Sapanca Gölü'nü korumayı taahhüt ettiler

Sapanca Gölü'nü korumayı taahhüt ettiler

11 Aralık 2012 Salı 12:55
Sapanca Gölü'nü korumayı taahhüt ettiler
SAKARYA (CÝHAN)- Sakarya ve Kocaeli´nin içme suyu kaynaðý olan Spanca Gölü, resmen korumaya alýndý. Sapanca Gölü, Akçay, Namazgâh, Yuvacýk Havza Koruma Planý ve Özel Hüküm Belirleme Çalýþmasý Protokolü imzalandý. Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kýnacý, Sapanca Gölü´nün korunmasý için yapýlmasý gereken hususlarýn neler olduðunu ortaya koyan bir sözleþme hazýrladýk. Bu sözleþme ile her iki ilimizin de yöneticileri üzerlerine düþen hususlarý yerine getireceklerini taahhüt ediyorlar. dedi. Sapanca Gölü, Akçay, Namazgah, Yuvacýk Havza Koruma Planý ve Özel Hüküm Belirleme Çalýþmasý Protokolü Sapanca Richmond Otel´de gerçekleþtirilen toplantýda imzalandý. Toplantýya, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kýnacý, Sakarya Büyükþehir Belediye Baþkaný Zeki Toçoðlu, Kocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu, Sakarya Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (SASKÝ) Genel Müdürü Rüstem Keleþ ve Ýzmit Su ve Kanalizasyon Ýdaresi (ÝSU) Genel Müdürü Ýlhan Bayram katýldý. Su Yönetimi Protokolü hakkýnda açýklamalarda bulunan Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Su Yönetimi Genel Müdürü Cumali Kýnacý, Su Yönetimi Genel Müdürlüðü olarak bölgedeki su kaynaðýnýn korunabilmesi için yapýlmasý gereken hususlarýn neler olduðunu ortaya koyan bir sözleþme hazýrladýk. Bu sözleþme ile her iki ilimizin de yöneticileri üzerlerine düþen hususlarý yerine getireceklerini taahhüt ediyorlar. Biz de tatlý su kaynaðýnýn kirletici potansiyeli nedir? Hangi kirletici kaynaklar var ve nasýl kontrol altýna alýnabilirler? Mevcut su kullanýmý nedir ve su ihtiyacý arttýkça su kaynaðýmýz nasýl kullanýlacak? Bununla ilgili hususlarý esaslara baðlamayý arzu ediyoruz. Bu esaslarý dikkate alarak kaynaklarýmýzýn uygun þekilde kullanýlmasýný saðlamayý hedefliyoruz. diye konuþtu. SAKARYA VE KOCAELÝ SU KAYNAKLARI KONUSUNDA ÇALIÞMA YAPIYORSapanca Gölü´nün her iki il için tek tatlý su kaynaðý olmadýðýný ancak kullanýlabilirlik açýsýndan en deðerli su kaynaðý olduðunu belirten Cumali Kýnacý, Her iki ilimiz alternatif su kaynaklarý konusunda da çalýþma yapýyorlar. Mesela Sakarya Akçay Projesi üzerinde çalýþýyor. Kocaeli ilimiz Namazgâh Barajý ile ilgili çalýþmalar yapýyor. Mevcut su kaynaklarýnýn uygun bir þekilde paylaþýlmasý ve kullanýlmasý söz konusudur. Toplantýyý düzenleyen belediye baþkanlarýmýza þükran borcumu ifade ediyorum. Su yöneticilerimizi de gayretli çalýþmalarýndan ötürü de tebrik ediyorum. ifadelerini kullandý. Önemli bir toplantý gerçekleþtirdiklerini ve bu toplantýnýn gerçekleþmesinden dolayý mutlu olduðunu ifade ederek sözlerine baþlayan Sakarya Büyükþehir Belediye Baþkaný Zeki Toçoðlu, þunlarý kaydetti: Sayýn Genel Müdürümüzün de ifade ettiði gibi Sapanca Gölü her iki þehrimiz için çok büyük önemi olan Sakaryamýz için de vazgeçilmez su kaynaðý. Çünkü þehrimizin büyük bir bölümü içmesuyu kaynaðý olarak Sapanca Gölü´nü kullanýyor. Bizim en öncelikli görevimiz bu su kaynaðýmýzýn korunmasý ve en saðlýklý bir þekilde vatandaþlarýmýza ulaþtýrýlmasýdýr. Bu konuda önemli çalýþmalar yapýyoruz. Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ile de ortak kullandýðýmýz bu havzamýzý yazýlý olmayan kurallarla iþin baþýndan beri beraber yönetiyoruz. Bundan sonra özellikle su bütçesinin korunmasý konusunda önemli katkýlar saðlayacak bu protokolü imzalamak üzere bu toplantýyý gerçekleþtiriyoruz. Biz görevimizin öneminin farkýndayýz. Sapanca Gölümüzün korunmasý ve vatandaþlarýmýza en saðlýklý suyun ulaþtýrýlmasý konusunda Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ile ortaklaþa çalýþmalar gerçekleþtiriyoruz. Protokolün her iki þehrimiz için de hayýrlý olacaðý inancýný taþýyorum. KARAOSMANOÐLU: HEPÝMÝZE YETECEK KADAR SU VARKocaeli Büyükþehir Belediye Baþkaný Ýbrahim Karaosmanoðlu ise Susuz yaþamak mümkün olmadýðýna göre su kaynaklarýmýzý en saðlýklý þekilde kullanmak hepimizin görevidir. Hepimize yetecek kadar su var. Hem Sakarya hem Kocaeli göç alan ve büyüyen kentler. Sanayinin getirdiði riskler de var. Bölgede ayný zamanda sanayinin yanýnda tarým da var. Tarýmda ilaçlama gibi gübreleme gibi suyu tehlikeye sokan faktörler de var. Suyun doðal kalitesini bozan diðer faktörleri de dikkate alarak bilimsel ve teknik olarak ölçmek, deðerlendirmek, önlemler almak gerekir. Bu yönetimi büyük ölçüde bunun için oluþturuyoruz. Zeki Baþkanýmýzla bir araya geldiðimizde konuþuyoruz. Su idarelerimize gerekli talimatlarý verdik. Hazýrlýklarýný yapýyorlar. Toplantýmýzýn hayýrlar getirmesini temenni ediyorum þeklinde konuþtu. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort