• BIST 100

  11146,95%0,74
 • DOLAR

  33,09% 0,31
 • EURO

  36,04% 0,15
 • GRAM ALTIN

  2593,89% 0,95
 • Ç. ALTIN

  4153,76% 1,23

Kurumsal uyum standartları yükseliyor

Makro-ekonomik koşullar ve jeopolitik tehditler de dahil olmak üzere iç ve dış faktörler nedeniyle oluşan baskı da standartlar üzerindeki etkisini göstermeye devam ediyor.

Ekonomi 25.06.2024 09:49:00 0
Kurumsal uyum standartları yükseliyor

Kurumsal uyum standartları yükseliyor

 

EY’ın Küresel Etik ve Uyum Raporu’na göre, kurumlarda son iki yıl içinde %49 oranda uyum standartları iyileşti. Standartların yükselmesindeki ana etkenler arasında, doğru yönetim (%61) ve yönetmelik zorunlulukları (yüzde 48) yer alıyor. Makro-ekonomik koşullar ve jeopolitik tehditler de dahil olmak üzere iç ve dış faktörler nedeniyle oluşan baskı da standartlar üzerindeki etkisini göstermeye devam ediyor. Katılımcıların yüzde 50’si şirketlerinin zorlu piyasa koşullarında etik ve uyum standartlarını korumakta zorlandığını söylüyor.

 

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst&Young), 2024 Küresel Etik ve Uyum Raporu’nu yayımladı. Dünya genelinde şirketlerin kurumsal uyum standartlarının, doğru yönetim ve daha sıkı düzenlemelere bağlı olarak yükseldiği görülüyor. Rapor kapsamında 53 ülke ve 5.464 çalışan ile gerçekleştirilen ankette; iç ve dış baskıların çalışan davranışları üzerinde etkili olduğu ortaya koyuluyor. Ankette görüş verenlerin yüzde 49’u şirketlerindeki dürüstlük standartlarının son iki yılda iyileştiğini, %90’ı meslektaşlarının ilgili yasalara, davranış kurallarına ve sektör düzenlemelerine uyum sağladığını söylüyor. 

 

Olumlu seyreden bu eğilimlerin başlıca etkenleri arasında da yönetimin doğru şekilde yönlendirmesi (%61), düzenleyici kurumlardan daha sıkı düzenleme gelmesi (yüzde 48), müşterilerden (yüzde 37), genel kamuoyundan (yüzde 33) ve hissedarlardan (%26) talep gelmesiyle birlikte çalışanların da (yüzde 22) baskısı yer alıyor. 

 

Uyum standartları üzerindeki temel baskılar 

EY’ın 2024 Küresel Etik ve Uyum Raporu’nun ortaya koyduğu önemli ve olumlu verilere rağmen katılımcıların %50’si, değişken piyasa koşullarında şirketlerinin dürüstlük standartlarını korumada zorlandığını belirtiyor. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 30’u, çalışanlara yönelik dürüstlük standartlarının ihlal edilmesinde mevcut makro-ekonomik ortamın en büyük dış baskıyı oluşturduğunu söylerken, %28’si de en büyük iç tehdidin, çalışanların davranış kurallarını anlamamasından kaynaklandığına dikkat çekiyor. Dile getirilen diğer dış baskılar ise; siber tehditler (%26), sağlıkla ilgili krizler (yüzde 22), finansal performans beklentileri yüzde 22), tedarik zinciri aksaklıkları (yüzde 21) ve jeopolitik tehditler (yüzde 15) oluyor. İç faktörler arasında da yüksek çalışan devir hızı (yüzde 26) ve kaynak eksikliği (%25), yönetimden gelen baskı (yüzde 24) ve finansal süreçlerin veya kontrollerin başarısızlığı (%20) yer alıyor. Anket ayrıca; üçüncü kuruluşların, önemli uyum ihlallerine ve büyük dolandırıcılıklara %68 oranında karıştığını gösteriyor.

 

Yüksek oranda iletişim açığı bulunuyor

Şirketlerde dürüst bir şekilde hareket etmenin önemini ortaya koyan ankete göre; katılan yönetim kurulu üyelerinin %56’sı ve üst düzey yöneticilerin yüzde 53’ü, liderlerin etik davranışların önemini vurguladığını sık sık duyduğu, daha alt kademelerde çalışanların yüzde 33’ünün ise bununla karşılaştığı görülüyor. 

 

Dürüstlük standartları kıdeme göre değişiklik gösteriyor

Aynı zamanda anket, şirketlerde dürüstlük standartlarının rütbeye bağlı olarak değişebildiğine ve kıdemli çalışanlara genellikle daha fazla hoşgörü gösterildiğine dair yaygın bir algının altını çiziyor. Katılımcıların %31’i, kıdemli veya yüksek performanslı kişilerde etik dışı davranışlara göz yumulduğunu söylüyor. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin, resmi bir kanaldan bildirilmeyen potansiyel suistimallerle ilgili endişelere sahip olma olasılıklarının çok daha yüksek olduğu da ortaya çıkıyor (iş gücündeki kıdemsiz üyelerin %19'una kıyasla %43).

 

Etkili bir “ihbar” kültürü oluşturma

2024 Küresel Etik ve Uyum Raporu için gerçekleştirilen anket, etik olmayan davranışları ve yanlış uygulamaları bildirmek isteyen çalışanların güveneceği “şikayet ve ihbar” biriminin şirketler tarafından oluşturulması ve bunun dürüst bir iletişim için şirket kültürü haline gelmesi gerektiğini de açıklıyor. Bu birime sahip olmayan şirketlerin 2022'den bu yana sayısının yarı yarıya azaldığı, sahip olan şirketlerde ise bu birim ile iletişime geçen çalışanların %54’ünün engellendiğine dikkat çekiyor.

 

Aynı zamanda; Yönetim kurulu üyesi katılımcıların yüzde 40'ı çalışanların endişelerini bildirmelerinin günümüzde daha kolay hale geldiğini söylerken, çalışan katılımcıların sadece %26'sı bunu destekliyor. Benzer şekilde, yönetim kurulu üyesi katılımcıların %33'ü, çalışanların yalnızca %14'üne kıyasla, şirketlerindeki ihbarcıların artık daha fazla korumaya sahip olduğuna inanıyor. 

 

Türkiye’de kurumsal standartlar gitgide iyileşiyor

Türkiye’de gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 26’sı şirketlerinin dürüstlük standartlarına uyumunun son iki yılda arttığını belirtiyor. Bunlardan yüzde 46’sı da bu yükselişin nedenini; denetim ve düzenleyici kurumların daha sıkı olmasına, hukuki gerekliliklere, genel kamuoyundan gelen talebin yükselişine, yönetim ve liderlerden gelen yönlendirmeye dayalı olduğunu söylerken yüzde 38’i de hissedarlardan gelen yönlendirmenin etki ettiğini dile getiriyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 74’ü çalışanların yönetimden beklediği davranış standartlarının son iki yılda büyük oranda arttığını, yüzde 78’i de çalışanların ilgili yasalara, davranış kurallarına ve sektör düzenlemelerine uyduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda katılımcıların yüzde 70’i son iki yıl içerisinde üst düzey yöneticilerin dürüst davranmanın önemi hakkında çalışanlarla iletişimde bulunduğunu, yüzde 78’i kurumdaki yönetimin işlerini dürüstlükle yaptığını düşünüyor.

 

Öte yandan ilgi çekici bir veriyi de ortaya koyan ankete göre; Türkiye’deki katılımcıların yüzde 36’sı şirketlerinde “şikayet ve ihbar” çözümlerinin daha geliştiğini ve endişelerini dile getirmek için fazla esneklik sunulduğunu söylüyor, bu veri de %30 olan dünya ortalamasının önüne geçiyor. Veri gizliliği ve güvenliği ortalaması ise dünyada %’21’iken Türkiye’de %40 olarak belirtiliyor.

