Çalışan kadının haklarında 'yasa değişikliği'

Çalışan kadının haklarında 'yasa değişikliği'

26 Ağustos 2013 Pazartesi 22:45
Çalışan kadının haklarında 'yasa değişikliği'
Bu haklarýn baþýnda gebe çalýþanýn doðum öncesi ve doðum sonrasý ücretli ve ücretsiz izinleri düzenlendi. 4857 sayýlý Ýþ Kanunu’nun 74üncü maddesine göre gebe çalýþanýn doðumdan önce 8 hafta, doðumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta, çoðul gebeliklerde doðumdan önce 10 hafta þeklinde. Gebelik süresince gerekli saðlýk kontrolleri ve periyodik muayeneler için iþveren çalýþana ücretli mazeret izni vermek zorunda, çalýþanýn hekime gitmesine izin verilmemesi ya da bu izinlerin ücretsiz izne çevrilmesi da söz konusu deðil. Böyle bir durumda çalýþanýn haklarý zayi olduðundan çalýþan için haklý fesih nedeni doðuyor yani kýdem tazminatýný talep ederek derhal iþten ayrýlabiliyor. Ücretli doðum izinlerinin bitiminde çalýþan kadýnýn 6 aylýk ücretsiz izin hakký bulunuyor. Ýþveren 6 aylýk ücretsiz izni vermek zorunda. Kýdem tazminatý ve yýllýk izin hesaplamalarýnda da bu süre hesaba katýlmaz. BEBEÐÝN SAÐLIÐI ÝÇÝN BELÝRLENEN YASADA ESNEME OLAMAZ Çalýþan kadýnýn gebeliðe ve doðuma baðlý yasal haklarýný deðerlendiren Ýþ Hukuku Enstitüsü Baþkan Yardýmcýsý Avukat Naciye Uçar; “Sanayi Devriminden baþlayarak kadýnlarýn sanayi ve üretimdeki yeri artmaya baþladý. Günümüzde ise ekonomik geliþim ve üretime katkýlarý tartýþýlmaz derecede büyük. Ýlk dönemlerde kadýnlar daha az ücretle ve daha az sosyal hakla çalýþmaya razý olduklarý için tercih edilmiþlerdi. Günümüzde ise öncelikle kadýnýn çalýþma hayatýnýn yanýnda özel aile hayatýna iliþkin sorumluluklarý iþverenler açýsýndan tercih edilmemesinde ilk sebep. En basit örneði kadýnýn doðum yapma ihtimali. Bekar kadýnlar dahi iþe alýnýrken ileride doðum yapabilecekleri ihtimali göz önüne alýnarak deðerlendirilmekte, yaþlarý ve sosyal statüleri göz önüne alýnarak evlenmeleri halinde alacaklarý izinler, doðum sýrasýnda alacaklarý izinler bile düþünülüyor. Düzenlenen tasarý yeni getirilmiþ bir yaptýrým deðil. Hatta hali hazýrda eksikleri bulunuyor. Mesela yasada çalýþan hamile ya da emziren kadýnýn 7 buçuk saatten fazla çalýþtýrýlmayacaðý belirtilmiþtir fakat iþverenin çalýþtýrýlmasý durumunda uygulanacak olan herhangi bir cezai iþlem belirtilmemiþtir. Artý olarak hamile ve emziren kadýnlarýn gece mesailerinde de çalýþtýrýlamayacaðý ve çalýþtýrýlmasý durumunda da çalýþanýn þikayet etmesi durumunda 108,00 TL gibi bir ceza uygulanacaðý belirtilmiþtir. Buda yaptýrým için yeterli bir ceza-i iþlem deðil ki zaten çalýþanlar da iþlerini kaybetme korkusuyla herhangi bir baþvuruda bulunamýyor. Çoðu zaman Ýþ Hukuku alanýnda el yordamýyla gidilmesine raðmen çýkarýlan yasalar ile birlikte yaptýrýmlar arttýrýlmaya çalýþýlýyor fakat hala yeterli seviyeye ulaþýlamadý. Ýþ Hukuku Enstitüsü olarak çalýþan ya da iþverenlerin haklý olduklarý her konuda yasal olarak haklarýný aramalarýný tavsiye ediyoruz. Öyle ki Ýþ Hukukunda çýkarýlar, yasa ve tüzükler tamamen yargý kararlarý doðrultusunda.” þeklinde konuþtu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort