Rusya´nın yeni dış politika perspektifleri Kremlin´e sunuldu

14 Aralık 2012 Cuma 13:10
Rusya´nın yeni dış politika perspektifleri Kremlin´e sunuldu
MOSKOVA (CÝHAN)- Rusya Dýþiþleri Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan Rusya Federasyonu´nun Dýþ Politikasý adlý belgeye göre, Moskova küresel çalkantýlarýn arttýðý günümüzde, denge kurucu ve barýþ saðlayýcý olarak görev yapacak.Kommersant gazetesinde yer alan belgeye göre, Rusya 2008´le karþýlaþtýrýldýðýnda, dünyayý daha fazla istikrarsýz ve daha az öngörülebilir olarak tanýmlýyor. Batýnýn diðer ülkelerin iç iþlerine müdahalesi sonucu derin jeopolitik deðiþimlerin gözlemlendiði belirtilen raporda, Birleþmiþ Milletler´in rolünün de zayýfladýðý belirtiliyor. Uluslar arasý iliþkilerde de yeniden ideolojilerin öne çýkarýlma çabasý var.Rapora göre, Küresel çalkalanmalarýn yaþandýðý bir dönemde, karþýlýklý baðýmlýlýklar bu seviyede artmýþken, ülkelerin tek baþlarýna sakin ve güvenli bir bölge oluþturmalarý artýk neredeyse imkansýz.Tüm bunlara raðmen, Rusya uluslar arasý iliþkilerde ve çaðdaþ dünyanýn geliþiminde denge rolü oynamaya devam edecek. Rusya dýþ politikasýný da bu temel misyon üzerine inþa edecek.Dünya ekonomisinin güvenliðinin saðlanmasý, adil ve demokratik ticari-ekonomik yapýnýn kurulmasý ve kur yapýsýnýn yeniden düzenlenmesi temel hedeflerin baþýnda geliyor.Rusya, ülkelerin içiþlerine dýþarýdan müdahale anlayýþý ile de mücadele etmeye devam edecek. Rusya´ya göre insan haklarý ve özgürlüklerle ilgili yaklaþýmlar her ülkenin, ulusal, kültürel ve tarihi özellikleri dikkate alýnarak deðerlendirilmeli.Rusya dýþ politikada BM´nin dýþýnda uluslar arasý sorunlarýn çözümünde alternatif olmadýðýný savunmaya devam edecek. Moskova, burada baþarý saðlayabilmek için de yumuþak güç kullanacak.Rusya bölgesel öncelikler açýsýndan eski Sovyet ülkelerinde oluþturulan Baðýmsýz Devletler Topluluðu, Gümrük Birliði, EurAsEc (gelecekte Avrasya Ekonomik Birliði olmasý planlanýyor), Kollektif Güvenlik Anlaþmasý Örgütü, Rusya ve Belarus arasýndaki Birlik Devleti gibi oluþumlar güçlendirilmesine devam edecek. Özellikle Ukrayna´nýn bölgesel yapýlanmalar içinde yer almasý için çaba sarf edilecek.Doðalgaz ihracatýnda çok yakýn iliþkilerin olduðu Almanya, Fransa, Ýtalya ve Hollanda gibi ülkeler baþta olmak üzere Avrupa Birliði ile iliþkiler geliþtirilirken, NATO, AGÝT, Baltýk ülkeleri ve Balkanlar´da iþbirliði ortamlarýnýn güçlendirilmesi için çalýþýlacak.Kommersant´a göre Rusya´nýn Dýþ Politika yaklaþýmlarýnýn yer aldýðý rapor, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin baþta olmak üzere yetkili kurumlara ulaþtýrýldý. Putin´in yýl sonuna kadar raporu imzalamasý planlanýyor. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.