Ne su, ne elektrik kesintisi, internetimiz kesilmesin yeter

Ne su, ne elektrik kesintisi, internetimiz kesilmesin yeter

26 Ağustos 2013 Pazartesi 12:09
Ne su, ne elektrik kesintisi, internetimiz kesilmesin yeter
Ýnternet hayatýmýzýn vazgeçilmezi haline geldi diyenleri hala abartýlý bulanlar bu habere dikkat. Uzmanlar artýk elektrik ve su kesintisinden daha önemli hale gelen tek kesintinin internet olduðunu söylüyorDAHA ÇOK ETKÝLENÝYORUZHalihazýrda hayatýmýzýn önemli bir parçasý olan internet kullanýmý önümüzdeki dönemlerde daha da etkin olacak açýklamasýný yapan Zirve Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suat Mercan, “Elektrik veya su kesintisinden çok internet kesintisinden etkileniyoruz.” dedi.Mercan, Ýnternetin telefonlarda da daha rahat kullanýlmaya baþlandýðýný belirterek  internet-telefon ikilisinin vaçgeçilmezimiz olduðu üzerinde durdu. Bununla birlikte multimedya içeriklere olan ilginin internet altyapýsý üzerindeki ilgiyi arttýrdýðýný  ve daha fazla altyapý yatýrýmýna ihtiyaç duyulduðunun altýný çizen Mercan, “ yeni yeni hayatýmýza girmeye baþlayan bulut (cloud) hizmetleri biliþime farklý bir boyut kazandýrarak beraberinde çözülmesi gereken problemler getirdi. Alýnacak önlem bu alana daha çok eðilmek, daha çok yatýrým yapmak ve daha fazla uzman yetiþtirmek ve insanlarý bilinçlendirmek.”diye konuþtu.Ýnternetten Alýþveriþ Korkutuyor“Türkiye nüfusunun yaklaþýk yüzde 40’ý internet kullanýyor” diyen Yrd. Doç. Dr. Suat Mercan, “Özellikle genç nesil teknolojiye çok çabuk ayak uyduruyor. Ýnternet kullanýmýnda Oran olarak dünya sýralamasýnda 10-15 arasýndayýz. Alýþveriþ siteleri ise batýdaki kadar yaygýn kullanýlmýyor. Bazý ülkelerde alýþveriþi bir kenara koyun seçimler dahil birçok iþ internet üzerinden yapýlýyor.” þeklinde konuþtu.Türkiye’de internetten alýþveriþin bu kadar yaygýn olmamasýnýn birçok sebebi olduðunu dile getiren Mercan, “Güvenlik kaygýsý sitelerden alýþveriþ yapmama durumunu ortaya çýkarýyor. Bunun yanýnda müþteri haklarý, müþteri memnuniyeti ve internet okur yazarlýðý gibi konularda etkili. Birincisi internet kullanýmý ve internete eriþim Batýdaki kadar yaygýn deðil. Ýkincisi insanlar internet üzerinden aldýklarý üründen memnun kalmadýklarý zaman karþýlarýnda bir muhatap bulamamaktan, aldatýlmaktan veya zarara uðramaktan korkuyorlar.” tespitini yaptý.Ýnternetten alýþveriþ daha ekonomikÝnternetten alýþveriþ kültürünün biraz oturmasý gerektiðine deðinenen Mercan, þunlarý söyledi: “maðduriyet hemen giderilebilecekmi. gibi kaygýlar var. Aslýnda internetten alýþveriþ yapmak daha ekonomik  çünkü orada satýcýlar birçok masrafý elemiþ oluyorlar, bundan dolayý daha ucuz satabiliyorlar. Ama insanlar alacaklarý þeyleri görmek dokunmak isteyebilirler.” Mercan, “Ýnternet güvenliði bütün ülkeleri tehdit eden bir problem. ABD baþkaný siber saldýrýlarý  savaþ sebebi sayacaðýný deklare etmiþti. ABD nin internet güvenliði nasýl saðlanýyor, bu konuda kamuoyuna yansýmýþ özel bir bilgi yok, zaten onlarda bunu paylaþmazlar. bu konuya çok kafa yorduklarýný ve efor sarfettiklerini, yakýnlarda kamuoyuna sýzan siber casusluk haberinden hareketle bu konuda ofansif olarak da gayet aktif olduklarýný söyleyebiliriz. Ayný zamanda facebook, twitter, gmail gibi yüz milyonlarca kullanýcýsý olan siteler ABD menþeli olduðu için bunlar vasýtasýyla hiç zahmetsizce zaten bu kadar insanýn bilgisine ve yazýþmalarýna ulaþabilmekteler. Ülkemizde de konuyla ilgili son yýllarda ciddi adýmlar atýlmaya baþlandý, konuyla alakalý yapýlan çalýþtaylar, tatbikatlar ve kurulan siber güvenlik birimleri bunun bir kanýtý. Yapýlmasý muhtemel saldýrýlara karþý hazýrlýklý olmak ve her türlü tedbiri almak zorundayýz. Çünkü geçmiþte çok ciddi zarar gören ülkeler oldu.” açýklamasýný yaptý.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort