Yazan: Sadun KÖPRÜLÜ
 
Türk Oğuz Boyu ve tüm YÖRÜK, Türkmen Oymak Aşiretleri Türk Milletinin şah damarında gezen kanıdır, gücüdür, varlığıdır, Ruhudur.
 
Atalardan, Şehitlerimizin Vermiş olduğu coşan temiz kanıdır Özüdür,Türklerin soyudur, boyudur, şanıdır.
 
Bütün Oğuz, soyları Boyları Asya Hun Boyları-Göktürkler, Oğuzlar, Azeri İran, Azerbaycan, Türkleri, Irak, Suriye, Horasan, Türkmen Sahra, Türkleridir, Oğuzlar Tatarlar ve Uygur, Doğu Türkistan Türkleri
Peçenekler ile hepsi birden aynı kan, aynı soy, boy, damarlarındandır bu boylar Bozoklar ve Üçoklardir, bir bölümü Göktürk Devleti'nin kurulmuşlardır Ötüken'e doğru yürümüşlerdir yaşama başlamışlardır ve
Sonradan İkinci Göktürk Devletini kurulmuşlardır. 7.yy sonları. 745 yılında İkinci Göktürk Devletinden sonra batıya ve Çin'e yönelerek, birçok Oğuz Boyları Ötüken'e dönerek, Kutluk Bilge Kağan'ın kurduğu Uygur
Devleti çatısı altında birleşişlerdir.
 
Oğuzlar savaşları her yönüyle Kazanarak, Asya'nın dört bir yanına dağılarak ve batıya doğru
Yerleşerek Cengiz Han'ın kurmuş olduğu Moğol İmparatorluğunun Egemenliği altına yerleşerek, yaşamışlardır.
 
Moğol egemenliğinden sonra toparlanarak, birleşerek 10. yüzyılda Hazar Denizi'nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde devletlerini Kurmuşlardır. Daha sonra Oğuzlar kuzeye giderek, bugünkü Kırım, Kazak,
Bulgar ve Tatar Türklerinin atası olarak dünyanı ele geçirmişlerdir. Ayrıca bir bölüm Oğuzlar Selçuk Bey önderliğinde güneye inerek, İslâm Dinini kabul ederek, İslam ordularına büyük yardım hizmetler
etmişlerdir.
Selçuklular olarak tanınmışlardır.

Sonradan Tuğrul Bey önderliğinde 1038 yılında Irak ve İran'da Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmuşlardır. Öteki yelerde dağınık yaşayan Türk boyları Selçuklu İmparatorluğa katılmışlardır. 1153?te
kuzeydoğudan Karahıtaylar ve Karluklar bölgeye gelmişlerdir ve bir bölüm Oğuz boyların Harzemşahlara, Horasan'a, Kirman'a yerleşerek, Bir bölümleri ise batıya gidererek Irak'a, Suriye'ye yerleştiler, aynı
Dönemde Anadolu Selçuklu Devletine yerleştiler.
 
Dünyada Şanlar, Zaferler kazanan Oğuz Türkleri Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Devletleri, Anadolu beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Suriye, Irak ve Azerbaycan'da çeşitli beylikler devletlerdir kurmuşlardır.
 
İşte bizler o kadar mutluyuz ki Türk olduğumuzdan dolayı dünyanı uzun Yıllar tek yöneten tarih boyunca hep Türk olmuştur ve dünyanın her bir Yerinde Türk Türkmen Oğuz boyları soyları aşiretleri, oymakları
Bulunmaktadır bunlar ne kadar Türkçülülerinden ayrılarak başka Milletlerden olsalar bile sonunda kendi Irklarına Türk milletlerine döneceklerdir.
 
Günümüzde Türkiye, İran, Irak, Suriye, Urdun, Lübnan, Filistin, Libya,
Cezayir, Mısır,, Amerika, Çin, Rusya ve tüm dünya yüzünde milyonlarca
Türkmen Oğuzdan kalan oymak, aşiretler bulunmaktadırlar, Türkler her
Yerde vardır ve her bir ülkede, topraklarda yaşamaktadırlar en
Önemlisi de Aleviler, Bektaşiler olarak yüzde yüz Türkmen aşiret,
Oymağının bir parçasıdır.
 
Atamız Mustafa Kemal Paşa Atatürk,  Türkmen Yörük Oğuz soyundan olması
Başka bir özellik taşmaktadır bizler için
Oğuz boyu
Oğuz Türkleri, Türkiye, İran, Irak, Suriye, Filistin, Lübnan, Cezayir
Ve öteki Türklerinin Selçuklular, Osmanlılar ve birçok Türkmen
Beyliklerin, boyların atasıdır.
Ve Karakeçililer ise onlarının bir kolu bir boyudur ve Türkmen
Milletindendirler.
 
Karakeçili Türkmen, oymak, aşireti
Uzun tarihten uzun yıllardan beri dillerini, boy, soy bağlantılarını
Adlarını koruyarak sürdürmektedirler, yüzde yüz katılıksız bir Türkmen
Irkidirler.
 
Dünyanın her yerinde özellikle İran, Suriye, Irak'ta ve Türkiye'mizde
Karakeçili oymak, aşiretinin yoğun nüfusu bulunmaktadır Türkiye'de
Batı Anadolu'da yaşadıkları bölgeler, şehirler ise
Balıkesir, Bursa,
Kütahya,
Eskişehir, Bergama, Bilecik, Adapazarı,
Afyon,
Uşak, yoğun olan şehir Şanlıurfa, Anadolu'nun Batısı ve birçok
İllerde, köylerde, ilçelerde Karakeçili aşireti çok sayıda
Bulunmaktadır.
 
Karakeçililer birçok yerlerde ayrıntılı olarak toplu halde yaşayarak
Birbirlerine bağlıdırlar.
 
Karakeçili Oymak, Aşiretinin sayı nüfus bakımından öteki Türkmen
Aşiretinden daha fazladır
Kayı Boyundan olarak Damgaları üç ok ve bir yaydır
Karakeçili
Aşiret oymağı en çok tarih sayfalarına kahramanlık, yiğitlik,
Türklükle tanınan Karakeçililerdir, dünya yüzünde en büyük uzun
Yıllar devlet yöneten Osmanlı İmparatorluğunu kuranlar Türkmen
Karakeçili aşiretidir.
Orta Asya'dan Balkanlara birçok yerleri ülkeleri Karakeçililer hüküm
Etmişlerdir.
 
Karakeçili Aşireti Kayı boyuna bağlı olarak Asya'da Türkmenistan
Topraklarında Merv şehri yakınlarında Mahan yöresinde uzun yıllar
Yerleşerek, sonradan büyük bir göçle savaşları zaferleri kazanarak,
İran'da yerleşerek, uzun yıllar söz sahibi olarak yaşamışlardır,
Günümüze kadar Karakeçili büyük bir nüfusla Iran'nin birçok
şehirlerinde  yaşamaktadırlar.
 
Sonraki dönemlerden
Nüfuslarının artmasıyla birçok Türkmen Karakeçili aşireti Anadolu
Topraklarını kendilerine yurt ederek, öteki Türkmen boylarıyla
Birlikte Kaynaşarak Irak, Suriye, Culan, Filistin ve İran'dan
Kendi toprakları Türkiye'nin birçok yerine Karakeçililer
Yerleşerek, yaşamaktadırlar.
Karakeçili Türkmen Yörükleri kalabalık bir nüfusa sahip olarak.
Birçok köy meydana getirmişlerdir.
 
Her yıl her bir yerden toplu olarak Karakeçililer aşireti
Ertuğrul Gazi mensup Kayı Boyu'ndan oldukları için Eylül ayının
Ortasında, Ertuğrul Gazi'yi ziyaret ederek, şenlikler, eğlenceler,
Törenler yapılmaktadırlar.
 
Türkmen Karakeçili
Bir aşiretten beyliğe, beylikten de koca bir imparatorluğa uzanarak
Uzun yıllar hanadarlık, büyük devlet sistemini yürütmüşlerdir.
 
Yerleştikleri bölgeler ise
Bilecik-Söğüt yöresine gelen ilk Karakeçililer olmuştur.
Ve köyler kurarak yerleşmişlerdir.
Karakeçili
Osmanlı padişahlarının soyundan geldikleri için Yörükler arasında en
Ayrıcalıklı olarak özellik güzel yaşam onlara gösterilmiştir.
 
Batı Anadolu'da Bursa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Bilecik
Bölgelerinde yaklaşık 150 tane Karakeçili köyü vardır.
Ertuğrul Gazi'nin türbesi bugün Bilecik sınırlarında kalan Söğüt
İlçesindedir ve her yıl yapılan Yörük Türkmen şenliklerinde büyük
Karakeçili ziyaretçi akınına uğramaktadır.
 
Karakeçili oymak, aşireti Türkiye'nin birçok şehir, Köy, ilçelerde
Yaşamaktadırlar özellikle
Karahisar Ankara
Yörükköy  Safranbolu  Karabük
Karapürçek  Biga  Çanakkale
Cumali  Ortaköy  Aksaray Gaylan  Bergama
İzmir
Karakeçili Çorum,
Yozgat,
Yeni kaş, Mersin, Aydıncık  gibi başka yerlerde ülkelerde izleri görünmektedir.
 
