SGK'dan paravan şirket operasyonu, Bin 550 sigortasısı iptal

SGK'dan paravan şirket operasyonu, Bin 550 sigortasısı iptal

20 Ağustos 2013 Salı 14:55
SGK'dan paravan şirket operasyonu, Bin 550 sigortasısı iptal
Ýstanbul’da paravan þirketler üzerinden insanlarý sigortalý göstererek dolandýran þebeke çökertildi. Sosyal Güvenlik Denetmenleri’nin 1 yýllýk soruþturma ve araþtýrmalarý sonucunda, binlerce vatandaþýn gerçekte herhangi bir iþyerinde çalýþmadýðý halde sahte sigortalý bildirildiði saptandý. Yasa dýþý þebeke, 100-300 TL ücret karþýlýðý vatandaþlarý paravan iþyerlerinden ‘sahte sigortalý’ bildiriyor, ancak bu iþyerleri SGK’ya tek kuruþ ödeme yapmýyordu. Denetimlerin ardýndan bin 550 kiþinin sigortasý iptal edildi.Ýstanbul Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü’nde görevli Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmenleri, Pendik merkezli olmak üzere Tuzla, Kartal, Maltepe’de yaklaþýk bir yýl süren soruþturma ve araþtýrmalar sonucunda yaptýklarý denetimlerde; insanlarý dolandýrarak paravan þirketler üzerinden sigortalý gösteren þebekeyi çökertti. Yapýlan soruþturma sonucunda bu þekilde sigortalý bildirilen binlerce kiþinin gerçekte herhangi bir iþyerinde çalýþmadýðý halde sahte sigortalý bildirildiði belirlendi. Tek kuruþ ödeme yapýlmamasýna raðmen kiþiler ve yakýnlarý saðlýk yardýmlarýný devlete fatura ettikleri, emeklilik için gün kazandýklarý ve onlarcasýnýn emekli olduðu, devletten iþsizlik maaþý, geçici iþ göremezlik ödeneði (rapor parasý) aldýklarý, bankalardan kredi çektikleri, eþ tayini için gerekli sigorta gününü doldurduklarý ve sigorta baþlangýcý elde ettikleri tespit edildi. Edinilen bilgiye göre sahte sigorta çarký þöyle iþliyor: Her hangi bir çalýþmasý olmayan sigortasýz kimseler genellikle berberlerde, çay ocaklarýnda, kahvehanelerde tanýþtýðý ve bu iþten haksýz menfaat saðlayan kiþilerin ellerine düþüyor. Bu simsarlar kiþi baþý 100-300 TL arasýnda paralar karþýlýðýnda vatandaþlarý paravan iþyerlerinden ‘sahte sigortalý’ bildiriyor, ancak bu iþyerleri SGK’ya tek kuruþ ödeme yapmýyor. Ancak bu þekilde sahte iþyerlerinin tespit edilmesinden sonra sahte sigorta sahibi için asýl maðduriyet baþlýyor. Tespit edilen iþyerlerinden sigortalý bildirilen vatandaþlarýn sigorta günleri iptal edilirken, kendisinin ve üzerinden saðlýktan faydalanan aile üyelerinin devlete fatura ettiði tüm saðlýk harcamalarý, bu þekilde emekli olmuþsa bile aldýðý emekli maaþlarý ve aldýklarý tüm ödenekler yasal faizi ile tahsil ediliyor.PARAVAN ÞÝRKETER ARASINDA BAÐLANTILAR TESPÝT EDÝLDÝBu çarký ortaya çýkaran Sosyal Güvenlik Denetmenleri, SGK’nýn milyonlarca lira zarara uðramasýnýn önüne geçti. Ýncelemelerde, paravan olduklarý tespit edilen iþyerleri arasýnda baðlantý olduðu, bildirimi yapýlan sigortalarýnýn sýk sýk diðer paravan þirketlerden de bildirimlerinin yapýldýðý, bazý sigortalýlarýn iyice abartýlarak birden çok þirkette sigortalý olarak gösterildikleri tespit edildi. 5-10 metrekarelik alanda faaliyet gösteren nalbur, berber gibi iþyerlerinden bile yüzlerce kiþinin sigortalý gösterildi tespit edildi.YAPTIKLARININ SUÇ OLDUÐUNU BÝLMÝYORLARAncak sahte sigortalý yapýlan vatandaþlarýn birçoðu bu durumun suç olduðunu bilmiyor. Oysa, bu þekilde sigortalý bildirilen kiþiler; Türk Ceza Kanunu’nun kamu güvenine karþý iþlenen suçlar (204, 206 ve 207. madde, resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarý ile 220.madde) kapsamýnda deðerlendiriliyor. Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan haklarýnda ‘Kamuyu zarara uðratmak suretiyle nitelikli dolandýrýcýlýk’ ve ‘Resmi evrakta sahtecilik’ suçlamasý ile dava açýlýyor ve yargýlanýyorlar. SGK yetkilileri, söz konusu duruma haiz kimselere böyle yapacaklarýna, ilgili kanunun kendilerine bir hak olarak saðladýðý; ‘isteðe baðlý sigortalý’ olmalarýný tavsiye ederek, bu iþlerden haksýz menfaat saðlayan kiþilerden uzak durmalarýný salýk veriyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort