Rusya´nın Ankara eski Büyükelçisi: Putin İstanbul´u çok seviyor

14 Aralık 2012 Cuma 10:31
Rusya´nın Ankara eski Büyükelçisi: Putin İstanbul´u çok seviyor
MOSKOVA (CÝHAN)- Rusya Federasyonu´nun Ankara eski Büyükelçisi Peter Stegniy, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin´in Ýstanbul´u çok sevdiðini söyledi. Cihan Haber Ajansý´na (Cihan) Türkiye´de görev yaptýðý 2003-2007 dönemi ile ilgili açýklamada bulunan Stegniy, Rusya-Türkiye iliþkilerini deðerlendirdi.Rusya-Türkiye iliþkilerinin her alanda geliþtiðini ifade eden Stegniy, kariyerindeki en güzel günleri Türkiye´ye yaþadýðýný ifade etti. Ýki ülke arasýnda bir kýsým konularda zaman zaman farklý bakýþ açýlarýnýn olmasýnýn çok normal olduðuna deðinen Rusya´nýn eski Ankara Büyükelçisi, Ýki ülke arasýnda güçlü ekonomik baðlarýn kurulmasý sorunlarýn büyümesine engel oluyor. Suriye krizinde olduðu gibi sorunlar farklý deðerlendirildiðinde, iki ülke yönetimi karþýlýklý iliþkilerin bütününe bakabiliyor. Bu açýdan çok güçlü bir siyasi diyalog geliþiyor. dedi.PUTÝN ÝSTANBUL´U ÇOK SEVÝYORTürkiye Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan´ýn Temmuz ayýnda Moskova´ya geldiðini, 3 Aralýk´ta da Putin´in Ýstanbul´a gittiðini hatýrlatan Stegniy, Kendi iþimden dolayý biliyorum. Putin Ýstanbul´u çok seviyor. Bunlarýn dýþýnda iki ülke arasýndaki nesnel olarak görülebilecek karþýlýklý sempati hissi elle tutulur ve önemli bir sebep. Ayrýca bu iliþkilerin kolay kolay çökmeyeceðini gösteriyor. dedi.TÜRKÝYE GÖREVÝM KARÝYERÝMÝN EN GÜZEL GÜNLERÝTürkiye´de 2003´ten 2007´ye kadar 4 buçuk yýl kaldýðýný söyleyen eski Büyükelçi, Türkiye´nin üzerimde derin etkileri oluþtu. Ýstanbul´dan Kars´a kadar Türkiye´nin pek çok bölgesini dolaþtým ve Türklerle Ruslar arasýndaki sýcak iliþkiye þahit oldum. Türkiye adeta muhteþem bir açýk hava müzesi. Türkiye´deyken boþ zamanlarýmý Antakya´dan Karadeniz´e kadar Türk insanýyla ve Türk tarihi eserleriyle tanýþmak için harcamaya çalýþtým. Yani tüm ülkeyi baþtan sona gezmeye çalýþtým. Hala bendeki en derin ve en sýcak hatýralarýn olduðu bir ülke. O yýllar diplomatik kariyerimdeki en mutlu zamanlarýmý yaþadýðým yýllardý. þeklinde duygularýný ifade etti.TÜRKLER VE RUSLAR BÝRBÝRÝNE ÇOK BENZÝYORTürkler ve Ruslar arasýnda psikolojik bir bütünlüðe þahit olduðunu söyleyen Stegniy, Biz benzeri haberlere, benzeri þakalara gülüyoruz. Hatta birçok ülkede olmayan benzeri fýkralara gülümsüyoruz. Türklerin ruhsal olarak farklý yönlerde ilerlediðini biliyoruz. Bu çok parlak ve kendine has konu. Çünkü biz tarihte 13 kez birbirimizle savaþmýþýz. Ve bu savaþlar birbirimizi daha iyi tanýmamýzý saðlamýþ. Günümüzde ise iki ülkede demokrasi, pazar ekonomisi, gibi bir takým ortak deðerlere sahip. Ýki ülke halký arasýnda her zaman oldukça derin baðlar ve sempati devamlý var oldu. Savaþlar bu iliþkiye bir perspektif kazandýrdý. Tüm bu uzun süreler boyunca iki ülke halký birbirini yakýndan tanýma imkaný buldu. dedi.DAMDAN DÜÞEN, DAMDAN DÜÞENÝN HALÝNDEN ANLARTürkiye ile Rusya arasýnda samimi iliþkilerin kimyasýný Damdan düþenin halinden damdan düþen anlar deyimi ile anlatan Büyükelçi, Yani, iki ülkede geçmiþte imparatorluk tecrübesi yaþamýþ ve büyük topraklara hükmetmiþti. Sonra Atatürk zamanýnda yeni jeopolitik sýnýrlar ve yeni kimliklerle yaþamaya baþladý. Ayný durum bizde 1900´lü yýllarda oldu. Bizde yeni jeopolitik sýnýrlarda yeni kimliklerle yaþamaya baþladýk. þeklinde konuþtu.ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝLERÝN GELÝÞMESÝNDEN BATI RAHATSIZ DEÐÝL2000´li yýllarýn baþýnda, özellikle 2003-2005 yýllarý arasýnda Rus-Türk iliþkilerinin geliþmesinin, ABD´de gözle görülür bir þekilde endiþeye sebep olduðunu öne süren Stegniy, Bu zaman dilimi bizim Karadeniz´de uluslararasý terörizmle savaþta kendi gücümüzle birlikte NATO´yla ve Batýlý ortaklarýmýzla iþbirliði halinde ortak hareket edeceðimizi açýkladýðýmýz zamandý. Bu dönemde, Amerika´da ikili iliþkilerin bölgesel bir bloða dönüþüp dönüþmemesi ile ilgili endiþe vardý. Ama bana göre, ilerleyen zamanki geliþmeler gösterdi ki, Rusya ve Türkiye arasýndaki iliþkiler karþýlýklý olarak eþit haklara sahip. Herhangi bir üçüncü ülkeye yönelik negatif anlamda olmayan bir iliþki. Günümüzde ne ABD´nin ne de Avrupa Birliði´nin Rusya-Türkiye iliþkilerinin geliþmesinden ve derinleþmesinden endiþe duyduðunu sanmýyorum. ifadelerini kullandý.Peter Vladimiroviç Stegniy (67), Hartum, Aden, Kahire, Trablusgarp, Kuveyt ve Ýsrail Büyükelçiliklerinde görev yaptý. Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý Tarih ve Arþiv Genel Müdürlüðü görevlerinde bulunana Stegniy, 2003-2007 yýllarý arasýnda Rusya´nýn Ankara Büyükelçiliði görevi yaptý. Evli ve iki çocuðu olan Büyükelçi Arapça, Fransýzca ve Ýngilizce biliyor. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.