Prof.Dr.Ali Osman Özcan
Prof.Dr.Ali Osman Özcan
Yazarın Makaleleri
ZONGULDAK'TA AYRAN KÜLTÜRÜ
Prof.Dr. Ali Osman Özcan aozcan@skyturk.net Zonguldak köylerinde dört-yedi yaşları arasındaki çocuklar "Hızar Biç" oyunu oynar. Bu oyun en az iki çocuk tarafından oynanır. Eşlerden biri elini öne doğru uzatır. Diğeri onun elinin üzerini...
KARADENİZ EREĞLİ'DE KETEN KÜLTÜRÜ
Keten, kenevir ve yün çok eski çağlardan beri insanlığın giyim-kuşam ihtiyacına cevap veren ürünlerdir. M.Ö. 6.-5. yüzyıllarda İskitlerin dokuma teknolojisini bildikleri görülmektedir. Örneğin B.N. Grakov Selenge yayınların tarafından...
ZONGULDAK HAVALİSİNDE KAZANCI CİNGANLAR ÖYKÜSÜ
Prof.Dr.Ali Osman ÖZCANaozcan@sakyturk.net Çocukluğumuzda büyüklerden dinlediğimiz masal ve hikâyelerde hiçbir şeyden korkmaz; fakat Kazancı Cingan simgelerinden korkardık. Çocuk olarak düşüncelerimizi Kazancı Cingan hayaletleri doldururdu....
HAYDİ, CİZLEME YEMEYE!
Prof. Dr. Ali Osman Özcan    Zonguldak köylerinde mayalanmış hamurun taş sacda pişirilmiş hâline cizleme denir. Cizleme ekmeğinin bazlama ile uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Hamur teknesinde yoğrulup mayalanmamış hâliyle taş...
ESİR TİCARETİ VE KAZANCI CİNGAN İMGESİ
Prof. Dr. Ali Osman ÖzcanZonguldak havalisindeki köylerde çocuklar, ne öcülerden ne devlerden ne de hayaletlerden korkar. Onlar sadece dede, nine, anne ve babalarından dinledikleri Kazancı Cinganlardan korkarlar. Kazancı Cinganlar buldukları çocukları...
KEFKEN DEĞNEK VE KARADENİZ EREĞLİ
Prof. Dr. Ali Osman Özcan    Kefken değnek, bir tür bastondur. Çocukluğumuzda yaşlılar ellerinde kefken değnekle gezerken onlardan korkardık. Değnekle vuracaklarını düşünür, yanlarına yaklaşmazdık. Kefken değnek, kızılcık,...
YEMEK ALIŞKANLIKLARINDAN KARAMANTAR VE ZONGULDAK
Prof. Dr. Ali Osman Özcan    Yemek alışkanlığı değişimi çok zor olan alışkanlıklardan biridir. Yemek alışkanlığı bir mutfak düzeni gerektirir. Bu düzen yerleşilen çevredeki yiyecek türlerinin bilinmesiyle mümkün olur....
Eşyanın Cazibesi
EŞYANIN CAZİBESİProf. Dr. Ali Osman Özcan    Eşya, şey sözcüğünün çoğulu olup nesne ve cansız varlıkların tümünü kapsar. Çeşitli amaçlarla kullanılan insan yapısı, taşınabilir ve taşınamaz türünden nesnelere gönderme...
Dinozorlardan bıktık!
Prof. Dr. Ali Osman Özcanaozcan@skyturk.net    Yaşamdan bıkmış yaşlı insanlar için dinozor tabiri çok kullanılır oldu. Kültürel değer değişiminin bir işareti olarak dinozor sözcüğü verilebilir. Eskiden yaşlılara aksakallı,...
Haydi Dinozor kışt kışt!
HAYDİ, DİNOZOR KIŞT KIŞT!Prof. Dr. Ali Osman Özcan    Kültürel anlam verme sistemlerimizde bir değişim olduğu gayet açıktır. Kutsal mekânlar, milli kahramanlar, milli değerler ve inanışlar milletimizin büyükleri dinozor ilan...
Dinozor hayalleri
DİNOZOR HAYALLERİProf. Dr. Ali Osman Özcan    Dinozor gözlerini kapatmış hayal aynasında kendini seyrediyordu. Dalga dalga gelen hayaller sinema şeridi gibi gözlerinin önünden geçiyordu. Her şey geçmişte ne kadar güzeldi! Zevkler...
Kurtağzı bağlamak
Prof. Dr. Ali Osman Özcan    Kurt imgesi ve kurt kültü, Türk kültürlü halklarda yaygındır. Türklerin kurda gösterdikleri saygı ve kurttan korkma inançları avcı, ormancı, göçebe ve çiftçi halklarda yaygındır. Kurdun çiftçilerin...