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan EY Türkiye Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri Lideri Can Genç, “Gerçekleştirilen ankette daha iyi bir yönetimin, düzenleyici faktörlerin ve müşteri taleplerinin dürüstlük standartlarını yükselttiğine dair çok açık veriler bulunuyor. Öte yandan çalışanlar, şirketlerin ve yönetimdeki liderlerin kurallara bağlı kaldığından büyük ölçüde emin olduğunu söylerken; ekonomik çalkantıların, siber tehditlerin ve mevzuat değişikliklerinin bu uyum standartları üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini ve standartları etkilediğini de belirtiyor.  Yüksek dürüstlük standartlarının şirketler için hayati önem taşıdığını göz önünde bulundurduğumuzda, özellikle şirketlere duyulan güvenin kritik bir önemi olduğunu söyleyebiliriz. . Bu da üst düzey yöneticilerin bu standartlara bağlı kalması, çalışanlara örnek olması, dürüst ve açık olmanın öneminin etkili bir şekilde iletmesiyle mümkün olabiliyor. Ankette öne çıkan diğer bir veri de üst yönetimin etik standartların önemini diğer çalışanlardan ziyade yönetimle paylaşmaya daha fazla önem verdiği. Tüm bunlar doğrultusunda özellikle de alt kademedeki çalışanların nasıl davranmayı seçtikleri konusunda zarar verici sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunu önlemek için de çalışanların kendilerini her zaman güvende hissetmesi sağlanmalı ve endişelerinin herhangi bir sonuç doğurmadan değerlendirileceği vurgulanmalıdır” dedi.

 

Şirketlerde “şikayet ve ihbar” biriminin iç iletişim ve şeffaf iletişimin kurulmasında önemli olduğunu söyleyen EY Türkiye Kurumsal Etik, Uyum ve İnceleme Hizmetleri Lideri Yiğit Deniz Bulutlar; “Olumsuz bir durumla ve görüntüyle karşı karşıya kalan çalışanların, şirket içerisinde bunu dile getirebilmesi gerekiyor.  Bu konunun önemine başka bir şekilde değinmek gerekirse şirket bünyesinde şeffaflıkla bir “konuşma” kültürünün oluşturulması çalışanların şirkete güveninin ve bağının güçlenmesini sağlıyor. Yaklaşık iki yılda “şikayet ve ihbar” hattı olmayan kuruluşlar neredeyse yarı yarıya düştü ancak bununla birlikte bu birimin sadece var olması değil etkili olarak da kullanılması, çalışanların tereddüt etmeden iletişim kurması da kritik bir önem taşıyor” diye belirtti.


 


Saçlara kreatin ve botoks uygulaması nasıl yapılır?

Zsa Zsa ZsuYeni mağazasını Çeşme’de açtı

Türkiye SMA Vakfı, SMA Hastalarının Taleplerini Meclis’e Taşıdı

Kat mülkiyeti kanundaki yasal düzenlemeler nerede kaldı?

Yurtdışı çıkış harcı 500 TL oldu

1.7 milyon emekli zamlı maaşı temmuzda alamayacak

Bitcoin hızlı yükselişle 65.000 dolar seviyesine yaklaştı

Yapay zeka, kurumlarda yeteneğin işlenme biçimini etmiyeyecek

Enerjisa Üretim’de çocuk dostu çalışma alanı ve esnek yan haklar

AKOM’dan İstanbul için sıcak hava uyarısı

Egeli madenciler Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekortmeni oldu

Türkiye’nin en büyük müzik ve yaşam festivali 2 Ağustos'ta başlıyor

Sıvı ihtiyacını karşılamak için sadece su içmek yeterli değil

Reflü şikayetlerini azaltmanın 12 yolu

Eyüpsultan’ın mahallelerinde şenlik var

Yaz Sıcakları Beyin Kanamasını Tetikleyebiliyor

Sabancı Üniversitesi 2024 Tanıtım Günleri Başlıyor

YouTube’da video izlerken tuzağa düşmeyin

Devlet'in polisi el öpmeye mi başladı?

İBB’den gençlere tercih desteği

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde mezuniyet heyecanı

İzmir'de elektrik faciası | Polis 6 kişiyi arıyor

Orman yangını faciaya döndü | 3 can kaybı, 4 gözaltı var

İsmet Değirmenci ile Doğanın Suluboya Atölyesi

Milyonlarca genç KPSS'de ter dökerken, AKP'lilere jet hızıyla atama

Kiracısına domuz bağlı işkence yapmış

Sosyal platformlar, yalnızlık hissini tatmin edebiliyor…

Üsküdar'da klasik müzik konser serisi başladı

Popüler doğum şekli | Suda doğum nedir?

Obezite En Sık Bu Hastalıklara Yol Açıyor

Yükleniyor

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

YAZARLAR