Bebeklerin yanaklarındaki kuruluk, egzama belirtisi olabilir

23 Ocak 2013 Çarşamba 09:50
Bebeklerin yanaklarındaki kuruluk, egzama belirtisi olabilir
BURSA (CÝHAN)- Kýþ aylarýyla birlikte havalarýn soðumasý, nemin düþmesi, derinin kurumaya baþlamasý nedeniyle egzamalarda alevlenmeler yaþanýyor. Özellikle bebeklerde doðumdan 2 ay sonra yanaklarda kýzarýklýk ve kuruluk görülmesinin egzama belirtisi olduðu vurgulanýyor. Acýbadem Bursa Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Tuðba Türker, egzama hastalýðýnýn, derinin iç ve dýþ faktörlere verdiði ateþlenme yanýtý sonucu oluþan tablolarýn genel adý olduðunu ifade etti. Dr. Türker, þu bilgileri verdi: Alerjik egzama, temas egzamasý, sinirsel egzama ve yaðlý deri egzamasý, dermatoloji pratiklerinde en sýk karþýlaþýlan baþlýca egzama türlerinden. Alerjik egzama, genetiðin, baðýþýklýk sisteminin ve çevresel faktörlerin rol oynadýðý, tekrarlayýcý seyirde ve þiddetli kaþýntýnýn ön planda olduðu bir egzama türü. Saman nezlesi, gýda alerjisi ve astým gibi diðer alerjik hastalýklara da eþlik edebiliyor. Temas egzamalarý, deriye dýþtan temas eden çeþitli maddelerin oluþturduðu egzamalardýr. Sinirsel egzama ise, genel olarak bir sýkýntý ve stres anýnda ortaya çýkan bir egzama türüdür. Sinirsel egzama kiþilere çok zor zamanlar yaþatabiliyor. Yaðlý deri egzamasý özellikle derinin fazla yað salgýlamasýyla ortaya çýkan ve yine stres yoðunluðuna göre atak yapabilen bir deri hastalýðý çeþididir.BEBEKLERDE EGZAMA BELÝRTÝLERÝ Bebeklerde egzama belirtileri hakkýnda uyarýlarda bulunan Dr. Türker, þunlarý dile getirdi: Ýlk iþaretini doðumdan 2 ay sonra, bebekler de yanaklarýnda kýzarýklýk ve kuruluk þeklinde veriyor. Zaman zaman sulantýlý, deri çatlaklarý ile seyreden ve yaklaþýk 1 yaþa kadar da azalýp artan deri belirtileriyle kendini gösteriyor. 1 yaþtan sonra kol ve bacaklar da önceleri dýþ yüzlerinde, oyun çocuðu döneminde de kývrým/büklüm yerlerinde deri belirtileri ortaya çýkýyor. Ortalama 15 yaþ civarýnda da ataklarýn arkasý kesiliyor. Ergenlik ve yetiþkinlik döneminde ise deri, her zaman kurumaya meyilli oluyor. Kaþýntý çok þiddetli ortaya çýkýyor. Gözaltlarýnda koyu renkli halkalar, gözaltý morluklarý geliþebiliyor. Kýþla birlikte artan, yazýn düzelen yakýnmalar ortaya çýkýyor. BANYO SIKLIÐI HAFTADA 2´DEN FAZLA OLMAMALIEgzama tedavisinin, tetikleyici faktörlerin ve kaþýntýnýn azaltýlmasý, derinin kuruluðunun giderilmesi ve gerginlik, endiþe gibi duygu durum deðiþikliklerinin hafifletilmesini amaçladýðýný dile getiren Dr. Türker, esas tedavinin ise korunma tedavisi olduðunu ifade etti. Dr. Türker, tedavi konusunda þunlarý söyledi: Egzamayý tetikleyici faktörlerden kaçýnýlabildiði ölçüde atak sýklýðý ve þiddeti azalýyor. Kýþ aylarýnda ortam ýsýsý sabitlenmeli ve yeterli nem korunmalý. Yünlü giysilerden kaçýnýlmalý, giyilecekse de mutlaka penye/ pamuklu içlik üzerine giyilmeli. Banyo sýklýðý haftada 2´den fazla olmamalý. Sabunlanma ise haftada 1´den fazla olmamalý. Çok sýcak su tercih edilmemeli, keseden, sert liflemeden kaçýnýlmalý. Banyo çýkýþý ilk 3 dakika içerisinde, nemlendirici tüm deriye sürülmeli. Evdeki kumaþ yüzeyler ve halýlar, kadife perdeler akarlara (ev tozlarý) karþý üretilen solüsyonlarla silinmeli, ev sýk sýk havalandýrýlmalý, temizlikte elektrikli süpürge kullanýlmalý ve duvarlar nemli bezle silinmeli. Yatak odasýnda yünlü ya da polar battaniye, yorgan, tüylü halý ve oyuncak gibi toz çeken eþyalar bulunmamalý. Perde yerine stor tercih edilmeli. Evde kedi, köpek, kuþ gibi ev hayvanlarý beslenmemeli. Hazýr gýdalardaki katký maddeleri yakýnmalarý arttýrdýðý için, gýda katký maddelerinden zengin beslenmeden kaçýnýlmalý. Stresten uzak kalýnmalý. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.