Çocuğunuz hangi meslekte başarılı olabilir?

Çocuğunuz hangi meslekte başarılı olabilir?

19 Ağustos 2013 Pazartesi 12:24
Çocuğunuz hangi meslekte başarılı olabilir?
HelpA Akademi Genel Koordinatörü, Klinik Psikolog Gülþah Sam Orhan, çocuðun hafýza türünün baþarýlý olacaðý mesleðin iþaretçisi olduðunu belirterek, “Çocuklarýn, meslek yaþamýnda baþarýlý olabilmesi için okul kayýt döneminde iþitsel, görsel ve dokunsal hafýzalarýna göre sýnýflandýrýlmasý gerekir” dedi. Orhan, kiþilerin yetenek ve öðrenme algýsýnýn geliþiminde en önemli etkenlerden birinin “Hafýza Temsil Sistemi” olduðunu kaydetti.  “Hafýza Temsil Sistemleri”mizin el verdiði ölçüde uygun konularda öðrenme saðladýðýmýzý ve bir takým yeteneklerimizi geliþtirdiðimizi ifade eden Orhan, bu sistemin görsel, iþitsel, dokunsal olmak üzere 3’e ayrýldýðýný bildirdi.  -Görsel öðrenciler- HelpA Akademi Genel Koordinatörü, Klinik Psikolog Gülþah Sam Orhan’ýn verdiði bilgiye göre, eðer bir çocuk bir markayý düþündüðünde billboarddaki fotoðraflarý anýmsýyorsa görsel hafýza tipine sahiptir. Görsel öðrencilerin dersi öðrenirken özellikle þekilsel notlar almasý, onlarýn öðrendikleri þeyleri çok daha iyi hafýzada tutmalarýný saðlar. Örneðin görsel hafýza tipine sahip bir öðrenci, Fatih Sultan Mehmet dönemini çalýþýrken Fatih’in Karadeniz’de aldýðý yerleri akýlda tutmasý için, Karadeniz’de yüzen bir sat komandosu çizerek, üzerine “SAT-K” yazmasý ve alýnan yerler neresidir diye sorulduðunda baþ harflerden yola çýkarak Sinop, Amasra, Trabzon ve Kýrým diyebilmesi onun için eþsiz bir yöntemdir.  -Ýþitsel öðrenciler- Öðrenci bir markayý anýmsadýðýnda görsel reklamdan çok, aklýna markanýn radyoda çalan cingýlý geliyorsa muhtemelen iþitseldir. Ýþitsel yapýdaki bir öðrencinin mutlak surette çalýþmalarýný sesli olarak yapmasý gerekir. Ýþitsel yönü kuvvetli bir öðrenci ses CD’leri ile çalýþýrsa öðrenme verimi maksimum seviyeye çýkar. Eðitim koçlarýnýn en çok önem verdikleri CD ile öðrenme teknikleri iþitsel öðrencilerde muhteþem sonuçlar vermektedir. -Dokunsal öðrenciler- Bir tekstil markasýný anýmsadýklarýnda, ürünün kumaþý ve dokusu aklýnýzda kalmýþ ise muhtemelen dokunsal bir yapýya sahipsiniz. Dokunsal öðrenciler  hiperaktif olarak adlandýrýlan öðrencilerin büyük çoðunluðunu oluþturmaktadýr. Dokunsal öðrencilerin derse oturduklarýnda öðrenme konsantrasyon süreleri 20-25 dakikadýr. Dolayýsýyla dokunsal öðrencilerin görsel ve iþitsel olan öðrencilerle ayný sýnýfta ders görmesi onlara yapýlacak en büyük köreltme yöntemidir. Dokunsal öðrencilerin Avrupa’da pek çok ülkede sýnýflarý ayrýdýr ve teneffüs süreleri 25 dakikada bir 5 dakika þeklinde yürütülmektedir.    -MEB’e çaðrý-   Gülþah Sam Orhan, öðrenmenin doðuþtan itibaren, dýþ öðrenme süreçlerinin okul hayatý ile baþladýðýný kaydederek, þunlarý söyledi: “Kiþilerin öðrenme algýlarý, hafýza temsil sistemlerine göre öðrenmeyi baþarmalarý durumunda en üst seviyeye çýkmaktadýr. Toplumda mesleki verim almanýn ilk yolu Hafýza Temsil Sistemlerine göre öðrenme yöntemlerini okul hayatýnýn içine dahil etmektir. Avrupa ülkelerinde kreþlerden baþlayan bu eðitim modelini artýk Türkiye’nin de benimsemesi þart. Aksi takdirde bu anayolun ekarte edilmesi durumunda; toplumda iþ gücü verimini yükseltmenin diðer yollarý tali yol olarak kalacaktýr. Eðitim hayatýnda öðrencilerin hafýza temsil sistemi tespitleri eðitim koçluðu çerçevesinde, uzman bir eðitim koçuyla yapýlmalý. Öðrencinin çalýþma planlarý bu duruma göre düzenlenmeli. Çocuklar, meslek yaþamýnda baþarýlý olabilmesi için okul kayýt döneminde iþitsel, görsel ve dokunsal hafýzalarýna göre sýnýflandýrmalý.” Gülþah Sam Orhan, görsel öðrencilerin uzmanlaþacaðý alanlarýn, görsel hafýza tiplerine uygun meslekler olmasý gerektiðini, bunlar arasýnda, görsel sanatlar, bilgisayar, yazýlým mühendisliði, mimarlýk, dekorasyon, televizyon, ressamlýk, grafikerlik, reklamcýlýk, moda tasarýmcýlýðý gibi mesleklerin bulunduðunu söyledi. Ýþitsel öðrencilerin uzmanlaþacaðý alanlarýn, iþitsel hafýza tiplerine uygun olmasý gerektiðini dile getiren Orhan, “Örneðin pek çok kiþiyi rahatsýz edebilen bir makina sesi, iþitsel bir insana bir þarký gibi gelebilir, iletiþimle ilgili konular, avukatlýk, öðretmenlik,  halkla iliþkiler, radyo, siyaset bilimi, uluslar arasý iliþkiler, tercümanlýk ve yöneticilik bu meslekler arasýndadýr” dedi. Orhan, dokunsal öðrencilerin uzmanlaþacaðý alanlarýn, dokunsal hafýzayý beslemesi gerektiðini, beden eðitimi öðretmenliði, týp, diþ hekimliði, aþçýlýk, çevre mühendisliði gibi doðayla özdeþ, hareketli mesleklerin tam bu sýnýfa hitap ettiðini kaydetti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort