Prof.Dr.Ali Osman Özcan
Prof.Dr.Ali Osman Özcan
Yazarın Makaleleri
YAŞASIN AÇGÖZLÜLÜK!
Prof. Dr. Ali Osman ÖZCAN Açgözlülük ve çokyüzlülük geçer akçe olarak kabul edilen değerler arasında yerini almıştır. Bu değerler yobazlık ve ikiyüzlülükle birleşerek kamuoyunda alkışlanmaktadır. Çıkar düşünceleri hayır ve hasenatla...
DUYGU KANALLARI TIKANINCA
Prof. Dr. Ali Osman Özcan Duygu kanalları tıkandığında yaşamın deneyim alanı daralır. Kişi kendini ve dış dünyayı deneyimleyemez. Bu durum yaşamdan doyum almayı kısıtlar. Gelişim, değişim ve dönüşüm özgürlüğü baskı altına...
ÇİRKİN ÖFKE
ÇİRKİN ÖFKE Prof. Dr. Ali Osman Özcan Çirkin sözcüğü; Farsça bir sözcük olup göze veya kulağa hoş gelmeyen, yakışık almayan anlamlarında kullanılmaktadır. Pek kirli, güzel olmayan anlamları da vardır. Dolayısıyla olumsuzluk bildiren...
DÜŞÜNCE SAVRUKLUĞU
DÜŞÜNCE SAVRUKLUĞU Prof. Dr. Ali Osman Özcan Sözcüklerin peşinden savrularak gidenler dünyasındayız. Her birimiz bahtsızlığımızdan, talihsizliğimizden, şanssızlığımızdan, kadersizliğimizden şikâyet edip durmaktayız. Bir türlü...
DİLLE ANLAŞAMAMAK
Prof. Dr. Ali Osman Özcan 20 Temmuz 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda Yıldırım Bayezit Timur'a esir düşer. İki hükümdar tercümansız bir şekilde konuşup anlaşırlar. Şerefüddin Ali Yezdi'nin Emir Timur Zafername adlı...
UÇARILIĞIN ZİRVESİ
Prof. Dr. Ali Osman Özcan Demirleyecek şamandırası olmayan bir eğitim sistemi bireyselcilik adına özgürlüğü ön plana çıkararak uçarı olmayı yüceltecektir. Tepeden inme olan uçarılık kendini çeşitli eğlencelere veren bir insan tipini...
BİR ÇİFT YAŞLI ÖKÜZÜ GENÇLEŞTİRMEK
Mart ayının sonlarına doğruydu. İsmail amca öküzlerini kağnı arabasına koşmuş, sabanı ve boyunduruğu arabaya yüklemişti. Arada bir elinde değnekle öküzlere doğru gitmeleri için dokunup duruyordu. Dar bir yolda karşıdan eski dostu Hüseyin...
MUTSUZLUK SAVCILARI
Beklentileri, hasret ve özlemleriyle ülkülerine ulaşmış olanların yaşadığı bahtiyarlık duygusu mutluluk olarak tanımlanır. Herkes mutluluk peşinde koşmaya büyük değer vermekte, inanmış, gönlü doygun, kanaatkâr insanlar da mutlu varlıklar...
TONGANIN SIRRI
TONGANIN SIRRI Prof. Dr. Ali Osman Özcan Halk arasında 'tongaya basmak, tongaya düşmek, faka basmak, kapana kısılmak” vb. pek çok deyim vardır. Türk destanları arasında Alp-Er Tunga veya Tonga destanında da tonga sözcüğü dikkati çekmektedir....
Kavşaktaki Salıncak
KAVŞAKTAKİ SALINCAK Prof. Dr. Ali Osman Özcan Yazının başlığına bakılınca bir hayali simge olduğu açıkça görülür. Zira insanda bir hayal gücü ve buna bağlı olarak da bir simge dünyası vardır. Kavşaktaki salıncak deyimi, bu hayal...
ÇOBANIN GÖNLÜ
    Prof. Dr. Ali Osman Özcan               Günümüzde çobanlık mesleği yok olup giderken geriye kalan sadece dildeki deyimler olsa gerek. Koyun, keçi,...
AĞIRBAŞLI SOYTARILIK
Prof. Dr. Ali Osman Özcan                 İnsanlar neşelenmek isterler. Neşe insani bir özelliktir. Ancak neşede aşırılığa kaçan soytarılar, ahlaksızlar, günahkârlar...