Rusların ünlü Vodkası Manisa Salihli'de üretilicek

30 Kasım 2011 Çarşamba 22:25
Rusların ünlü Vodkası Manisa Salihli'de üretilicek
 Ruslarýn dünyaca meþhur Vodkasý artýk Manisa Salihli’de üretilip dünyaya ihraç edilecek. 1 yýlý aþkýn süredir devam eden Ar-Ge ve yatýrýmlarýný tamamlayan AllCo Ýçecek firmasý Svarovsky markalý vodkalarýný Kasým ayýndan itibaren Rusya, Almanya ve Fransa’ya ihraç etmeye baþlayacak. 10 milyon dolarlýk yatýrýmla 10 bin metrekarelik alanda üretime baþlayan Allco Ýçecek A.Þ, Ruslarla yaptýklarý ortaklýkla dünya çapýnda marka olmak istiyor. 3.5 milyon litre üretim kapasitesiyle ilk yýl pazardan yüzde 15 pay almayý hedeflediklerini anlatan Yönetim Kurulu Baþkaný Erol Sezer, “Ýthalat yerine yerli üretimi seçerek ülke sermayesinin yurt içinde kalmasýný saðlayacaðýz. Bu sayede 91 milyon TL’lik sermayenin yurt dýþýna çýkýþýný önleyeceðiz. Ýlk etapta 80 çalýþanla iþe baþladýk. 6 ay gibi kýsa sürede raký ve bira fabrikamýzýn devreye girmesiyle 200 kiþiye istihdam saðlamayý hedefliyoruz. Türk, Rus ve Ýtalyan uzmanlar tarafýndan kurulan tesisimizi ziyaret eden Rus tadým heyeti votkamýzýn tadýna hayran kaldý”  diye konuþtu. Svarovsky Vodka’nýn üretiminde 7 kuþaktýr votka üretimi yapan Rus teknologlarla iþbirliði yaptýklarýný söyleyen Allco Ýçecek Yönetim Kurulu Baþkaný Sezer, sýr gibi sakladýklarý baþ aðrýsý yapmayan reçetenin ise sadece Svarovsky Vodka’ya özgü olduðunu ifade etti. Kendisinin 20 yýla yakýn zamandýr Alkollü içecekler sektöründe dünyaca meþhur markalarýn yönetiminde yer aldýðýný anlatan Sezer, “2008 yýlýnda ithalatçý olarak yer aldýðýmýz pazarda 2010 yýlýnda Allco Ýçecek A.Þ.’nin temellerini atarak yerli üretim yapmaya karar verdik. 1 yýllýk yoðun çalýþmanýn ardýndan ekim ayý itibariyle Rus ortaðýmýzla birlikte üretim için start verdik. Dünyada çok az firmada yer alan son teknoloji ile donatýlmýþ bir tesis kurduk. Svarovsky Vodka, Türkiye’de bir ilki de gerçekleþtirerek, gümüþ ve karbon filtrasyon sistemiyle filtre edilerek hazýrlanmaktadýr. Alkolün getirdiði baþ aðrýsýný neredeyse yok ettik. 2012 yýlýnda 5 milyon þiþe satýþ yaparak 12.5 milyon Euro ciro yapmayý hedefliyoruz” diye konuþtu. RUS HEYET MANÝSADA TATTIÐI VODKAYA HAYRAN KALDIAvrupa’da olduðu gibi Türkiye’de de yeni trendin vodka olduðunu söyleyen Sezer, gençlerin son yýllarda rahat ve kolay içimiyle, vodkaya ilgisinin arttýðýný söyledi. 2010 yýlýnda Türkiye Vodka pazarýnýn 22 milyon litreye ulaþtýðý bilgisini veren Erol Sezer, “Pazardaki bu düzenli artýþ ve geçmiþten gelen uzmanlýðýmýz bizi bu pazarda üretim yapmaya yöneltti. Bir þiþe için yaklaþýk 26 lira vergi ödediðimiz göz önünde bulundurulursa 6 milyon þiþenin karþýlýðý 91 milyon TL sermayeyi ülke ekonomisine kazandýrmak istiyoruz. Ürünlerimizde ham maddeyi Afyon, Uþak ve Salihliden alýyoruz” dedi. Vodka deyince tüm dünyada Ruslarýn akla geldiðini anlatan Sezer, “Bu andaki deneyimlerini deðerlendirmek için Rusya’nýn önde gelen Vodka üreticisi iþ adamý ve milletvekili olan Alexandr Vladimirovic’i kendimize yüzde 10 ortak yaptýk. Rusya’dan içecek firmalarýný temsilen kalabalýk bir tadým heyeti Manisa’daki tesislerimizi ziyaret etti. Rus tadým uzmanlarý bile votkamýza hayran kaldý. Hemen ihracat anlaþmasý imzaladýk. Kasým ayýnda Almanya, Fransa ardýndan hemen Aralýk ayýnda ise Rusya’ya ilk ihracatýmýzý yapacaðýz. Ýhracatta ilk etapta hedefimiz yüzde 9 olacak. Kalan kýsmý ise iç pazara ayýracaðýz. Ruslarýn lüks olarak katagorize ettiði bir votka üretiyoruz ve iç pazara hakim olmak için fiyatýmýzý çok düþük tutacaðýz” diye konuþtu. VODKADAN SONRA RAKI VE BÝRA ÜRETÝMÝNE BAÞLAYACAKVodka ile birlikte 22 çeþit ürün çeþidine ulaþacaklarýný anlatan Erol Sezer, “16 çeþit likör, 5 çeþit aromalý vodka grubumuz ve Svarovsky Vodka ile birlikte pazarda yerimizi aldýk. Þu an Ar-Ge çalýþmalarý devam eden ürünlerimiz de var. Ýlerleyen zamanlarda yeni bir tesisle ürün çeþitliliðimizi ve hacmimizi arttýrmayý planlýyoruz. 2012 yýlýnda raký ve bira tesisimizi faaliyete geçirmek öncelikli hedefimiz olacak” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.