Güney Kore: Dokdo Adası, bağımsızlığımızın simgesi (Özel)

15 Aralık 2012 Cumartesi 11:06
Güney Kore: Dokdo Adası, bağımsızlığımızın simgesi (Özel)
SEUL (CÝHAN)- Güney Kore Dýþiþlerý Bakanlýðý Uluslararasý Karasularý Masasý Þefi Yuh Pok-keun, Dokdo Adasý, Koreliler için bir toprak parçasý deðil, baðýmsýzlýðýmýzýn simgesidir. dedi.Güney Kore ile Japonya arasýnda sýk sýk gerginliklere sebep olan Dokdo Adasý, iki ülkede de seçimlerin yaklaþmasý ile tekrar gündeme geldi. Japonlarýn Takashima adýný verdiði kayalýklar, böyle zamanlarda komþu iki ülkenin arasýnýn açýlmasýna sebep oluyor. Hali hazýrda Güney Kore´nin sahil güvenlik güçlerinin konuþlandýðý adada Güney Koreli iki vatandaþ yaþýyor. Japonya, ada üzerinde hak iddia ederken, son yaþanan olaydan sonra Uluslararasý Mahkeme´ye baþvuruda bulundu. Güney Kore Dýþiþleri Bakanlýðý Uluslararasý Karasularý Masasý Þefi Yuh Pok-keun, Dokdo adasý konusunda Cihan Haber Ajansý´na konuþtu. Hukuk fakültesi mezunu olan Yuh Pok-keun´nýn doktorasýndaki ihtisas alaný ise uluslararasý karasularý hukuku. Bakanlýktaki ofisinde görüþmeyi kabul eden Koreli uzman, adanýn tarihi hakkýnda bilgi verdi.Dokdo Adasý, 512´den beri Kore´ninAdanýn ilk 512 yýlýnda Þilla Krallýðý tarafýndan ele geçirilip resmi haritaya kaydettirildiðini aktaran Yuh, bu tarihten beri adadaki Kore hakimiyetinin baþladýðýný ifade etti. 1693 yýlýnda Japon devleti ile Kore´deki Chosun Krallýðý arasýnda bir diplomatik zirve olduðunu belirten Þef Yuh, bu toplantý sonrasýnda imzalanan metinde Japonya tarafýnýn Dokdo Adasý´nýn Kore´ye ait olduðunu kabul ettiðini aktardý. Cihan´ýn sorularýný cevaplayan Yuh Pok-keun, ada üzerindeki tartýþmanýn nasýl baþladýðýna da cevap verdi. Rus-Japon savaþý sýrasýnda adanýn Japonya tarafýndan ilhak edildiðini söyleyen Yuh, bu olaydan kýsa süre sonra Kore´nin Japonya tarafýndan iþgal edildiðine dikkat çekti. Þefi Yuh Pok-keun konuþmasýna þöyle devam etti: Japonya 2. Dünya Savaþý´ndan yenilgi ile çýkýnca, Kore´yi terk etmek zorunda kaldý. Ülkemiz ise kendi içinde bölünüp sonrasýnda Kore Savaþý patlak verince sýnýr konusu gündeme geldi. O zamanki Devlet Baþkaný Lee Seung-man, yayýnladýðý bildiride sýnýrlarý belirledi. Bu sýnýrlar içinde Dokdo Adasý da bulunuyordu. Japonya buna itiraz etse de bir þey yapmadý. 1954 yýlýndan beri Güney Kore´nin polisleri adada bulunuyorlar. Japonya´nýn 1962 yýlýnda konuyu BM´nin gündemine taþýdýðýný söyleyen Yuh Pok-keun, BM yetkililerinin yaptýðý incelemede bölgede bir çatýþma olduðundan konu gündemden düþmüþ oldu. Japonya´nýn, Dokdo Adasý´ný ülke içinde siyasi argüman olarak kullandýðýný ifade eden Yuh, bazý Japon sivil toplum örgütlerinin Kore lehinde görüþ belirttiklerine dikkat çekti. Öte yandan Güney Kore´nin ada probleminin uluslararasý kamuoyunda pek fazla gündem olmasýndan hoþnut olmadýðýný dile getiren Þef Yuh, Japonya´nýn ise konuyu sýcak tutarak bölgede bir çatýþma havasý varmýþ gibi lanse etmeye çalýþtýðýný iddia etti.Dokdo Adasý´nýn ziyarete açýk olup olmadýðýnýn sorulmasý üzerine Yuh Pok-keun, ziyaretin özel izne tabi olmasý raðmen mümkün olduðunu aktardý. Adanýn volkanik oluþum olduðuna dikkat çeken Yuh, alan itibari ile fazla ziyaretçiyi kaldýramayacaðýný söyledi. Bakanlýktan alýnan bilgiye göre, son bir senede adayý 20 bin kiþi ziyaret etti. DOKDO ADASI, BAÐIMSIZLIÐIMIZIN SÝMGESÝDokdo Adasý´nýn Güney Kore´de halk nezdinde çok hassas olmasýnýn sebebinin sorulmasý üzerine Güney Kore Dýþiþlerý Bakanlýðý Uluslararasý Karasularý Masasý Þefi Yuh Pok-keun, adanýn baðýmsýzlýk simgesi olduðuna vurgu yaptý. Japonya´nýn Kore´yi iþgal etmeye Dokdo´dan baþlamýþ olmasý halkýn zihninde yer etmiþ durumda. diye konuþan Yuh, Kore halký adayý, Japonya´dan baðýmsýzlýðýn kazanýlmasýnýn simgesi olarak görüyor. Yani Dokdo Adasý, Koreliler için bir toprak parçasý deðil, baðýmsýzlýðýmýzýn simgesi. diye sözlerini sonlandýrdý. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.