Vodafone Türkiye'ye 4 ödül

23 Ağustos 2013 Cuma 19:09
Vodafone Türkiye'ye 4 ödül
Bu yýl onuncu kez dünyanýn en baþarýlý kurumlarýný ödüllendirmek amacýyla hayata geçirilen Stevie Uluslararasý Ýþ Ödülleri’nde kazananlar,14 Aðustos’ta açýklandý.  Ticari faaliyetleri ve sosyal yatýrýmlarýyla müþterileri ve toplum için deðer yaratmayý hedefleyen Vodafone Türkiye, sürdürülebilir baþarýsýnýn temelini oluþturan vizyonuyla hazýrladýðý “Sürdürülebilirlik Raporu” ile altýn ödül ve hayatýn her alanýnda kusursuz bir mobil cüzdan deneyimi yaþatmak üzere geliþtirilen “MobilCüzdan” uygulamasýyla 3 bronz ödül kazanarak dünyanýn en saygýn ödül organizasyonlarýndan Stevie Uluslararasý Ýþ Ödülleri’nde büyük bir baþarý sergiledi.  Vodafone’un sürdürülebilirlik raporu Altýn Ödül getirdi! Vodafone Türkiye, uzun vadeli kurumsal deðer yaratmak üzere þeffaflýk ve dürüstlük ilkeleri doðrultusunda hareket ederek sürdürülebilirlik konusundaki yaklaþýmýný ve bu alanda hayata geçirdiði faaliyetleri tüm paydaþlarýna sunmak amacýyla yayýnladýðý sürdürülebilirlik raporuyla Stevie Uluslararasý Ýþ Ödülleri’nde önemli bir baþarý yakalayarak Altýn Ödül’ün sahibi oldu. Altýn Ödül alan raporda telekomünikasyon sektörü açýsýndan öncelikli kabul edilen, ayný zamanda kurumsal baþarýsý ve paydaþlarý üzerindeki etkileri yüksek içeriklere yer veren Vodafone Türkiye; çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konularda gösterdiði performansý, hayata geçirdiði önemli uygulamalarý ve taahhütlerini paydaþlarýna sunuyor.  Vodafone Türkiye’nin Sürdürülebilirlik Raporu bir “ilk”e imza atarak, farklý paydaþ gruplarýnýn temsilcilerinin katýldýðý bir Paydaþ Diyaloðu Çalýþtayý doðrultusunda düzenlendi. Vodafone’un Sürdürülebilirlik Raporu, bütünlük, önceliklendirme ve yanýt verebilirlik” ilkelerine dayanan sürdürülebilirlik yönetimi ve raporlamasý süreçlerinin uygulandýðýnýn ve bu süreçlerden elde edilen performans sonuçlarýnýn doðruluðunun güvencesini saðlamak için öncü þirketlerin kullandýðý bir standart olan AA1000 Güvenceli Türkiye’nin ilk Sürdürülebilirlik Raporu olma özelliði taþýyor. Böylece þirketin çevresel, sosyal, ekonomik ve etik uygulamalarý ile elde ettiði performansýn uluslararasý standartlarda güvenirliði tescillenmiþ oluyor.  “Mobil Cüzdan”a üç bronz ödül Vodafone Türkiye’ye 3 bronz ödül kazandýran “Mobil Cüzdan” uygulamasý ise Vodafone Türkiye’nin müþterilerinin hayatýna deðer katmak ve faydalar sunmak üzere birçok servisin bir arada sunulduðu yepyeni bir mobil uygulama. “Mobil Cüzdan”la para gönderimi, tutar ve alýcýnýn cep telefonu bilgisi girilerek kolayca gerçekleþtirilebiliyor. Kolay Kod ile hesaplar paylaþýlabiliyor ve bir kimseye kolayca para gönderilebiliyor. Arýca, iþlem geçmiþi her an kontrol altýnda tutulabiliyor. NFC özellikli telefonlarla, anlaþmalý iþyerlerinin kampanyalarýndan “Mobil Cüzdan” uygulamasý sayesinde kolayca faydalanabilmek mümkün.  Gizem Keçeci: “Sürdürülebilir marka olma stratejimizin gücünü ve yenilikçi uygulamalarýmýzýn toplumsal faydasýný Stevie Ödülleri’ne taþýmaktan gurur duyuyoruz” Vodafone Türkiye Pazarlama Ýletiþimi Direktörü Gizem Keçeci, sürdürülebilirliði temel iþ stratejilerinin ayrýlmaz bir parçasý olarak gördüklerini, bir yandan gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla Türkiye’de mobil teknolojilerin mümkün olan en geniþ ölçekte eriþilebilirliði için çalýþýrken, diðer yandan iþ süreçlerinde harcanan enerji miktarýný ve karbon emisyonunu azaltmak üzere çevre yönetimi stratejisi doðrultusunda önemli çalýþmalara imza attýklarýný ve bu ilkeler çerçevesinde, sürdürülebilirlik vizyonuyla hazýrlanan “Sürdürülebilirlik Raporu” ve “Mobil Cüzdan” ile Stevie Ödülleri’nde 4 ödül almýþ olmaktan gurur duyduklarýnýn altýný çizdi. Keçeci, þunlarý söyledi: “Vodafone Türkiye olarak daha fazla deðer yaratmak ve müþterilerimize daha iyi hizmet sunmak için gerçekleþtirdiðimiz tüm faaliyetlerimizde, sürdürülebilir olmaya büyük önem veriyoruz. Faaliyetlerimizin doðal kaynaklar ve çevre üzerindeki etkilerini dikkate alýyor, bunlarý asgari düzeye çekmek için çalýþýyoruz. Uzun vadeli kurumsal deðer yaratmak üzere þeffaflýk ve dürüstlük ilkeleri doðrultusunda hareket ediyoruz ve sürdürülebilirlik konusundaki yaklaþýmýný ve bu alanda hayata geçirdiði faaliyetleri tüm paydaþlarýna sunmak amacýyla bu yýl Sürdürülebilirlik Raporu’nun ikincisini yayýnladýk. Sürdürülebilirlik yönetim sistemlerimizi ve raporlama sürecimizi, þeffaflýk ve hesap verebilirlik prensipleri doðrultusunda geliþtirilmiþ AA1000 Güvence Standardý paralelinde uyguluyoruz. Bu kapsamda, þirketimiz ve paydaþlarýmýz için önem/öncelik taþýyan ve deðer yaratan çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konularý sürdürülebilirlik odaklý paydaþ diyaloðu mekanizmalarýna dayandýrarak belirledik. Bu ilkelerle hazýrladýðýmýz raporla Stevie Ýþ Ödüllerinde Altýn Ödül almak bizi çok gururlandýrýyor. Diðer yandan, müþterilerimizin hayatýný kolaylaþtýrmak ve finansal servislere eriþimini saðlamak üzere geliþtirdiðimiz Mobil Cüzdan uygulamamýzla 3 ödül almak da bizi çok sevindirdi. Para gönderme, para isteme, cep lira yükleme ve kampanyalara katýlmanýn yeni yöntemi olan müþterilerimizin hayatýna deðer katmak ve faydalar sunmak üzere birçok servisin bir arada sunulduðu mobil bir uygulama olan ‘Mobil Cüzdan’ hayatýn her alanýnda kusursuz bir cüzdan deneyimi yaþatacak. Çalýþmalarýmýzý iþ dünyasýnýn küresel ölçekte en büyük ve itibarlý ödüllerinden Stevie Ödülleri’ne taþýmýþ olmaktan mutluluk duyuyoruz.”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.