Akçansa'nın 2. Çeyrek Satış Geliri 546,7 Milyon TL

Akçansa'nın 2. Çeyrek Satış Geliri 546,7 Milyon TL

23 Ağustos 2013 Cuma 19:02
Akçansa'nın 2. Çeyrek Satış Geliri 546,7 Milyon TL
Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 16 büyüyen çimento sektörünün 3. Köprü, 3. Havaalaný, Kuzey Marmara Otoyolu gibi mega projelerin ve kentsel dönüþümün de desteðiyle ayný performansý sürdürmesini beklediklerini söyledi.   Türkiye’nin lider yapý malzemeleri þirketi Akçansa, 2013 yýlý ilk yarýyýl finansal sonuçlarýný kamuoyuna açýkladý. Buna göre, 30 Haziran 2013 itibarýyla þirketin cirosu 546,7 milyon TL oldu. Sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi karý 77,8 milyon TL olurken, Dönem Kârý ise 63,9 milyon TL olarak gerçekleþti.    2013’ün ilk yarýsýnda çimento tüketiminin yüzde 16 civarýnda arttýðýný belirtenAkçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, “2012 yýlýna göre mevsimsel olumlu kýþ aylarýnýn etkisiyle yýlýn ilk yarýsýndaki büyüme oraný yüksek gerçekleþmiþtir.  Mevsimsel etkiden arýndýrýldýðýnda pozitif anlamda GSMH’nin üzerinde %6 civarýnda reel büyüme olacaðý gözükmektedir. ” dedi. Mega projeler çimento sektöründe konutun aðýrlýðýný dengeledi Son dönemde çimento sektöründe önemli bir dönüþüm olduðuna dikkati çeken Hakan Gürdal, “Önceki dönemlerde Türkiye’de çimento tüketiminin %65-70’i konuta gider, konut sektöründe olumsuzluk yaþandýðý zaman sektörümüz kýsa sürede çok kýrýlgan hale gelirdi. Bugünse toplam çimento tüketiminin yarýsý konut sektöründen kaynaklanýyor. Geri kalan bölümü ise alt yapý yatýrýmlarý ve konut dýþý binalar oluþturuyor. Özellikle mega projeler ve kentsel dönüþüm, çimento sektörünün geleceði açýsýndan yakýndan takip edilmesi gereken konularý oluþturuyor” þeklinde konuþtu.  Akçansa 3. Köprü için 100+Beton markasýyla özel beton ve çimento üretti Özellikle 3. Köprü, 3. Havaalaný gibi mega projelerin çimento sektörünün büyümesine önemli katký yapacaðýný dile getiren Gürdal, sözlerine þöyle devam etti: “3. Köprü inþaatýndaki hazýr beton iþini Akçansa olarak üstlendik. Avrupa’nýn en yüksek ikinci, Türkiye’nin ise en uzun betonarme köprüsünde kullanýlmak üzere 100+Beton adýyla özel beton ve çimento ürettik. Akçansa’nýn teknik gücü yüksek Betonsa markasýyla tedarik edeceði 100+Beton ürünü, yüksek durabilitesi ve çevresel etkilere karþý dayanýklýlýðýyla öne çýkýyor. Her türlü fiziksel ve kimyasal etkiye dayanýklý ve proje ömrü 120 yýl olan betonu yapabilme özelliði taþýyor. Tüm testlerde ispatlandýðý þekilde geçirimsizlik özelliðine sahip bulunan beton, C50 dayaným sýnýfýnda yer alýyor ve denizdeki klor iyonlarýnýn yapýya geçmesiyle oluþan korozyonu engelliyor.” Güçlü ortaklýk yapýsý baþarýya götürdü Akçansa’nýn ortaklarý Sabancý Holding ve HeidelbergCement’in uzun yýllardýr büyük bir uyumla çalýþtýklarýný vurgulayan Gürdal, “Akçansa’nýn performansýna duyduklarý sonsuz güven ve potansiyelimize verdikleri önem, en büyük hedefleri seçmemiz ve bu hedefleri aþmamýz için bizi motive ediyor. HeidelbergCement, Türkiye’ye ve pazarýn potansiyeline büyük güven duyuyor. Akçansa’nýn bölgesel gücüyle HeidelbergCement’in global tecrübesini ayný potada eriterek, Türkiye’de ve dünyada önemli ve kalýcý bir konum kazanmýþ bulunuyoruz” diye konuþtu. Akçansa’nýn borsa performansý en yüksek þirket olduðunu, son 11 yýldýr sektörde ‘en beðenilen þirket’ seçildiðini dile getiren Gürdal, ÝSO 500 listesinde 75’inci sýrada yer aldýklarýný kaydetti. Gürdal, çimento tüketiminde 13,5 milyon tonla Avrupa’nýn dördüncü büyük ülkesi olan Ýspanya’dan bile daha fazla çimento tüketilen (15 milyon ton) Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor olmanýn, Akçansa için önemli bir avantaj olduðunu ifade etti. Gürdal, Sabancý Topluluðu þirket ve çalýþanlarýn baþarýlarýný ödüllendirmek ve iyi uygulamalarýn karþýlýklý paylaþýlmasýný teþvik etmek amacýyla bu yýl dördüncü kez gerçekleþtirilen Sabancý Altýn Yaka Ödülleri’nde de ‘Ýnsana Yatýrým’ ve ‘Sinerji” kategorilerinde birincilik, ‘Pazar Odaklýlýk’ kategorisinde Geliþim Ödülü kazanmanýn kendilerine büyük gurur yaþattýðýný dile getirdi. Akçansa, enerji yönetiminde de sektöre liderlik ediyor Çimentodaki rekabetçiliðin ana unsurunun enerji yönetimi olduðuna dikkati çeken Akçansa Genel Müdürü Hakan Gürdal, “Çimentonun, üretim maliyetinin yüzde 65’i enerjiden kaynaklanan bir hammadde olmasý nedeniyle enerji maliyetlerinin düþürülmesi için yeni uygulama ve yatýrýmlarýn hayata geçirilmesi büyük önem taþýyor. Akçansa olarak, tüm faaliyetlerimizde enerji verimliliði ve düþük sera gazý emisyon deðerlerine sahip enerji kaynaklarýnýn kullanýmýna yöneliyoruz” dedi. Akçansa’nýn Çanakkale Fabrikasý’nda 2011 yýlýnda 24 milyon dolarlýk yatýrýmla hayata geçen Atýk Isý Geri Kazaným Tesisi, hem çimento sektörü adýna bir ilki, hem de Akçansa’nýn geleceðe yönelik yatýrýmlarý içinde en önemli adýmlarýndan birini ifade ediyor. Yýllýk 105 milyon kwh elektrik enerjisi üretilen tesiste, Çanakkale Fabrikasý’nýn elektrik tüketiminin yaklaþýk %30’u karþýlanýyor. Yine Çanakkale’de bu yýl içinde 11 milyon TL yatýrýmla devreye alýnan Alternatif Yakýt Hazýrlama ve Besleme Tesisi de Türkiye’nin lastik parçalayarak yakabilen ilk ve tek tesisi özelliði taþýyor. Bu kapsamda fýrýnda alternatif yakýt kullanýmýyla 37.000 ton petrokok kömürü ikame edilebilecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort