Henkel, güçlü performansını 2011'in üçüncü çeyreğinde de sürdürdü

12 Kasım 2011 Cumartesi 15:10
Henkel, güçlü performansını 2011'in üçüncü çeyreğinde de sürdürdü
Henkel, 2011 yýlý üçüncü çeyrek mali sonuçlarýný açýkladý. Satýþlarý yüzde 1,7 artýþla 4 milyar 28 milyon Euro’ya ulaþan Henkel’in organik büyüme ise yüzde 6,5 olarak gerçekleþti. Pazardaki yoðun rekabet koþullarý ve yüksek hammadde fiyatlarýna karþýn Henkel, geliþmekte olan pazarlarda da organik olarak yüzde 10,9 gibi çift haneli bir büyüme rakamý elde etti.  Henkel’in 2011 üçüncü çeyrek mali sonuçlarý ile ilgili olarak, zorlu pazar koþullarýna karþýn, faaliyet gösterdikleri pazarlarda organik satýþlardaki büyüme açýsýndan baþarýlý bir performans sergilediklerini belirten Henkel CEO’su Kasper Rorsted þunlarý söyledi: “Henkel olarak, zorlu pazar koþullarýna raðmen, yýlýn üçüncü çeyreðinde de saðlam performansýmýzý sürdürmeyi baþardýk. Organik satýþlarýmýzda, bir kez daha faaliyet gösterdiðimiz piyasalarýn performansýný aþan, çok baþarýlý bir büyüme gerçekleþtirdik. Yüksek hammadde fiyatlarýna karþýn tüm iþ kollarýmýzda karlýlýðýmýzý geliþtirmeyi baþardýk. Tüm iþ kollarýmýz çift haneli büyüme rakamlarýný sürdürerek, bu baþarýya katkýda bulundu. Geliþmekte olan pazarlardaki, toplam satýþ payýmýz yüzde 43’lere ulaþtý. Ekonomik ortam halen zorlu. Yoðun rekabet koþullarý ve yüksek hammadde fiyatlarýna ek olarak, Euro bölgesindeki borç krizi, pazardaki belirsizliði artýrýyor. Bu ortamda pazardaki deðiþimlere daha hýzlý ve esnek yanýt verebilmek için yapýlarýmýzý koþullara göre uyarlamaya devam edecek, maliyetlerimizi sýký bir þekilde kontrol altýnda tutacaðýz. 2011 mali yýlý sonunda, organik satýþ rakamlarýmýzdaki büyümenin yüzde 5 ile 6 arasýnda gerçekleþmesini bekliyoruz.” Bu baþarýlý geliþmeye Henkel’in üç iþ kolu da büyük katkýda bulundu. Çamaþýr ve Ev Bakým kategorisi organik satýþlarda yüzde 3,8 büyüme elde ederken, Kozmetik ve Kiþisel Bakým alanýndaki organik satýþlarda yüzde 5,6 büyüme kaydedildi. Yapýþtýrýcý Teknolojileri’nin fiyat ve hacme dayalý organik büyümesi 8,7 olarak gerçekleþti. Henkel, bu sayede belirtilen üç iþ kolunda da global olarak pazar payýný yükseltti.  Ocak – Eylül 2011 arasýndaki iþ performansý Henkel, Ocak – Eylül  2011 tarihleri arasýndaki dokuz aylýk dönemde, satýþlarýný, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 3,9 oranýnda artýrarak, 11 milyar 804 milyon Euro’ya ulaþtý. Döviz kuru etkisinden arýndýrýlmýþ satýþlar yüzde 6,2 oranýnda artýþ kaydetti. Yüzde 6,6 oranýnda gerçekleþen organik satýþ büyümesi, bir önceki yýlýn oldukça üzerinde oldu.  Ýþ birimlerinin 2011’in üçüncü çeyreðindeki performansý Henkel’in Çamaþýr ve Ev Bakým kategorisi, organik satýþlarda yüzde 3,8 büyüme elde etti. Bu önemli yükseliþ ile birlikte Henkel’in, Çamaþýr ve Ev Bakým iþ biriminde, bir önceki yýlýn ayný çeyreðinde 1 milyar 123 milyon Euro olan nominal satýþlarý, 1 milyar 110 milyon Euro’ya geriledi.  Son dönemlerde çok iyi performanslar sergileyen Kozmetik ve Kiþisel Bakým iþ birimi de 2011’in üçüncü çeyreðinde güçlü büyümesini sürdürdü ve organik satýþlarda yüzde 5,6’lýk bir oranda son derece önemli bir artýþ kaydetti. Satýþlar önceki yýla göre yüzde 1,9 oranýnda artarak, 860 milyon Euro olarak gerçekleþti.  Henkel Yapýþtýrýcý Teknolojileri iþ birimi ise 2011’in üçüncü çeyreðinde de son derece önemli bir baþarý kaydederek, satýþlarýný bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre yüzde 8,7 oranýnda artýrarak, 2 milyar 20 milyon Euro’ya ulaþtý.  Bölgelere göre performans Batý Avrupa bölgesi için satýþlar organik olarak 3,8 oranýnda artarak, 1 milyar 422 milyon Euro’ya yükseldi. Doðu Avrupa bölgesindeki satýþlar yüzde 4,2 oranýnda yükselerek, 775 milyon Euro olarak gerçekleþti. Organik büyüme ise yüzde 10,3 gibi oldukça yüksek bir oraný yakaladý. Bu büyümeye Henkel’in Türkiye’deki tüm iþ birimleri ve Rusya’da, yapýþtýrýcý alanýnda yürüttüðü operasyonlar önemli katkýda bulundu.  Afrika/Orta Doðu bölgesinde her ne kadar bazý ülkelerdeki siyasi çalkantýlar satýþlardaki büyümeyi olumsuz etkilemeye devam etse de Henkel, organik büyümede yüzde 13,1 gibi çift haneli bir rakama ulaþmayý baþardý. Satýþlarýn, geçen senenin ayný dönemi ile karþýlaþtýrýldýðýnda, 229 milyon Euro’dan 237 milyon Euro’ya yükseldi.  Kuzey Amerika bölgesinde satýþlar, döviz kurlarýndan kaynaklanan olumsuz etki ile yüzde 4,6 oranýnda azalarak 699 milyon Euro’ya geriledi. Latin Amerika’da yüzde 5,4 oranýnda artýþla 273 milyon Euro’ya ulaþtý. Asya-Pasifik bölgesinde de satýþlar yüzde 1,2 oranýnda bir artýþla, 586 milyon Euro’ya ulaþtý.  Bir önceki yýlýn ayný çeyreðinde yüzde 42 olan büyüme bölgelerine ait satýþ payý yüzde 43’e yükseldi. 2011 satýþ ve kar tahmini Henkel, saðlam bir üç çeyrek sonrasýnda, ilgili pazarlardaki organik satýþ büyümesini sürdüreceðinden hiçbir kuþku duymuyor. Henkel, tüm 2011 mali yýlýnda organik satýþlarý için yüzde 5- 6 marjýnda büyüme bekliyor. Henkel’in daha öncesi beklentisi yüzde 5 düzeyindeydi.  Henkel, 2010’da 12,3 olan vergi öncesi satýþ karýnýn (EBIT) yüzde 13 seviyesinde gerçekleþeceðini teyit ediyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.