Balcalı Hastanesi personeline afet eğitimi

14 Aralık 2012 Cuma 15:44
Balcalı Hastanesi personeline afet eğitimi
ADANA (CÝHAN)- Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalý Hastanesi´nde `Afet týbbý ve hastane afet planý´ temasýyla bu yýl 3´üncüsü düzenlenen `Çukurova Acil Týp Günleri Sempozyumu´ kapsamýnda afet tatbikatý yapýldý. ÇÜ Acil Týp Anabilim Dalý öðretim üyesi ve sempozyum baþkaný Doç. Dr. Zeynep Kekeç, hastane organizasyonu içinde `afet konusunun´ olmazsa olmaz gerçeklerden birisi olduðunu söyledi. Ülke genelinde birçok afetin yaþandýðýný hatýrlatan Kekeç, bomba, sel, su baskýný, deprem gibi muhtemel afetlere hazýr bulunmanýn önemi üzerinde durdu. Kekeç, Olaðanüstü bir durumda Saðlýk Ýl Müdürlüðü ile iletiþim nasýl olmalý, çöken hastane binasý sýrasýnda neler yapýlmalý, gibi hususlarda bir ekip oluþturuyoruz. Herkesin görev daðýlýmýný belirliyoruz. Düzenli teorik eðitim ve tatbikat senaryolarý üzerinde bunlarý olgunlaþtýrýyoruz. dedi. Bölgede afetle ilgili geniþ bir organizasyonun ilk ayaðýný oluþturduklarýna dikkat çeken Kekeç, program dâhilinde ilk aþamada masa baþýnda, daha sonra alan tatbikatýný hayata geçireceklerini kaydetti. Türkiye Acil Týp Derneði´nin de desteðini aldýklarýný hatýrlatan Kekeç, aktivasyonuna öðretim üyeleri, doktor, teknik ekip, hemþire ve öðrencilerden oluþan yaklaþýk 150 kiþinin katýldýðýný aktardý. Türkiye Acil Týp Derneði Afet Komisyonu Üyesi Dr. Hasan Odabaþýoðlu da Türkiye´de afet denildiðinde öncelikle `depremin´ akla geldiðini belirtti. Hazýrlanan senaryonun iþleyip iþlemeyeceðine dair eksiklikleri tespit etmeye çalýþtýklarýný dile getiren Odabaþýoðlu, Amacýmýz baþarýlý tatbikat deðil, eksikliklerimizin belirlenip, bunlarýn giderilmesidir. Hastane risk analizlerini yapacaðýz. Tatbikatlar bir iki kez ile kalmayýp, kurumsal yapý içinde devamlý olacaktýr. þeklinde konuþtu.ÇÜ Balcalý Hastanesi Baþhekim Yardýmcýsý Prof. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ ise göreve geldiðinde hastanenin `acil eylem planýnýn´ olmadýðýný fark ettiðini söyledi. Deprem, su baskýný gibi durumlarda ne yapacaklarýnýn belli olmadýðýný anlatan Yýldýzdaþ, þöyle devam etti: Bunla ilgili bir komisyon oluþturduk. Belirli kiþileri afet acil grubuna yerleþtirdik. Bunlar sadece öðretim üyeleri ve doktorlar deðil, teknisyenden hemþirelere kadar herkesin bir görev var. En önemlisi afet eðitimidir. Sempozyum çerçevesindeki eðitimde eksikliklerimizi tespit ediyoruz. Belirli aralýklarla tatbikatlar yapacaðýz. Bu sadece ÇÜ için deðil, tüm ülkede yaþama geçirilmesi gereken bir meseledir. Adana´da epeydir böyle bir hazýrlýk yoktu. Suriye ile ilgili bir takým sýkýntýlar var. Her türlü silah ve kimyasal saldýrý baþýmýza gelebilir. Dolayýsý ile bu eðitimin çok katkýsýnýn olacaðýný düþünüyoruz. Açýklamalar sonrasý programa katýlýmcýlarý masa baþýnda hazýrlanan senaryo doðrultusunda deprem tatbikatýný gerçekleþtirdi. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.