008/14268 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile belirlenen illerde, Çevre amaçlý tarým arazilerini koruma programý programýnýn uygulanacaðý alanlarýn önceliðini ve çerçevesini belirlemeye iliþkin çalýþmalar için il proje uygulama komisyonu görevlendirilecek. Bu komisyon tarafýndan il veya ilçe proje uygulama birimlerinin görüþleri dikkate alýnarak, mahallinde ayrýntýlý etüt, deðerlendirme ve tespitler yapýlacak. Ýl proje uygulama komisyonunun teklifi ve Bakanlýðýn uygun görüþü alýnarak belirlenen uygulama alanlarý, Teblið hükümlerine göre mahallinde ilan edilecek. ÇATAK programýndan yararlanmak isteyenler Teblið ile belirlenen baþvuru formu ve ekleriyle birlikte, uygulamanýn yapýldýðý yerdeki il veya ilçe müdürlüðüne müracaatta bulunmalarý gerekecek. Ýl proje uygulama komisyonu, ÇATAK programý kapsamýnda çalýþmalarýn yürütülmesinden ve bu çalýþmalar sýrasýnda ortaya çýkacak problemlerin çözümünde yetkili ve sorumlu olacak. Ýl proje uygulama komisyonu, 1 Mart – 30 Eylül tarihleri arasýnda olmak üzere ÇATAK programý için illerine ait baþvuru tarihlerini belirleyecek ve mahallinde ilan edecek.  -DESTEKLEME 3 KATEGORÝLERÝ DE YAPILACAK-  Üreticilere yapýlacak destekleme 3 kategoride uygulanacak. Ýl proje uygulama komisyonu tarafýndan uygun görülen alanlarda belirlenen kategorileri gerçekleþtirenlere dekar baþýna yýlda bir defa olmak üzere üç yýl süre ile ödeme yapýlacak. Belirlenen üç kategori þöyle: “-Birinci kategori: Tek yýllýk bitkilerin üretildiði alanlarda minimum toprak iþlemeli tarýmýn yapýlmasý. -Ýkinci kategori: Toprak ve su yapýsýnýn korunmasý ile erozyonun önlenmesi amacýyla; setleme, canlý veya cansýz perdeleme, taþ toplama, drenaj, jips uygulamasý, malçlama, ahýr veya çiftlik gübresi, yeþil gübreleme uygulamasý, aþýrý otlatmanýn engellenmesi, çok yýllýk buðdaygiller veya yonca hariç baklagiller ile alaný kaplama gibi tedbirlerden en az ikisinin birlikte yapýlmasý veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boþ býrakýlmasý uygulamasý. -Üçüncü kategori: Aþaðýda belirtilen çevre dostu tarým teknikleri ve kültürel uygulamalardan en az iki veya daha fazlasýnýn tekniðine uygun bir þekilde tatbik edilmesi.” - ÖDEMELER ZÝRAAT BANKASI TARAFINDAN YAPILACAK-  Ödemeler Ziraat Bankasý tarafýndan yapýlacak. Bakanlýk kendisine intikal eden ödeme icmalleri Teblið’in ekinde belirlenen þekilde Bankaya ödeme talimatý ve elektronik ortamda icmalleri gönderecek. Tüm ödemeler, gerekli kaynaklarýn Bakanlýk tarafýndan Bankaya aktarýlmasýndan sonra Ekteki ÇATAK programý ödeme icmallerine göre ilgili Banka þubesindeki üreticilerin hesabýna aktarýlacak. 2008/14268, 2009/14615 ve 2010/178 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararlarý ile Çevre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin 2009/3 sayýlý Tebliðe dayanarak, karþýlýklý hibe sözleþmesi imzalamýþ üreticiler, hibe sözleþmesi hükümlerine göre uygulamalarýna devam edecek. Bu üreticilerin ikinci veya üçüncü destekleme ödemeleri, daha önce imzalanmýþ olan hibe sözleþmesi hükümlerine göre devam ettirilecek. Öte yandan 17 Ocak 2009 tarihli ve 27113 sayýlý Resmî Gazete’de yayýmlanan Çevre Amaçlý Tarýmsal Arazilerin Korunmasý Programýný Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararýn Uygulanmasýna Ýliþkin Teblið yürürlükten kaldýrýldý.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort