Yıldırım: Sanal otobanlar oluşturduk, amacımız her eve fiber kablo götürmek

13 Aralık 2012 Perşembe 09:21
Yıldırım: Sanal otobanlar oluşturduk, amacımız her eve fiber kablo götürmek
ANKARA (CÝHAN)- Türkiye´nin biliþime büyük yatýrýmlar yaptýðýný belirten Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Türkiye´yi fiber aðlarla örerek, adeta sanal otobanlar oluþturduk. Amacýmýz her eve fiber kabloyu götürmek. 2023 yýlýna kadar hanelerin yüzde 80´nine en az 1 Gbps hýzýnda yüksek hýzlý internet eriþim saðlamayý hedefliyoruz. dedi. Cihan Haber Ajansý´na (Cihan) konuþan Bakaný Yýldýrým, biliþim alanýnda geliþme gösterebilmek için altyapý ve üstyapý tesislerini tamamlayarak geniþbant interneti yaygýnlaþtýrmanýn zorunlu olduðuna dikkat çekti. Yýldýrým, son 10 yýlda bütün enerjilerini bu ihtiyaca cevap vermek için harcadýklarýný, internetin insanlar için ekmek gibi, su gibi vazgeçilemez unsur haline geldiðini bildirdi. HEDEFÝMÝZ TÜRKÝYE´YÝ BÝLGÝ TOPLUMUNA DÖNÜÞTÜRMEK Bilgiye ulaþarak gücü elinde tutmanýn yolunun biliþim teknolojilerinden geçtiðini anlatan Yýldýrým, Türkiye´nin 2003´te önüne `bilgi toplumu´ olma hedefini koyduðunu, bu hedef doðrultusunda biliþime büyük yatýrýmlar yapýldýðýný kaydetti. Yýldýrým, 10 yýl öncesine kadar internet altyapýsýný telefon hattý üzerinden saðlayan, yurt dýþý çýkýþ hýzý 7 GB/saniyenin altýnda olan bir ülkeydik. Bütün dünya geniþbant internete sahipken, biz Afrika seviyelerinde bir altyapýya sahiptik. Ancak bu durumu deðiþtirdik. Çünkü hükümet olarak amacýmýz, bilgi toplumuna dönüþmüþ bir Türkiye. 2002 yýlýnda geniþbant internet yokken, bugün 19 milyonun üzerinde aboneye ve 50 milyon kullanýcýya ulaþtýk. Türkiye´yi fiber aðlarla örerek, adeta sanal otobanlar oluþturduk. Amacýmýz her eve fiber kabloyu götürmek. 2023 yýlýna kadar hanelerin yüzde 80´nine en az 1 Gbps hýzýnda yüksek hýzlý internet eriþim saðlamayý hedefliyoruz. Bu hedefe ulaþmak için geniþbant yatýrýmlarýný teþvik edici mevzuat çalýþmalarýný yapýyoruz. Toplumun tüm kesimlerini geniþbant hizmetlerine eriþimini saðlamak ve geniþbant altyapýsýný yaygýnlaþtýrmak için evrensel hizmet kapsamýnda gerekli çalýþmalarý yapýyoruz.´ diye konuþtu. HEDEFÝMÝZ 30 MÝLYON ABONE Bakan Yýldýrým, 2023 yýlýnda yüksek hýzlý geniþbant eriþim altyapýsý ile 30 milyon abone sayýsý ile tüm halkýn internet kullanýcýsý olduðu bir Türkiye hedeflediklerini bildirdi. Son 10 yýlda biliþimde hedeflere zamanýndan önce ulaþýldýðýný anlatan Yýldýrým, 2023 yýlýna kadar da 30 milyon abone hedefine vaktinden önce çýkýlacaðýný açýkladý. Yýldýrým, 2023 yýlýnda biliþim sektörünün 160 milyar dolarlýk hacmi ile milli gelir içindeki payýnýn en az yüzde 8´lere çýkmasýný hedeflediklerini, yazýlým ve biliþim üssü haline gelmiþ bir Türkiye için çalýþtýklarýný kaydetti. Bakan Yýldýrým, okullarda geniþbant internet kullanýmýnýn geldiði nokta konusunda þu bilgileri verdi: Bin 227 okula VSAT altyapýsý ile geniþbant imkaný saðlandý. 3 bin 200 okul DSL altyapýsý ile geniþbant imkanýna kavuþtu. 2 bin 500 adet köye WiMAX altyapýsý ile telefon hizmeti ile birlikte geniþbant imkanýna kavuþturma çalýþmalarý devam ediyor. Fatih Projesi ile okullarýn tüm sýnýflarýna geniþbant eriþim imkanýna iliþkin çalýþmalar Milli Eðitim Bakanlýðý ile koordinasyon içerisinde devam ediyor. ÝNTERNETTE SÜREKLÝ ARTIÞ GÖRÜLÜYOR Türkiye´de 18 milyon hane bulunuyor. Türkiye´de ortalama hane halký büyüklüðü 3,97. 2008 yýlýnda 6 milyon geniþbant abonesi bulunuyorken bugün itibariyle dört yýlda üç kattan fazla bir artýþla 18,3 milyonu geçti. 3G abone sayýsý Haziran 2012 itibarýyla 37 milyona ulaþtý. Mobil internet, fiber ve kablo internet abone sayýsýnda sürekli bir artýþ görülüyor. Bugün itibarýyla 6,6 milyon DSL abonesi, 485 bin kablo internet abonesi, 470 bin fiber abonesi, 1,8 milyon mobil bilgisayardan internet abonesi, 8,7 milyon mobil cepten internet abonesi bulunuyor. Toplam abone sayýsý 18,3 milyonu aþtý. 2012 yýlý Haziran ayý itibarýyla sabit geniþbant internet abonelerinin yaklaþýk yüzde 88´i bireysel, geriye kalan yüzde 12 ise kurumsal abonelerden oluþuyor. Türkiye´deki sabit geniþbant internet abonelerinin yaklaþýk yüzde 81´nin 8 Mbit/s hýza kadar olan baðlantýya sahip. Türkiye´de nüfusa göre sabit geniþbant penetrasyon oraný yüzde 10,3 iken, OECD ülkeleri penetrasyon ortalamasý yüzde 25,6. Ayrýca mobil geniþbant penetrasyon oraný Türkiye´de yüzde 14,3 iken OECD ortalamasý yüzde 54,3. FÝBER ALTYAPI DAHA ZÝYADE OMURGA ÞEBEKEDE Türk Telekom´un toplam fiber uzunluðu 158 bin 660 kilometre. Bunun 120 bin 668 kilometresi omurga, geri kalaný eriþim amaçlý kullanýlýyor. Alternatif iþletmecilerin toplam fiber uzunluðu 40 bin 591 kilometre. Bunun ise 32 bin 564 kilometresi omurga, geri kalaný eriþim amaçlý. Türkiye´de fiber altyapý daha ziyade omurga þebekede kullanýlýyor. Müþteri tarafýndaki eriþim þebekesinde fiber kullanýmý ise hýzlý bir þekilde artýyor. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.