'Dizilerde dövüş sahneleri acemice; her türlü desteğe açığız'

15 Aralık 2012 Cumartesi 12:26
'Dizilerde dövüş sahneleri acemice; her türlü desteğe açığız'
ÝSTANBUL (CÝHAN)- Türkiye Tekvando Federasyonu Baþkaný Metin Þahin, yabancý dizi ya da filmlerinde profesyonel dövüþ sahneleri gördüðünü; ancak Türk dizi ve filmlerinde bu sahnelerin acemice olduðunu söyledi.Baþkan, bir dönemlerin usta karatecisi Hakký Koþar´ýn usta aktörler ve figüranlarý eðittiðini ve kaliteli dövüþ sahnelerinin eskiden izlendiðini belirtirken, günümüzdeki film ve dizilerdeki dövüþ sahnelerinin çok acemice olduðunu söyledi. Baþkan Þahin, film ve dizi yapýmcýlarýna da çaðrýda bulunarak, eðer isterlerse baþrol oyuncularýna da figüranlara da dersler verebileceklerini söyledi.Federasyon Baþkaný Metin Þahin, Cihan Haber Ajansý´ný ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan açýklamalarda bulunan Metin Þahin, federasyon olarak Türkiye ve grup þampiyonalarý hazýrlýklarýný sürdürdüklerini dile getirdi.Antrenör seminerleri ve kuþak sýnavlarýnýn devam ettiðini kaydeden Metin Þahin, federasyonun bir yýllýk faaliyetlerini anlatarak, Bu seneki en büyük yarýþma Meksika´da yapýlacak 2013 Dünya Tekvando Þampiyonasý. Bu þampiyonu yapýlýrken ayný zamanda Dünya Tekvando Federasyonu´nun olaðan genel kurulu ve seçim de yapýlacak. bilgisini verdi.2013 Akdeniz Oyunlarý´nýn Türkiye´de yapýlacaðýný hatýrlatan Þahin, tekvando olarak 8 sýkletle ilk defa Türkiye´yi bu organizasyonda temsil edeceklerini dile getirdi.Metin Þahin, Bütün bunlarýn hazýrlýklarýný ciddi bir þekilde baþlatacaðýz. Hedefimiz dünya þampiyonasýnda baþarýlý olmak ve ilk defa katýlacaðýmýz Akdeniz Oyunlarý´nda tavan yapýp ülkemizin sýralamasýný en üst noktaya getirmek. þeklinde konuþtu.Dünya Tekvando Federasyonu seçimleriyle ilgili de konuþan Þahin, 2004´ten bugüne Dünya Tekvando Federasyonu´nda iki yönetimde de görev aldýðýný belirtti Þahin, Dünya Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olduðunu kaydederek, En çok oy alanlardan birisiyim. 2013´te de yapacaðýmýz çalýþmalarý þimdiden yapýyoruz. Düzenlenen aktivitelerde arkadaþlarýmýzla görüþüyoruz. Yönetim kuruluna yine üye olarak aday olacaðýz. Ýnþallah baþarýlý bir þekilde ülkemizi temsil etmeye devam ederiz. diye konuþtu.Sorularý da cevaplayan Metin Þahin, Türk filmlerinde ya da dizilerinde dövüþ sahneleri acemice çekiliyor. Size bu konuda herhangi bir müracaat geliyor mu? þeklindeki soruya, Bize müracaat gelemdi. Yabancý filmleri izlediðimizde çok profesyonel sahneler izliyorum. Bizim Türk dizilerinde bu sahneler, çok acemi kalýyor. Bu konularda daha profesyonel, daha bilinçli hizmet almak isterlerse federasyon olarak her türlü hizmeti verebiliriz. Çok yetenekli eðitmenlerimiz ve sporcularýmýz var. karþýlýðýný verdi.TEKVANDO ÝLE ÝLGÝLÝ DENETLEMELERÝMÝZ VARDövüþ sporlarý adý altýnda deðiþik branþlarýn türediðinin hatýrlatýlmasý üzerine Metin Þahin, Çakma branþlarda çakma þampiyonlar, çakma sporcular var. Denetim konusunda zayýf kalýnýyor. Tekvando branþýnda salonlarýn denetimini, Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlükleri ve federasyonumuz yapýyor. dedi.Metin Þahin, koordineli olarak denetimleri sürdürdüklerini anlatarak, Fakat bizim dýþýmýzda çakma branþlar var. Dünya þampiyonasý adý altýnda bazý organizasyonlar, yerel, hatta büyük televizyonlarda itibar görüyor. Ne yazýk ki bunlarýn çoðu hiçbir þekilde hiçbir federasyona baðlý deðil. Bu zaten belli oluyor. Bunlar da sporun itibarýný düþürüyor. Biz bunlarýn denetimi noktasýnda tekvando ile ilgili olan bölümde hemen müdahale ediyoruz. þeklinde konuþtu. AMATÖR BRANÞLARDA BÝR NUMARAYIZFederasyon olarak çok kalabalýk olduklarýný ve 270 bine yaklaþan lisanslý sporcularýnýn olduðunu dile getiren Þahin, Türkiye´de amatör branþlarda bir numarayýz. 61 tane federasyon var; çoðalmamýzla gurur duyuyoruz. dedi.ÝLK ÖÐRETÝMDE SPOR EÐÝTÝMÝ VE AHLAKI VERÝLMELÝGençlik ve Spor Bakanlýðý´nýn çok sayýda tesis yaptýðýnýn ve yapmaya da devam ettiðinin hatýrlatýlarak, ancak seyircilerin salon ve statlardan kaçtýðý yönündeki soruya ise Þahin, Türkiye´de her þeyden önce spor eðitiminin, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ilk öðretim okullarýnda sadece spor eðitimi deðil, spor ahlaký ve sporcu kimliðinin üzerinde önemli bir ders olarak verilmesi gerekiyor. cevabýný verdi.Þahin, þöyle konuþtu: Türkiye´de spor seyircisinin bile mantalitesi farklý. Þimdiden spor anlayýþýnýn sadece beden eðitimi bazýnda deðil; spor anlamýnda bir ders olarak verilmesi gerekiyor. Bu konuda çocuklarýmýzýn 5 yaþýndan itibaren eðitilmesi taraftarýyým. Eðer biz bu konuda sporun özelliklerini, güzelliklerini ve seyir zevkini tattýrabilirsek o statlar dolacaktýr.Ben sporu býraktýktan sonra kendi salonumu açtým ve sporcu yetiþtirmeye baþladým. Genç sporculara verdiðim derslerde önceliðim nasýl madalya kazanýlýr deðildi. Önce güzel ahlak, anne ve babaya saygý, rakibe saygý. Ben bunu hem sevgiyle hem de yeri geldiðinde korkuyla vermeye baþladým. Anne babasýný seven rakibine emeðinden dolayý saygý gösteren ve çalýþan bir insanýn baþarýsýz olmasý mümkün deðil. Bugün hem sporcularýmýzda hem de seyircilerimizde eksik olan bu anlayýþtýr. Bunu kazandýrdýðýmýz zaman saha ve salonlarýmýz dolar, olaylar da yaþanmaþ. SEVGÝ VE HOÞGÖRÜ GENÇLÝÐÝ OLUÞTURMAK DURUMUNDAYIZBu haftanýn Mevlana haftasý olduðunu da dile getiren Þahin, Hazreti Mevlana, bütün dünyadaki insanlarý sevgi ve hoþgörüye çaðýrýyor. Biz önce sevgi ve hoþgörü gençliði oluþturmak durumundayýz. Her þey eðitimle baþlar. Yaptýðýmýz spor dövüþ sporu olarak görünüyor, aslýnda inanýlmaz sevgi ve saygý var. Yarýþma sporu olmasýna raðmen insana gelebilecek bütün zararlarý engellemiþ puan müsaderesiyle bir kazaným var. Bittikten sonra rakibin kolunu kaldýracak kadar nezaketli bir sporcu yetiþtirebiliyorsak, sporda saygýyý sevgiyi ve hoþgörüyü geliþtirmiþ durumdayýz. diyerek sözlerini þöyle tamamladý:Manevi anlamda da insani iliþkileri kurgulamamýz lazým. Aileden baþlanacak, okulda devam edecek. Toplum içinde öfke kontrolünü insanlar içinde saygý ve nezaketi devam ettirecek. Çocuklarýmýza mühendislik bilimi, biyoloji bilimi verelim; ama manevi iklimin içindeki bilimi de bu çocuklarýmýza aþýlayamazsak bu sýkýntýlarýn devamý her zaman gelecektir. Kanun, kural ve yasalarla insanlarý hizaya sokamaz, disiplini saglayamazsýnýz. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.