Türkmen Karakeçili aşireti
milli kimliğini korunmasıyla Türklüğüne bağlı olarak çağlar boyu Türk
Olarak birbirleri ile tek ırktan gelerek kardeş diye yaşamaktadırlar.
Ama ne yazık ki bir bölüm Karakeçili Aşiretinin kimliğini, Türkmen
Olan milletenini unutarak, Kürtleşmiş, Araplaşmıştır umarız
kendilerine, Türkmenliklerine bir an önce dönecekler, ve Türkmen
Olduklarını iyi araştırıp, bilecekler, ne mutlu Karakeçili Oğuz
Türkmen oldukları için milletlerine bil bağlamalıdırlar, inanmalıdır
Bir an önce Türk olan öteki Karakeçili kardeşlerimiz Türklük
Kimliklerine güvenerek, dönerek içten bağlanmalıdırlar, tarihlerini,
Atarını, uzun yıllar dünyanı yöneten büyük Osmanlı Devletlerini
Düşünmelidirler.
 
 
Karakeçili Türkmen kardeşler
Soyumuz, Oğuz Han'dan gelmektedir, kendimize Türklüğümüze dönelim.
Atamız Oğuz Han'ın "Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han,
Deniz Han" adlı 6 oğlu vardır. Ayrıca her oğlunun da dört tane oğlu
Vardır. İşte Atamız Oğuz Han'ın altı oğlundan olan 24 tane torunu, "24
Oğuz Boyudur, sizde bu göçten bu boydan, bu soydansınız ne mutlu
Sizlere Bütün dünyaya dağılan Oğuzlar, 24 boydan gelmektedirler.
 
Atarımızın çoğu cihangir, Kahraman yiğit, komandan, şâir ve sanatkâr
Olan Osmanlı Sultan, padişahları, Kayı Han kuşaklarının değerini
Şanlarla, göstermektedirler, sizde Karakeçili Türkmen kardeşlerimiz
Onlardan bir parça olarak soyunuzu, Türkmenliğinizi sürdürmelisiniz.
 
Bayat boyu Devletli, sizin boyunuz kardeşiniz ayni soydan
Gelmektesiniz Oğuzun boyundan olarak Atalarınız kahraman
Maraş ve çevresine hâkim olan Dulkadiroğulları, İran'da Kaçarlar,
Horasan'da Kara Bayatlar, Bakü ve Doğubeyazıt hanları, Kerkük, Irak,
Filistin, Lübnan, Suriye Türkmenlerinin çoğu, bu boydandır kan
Kardeşlerinizdirler.
 
Dede Korkut kitabını 1480?de Hicaz'da yazan Tebrizli Hasan ve meşhur
şâir Fuzuli ayni sizin boyunuzdandır.
 
Bu gün sizler Harput-Diyarbakır-Mardin
Kırşehir, Manisa-Balıkesir Kars ile Van Adana. Hemedan, Horasan,
Türkmen Sahra, Urumya, Erdebil, Tebriz, Iran, Irak, Suriye birçok
Topraklarda varsınız, büyüksünüz, değeriniz üstündür,
 
Sizler büyük Türkmen Aşireti, oymağı olarak Üçok ve Bozok adlarıyla
İki ana kola ayrılmışsınız,
 
Atanız Oğuzlar genişleşerek, büyüyerek, yoğun bir nüfusa sahip olarak,
Dokuz Oğuz, Altı Oğuz, Üç Oğuz diye boylara ayrılarak, yirmi dört
Boydan meydanda at koşturarak,  kılıç oynatarak dünyayı ele geçerek,
Uzun yıllar yönetimlerini sürdürerek, Bu boydan on ikisi Bozok, on
İkisi Üçok koluna bağlı olarak Bozoklar ise Kayı, Bayat, Alka Evli,
Kara Evli, Yazır, Dodurga, Döğer, Yaparlu, Afşar, Begdili, Kızık,
Kargın gibi Üçoklar ise Bayındır, Peçenek, Çavuldur, Çepnî, Salur,
Eymur, Ala Yundlu, Yüreğir, İğdir, Büğdüz, Yıva, Kınık boylarından
Oluşmaktadır.
 
Bugün Türkiye'de, Irak, İran, Suriye, Colan, Lübnan, Filistin,
Cezayir, Mısır ve Türk dünyasında yirmi dört Oğuz boyunun Aşerat,
Bölge, yer adları birçok, şehir, köy, ilçelerde bulunmaktadır.
Günümüzde İran, Irak, Suriye ve Türkmenistan, Azerbaycan' ve birçok
Türk topraklarında yaşayan Türk milletinin ataları olan büyük
Türkmen aşireti Türk boyu. Oğuzlar, Türkmenler diye tanınmaktadırlar.
 
Karakeçili Aşireti
Türkiye'nin Eskişehir, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Adapazarı,
Gaziantep'te, Şanlıurfa illerinde yoğun olarak tanınmaktadırlar.
Karakeçili Yörükleri her yerde, her Türk topraklarında kalabalık bir
Nüfus kapsamaktadır.
 
Karakeçililer Başkent Ankara'da Karakeçili ilçesi Haymana'da yaşayan
Türkmen Karakeçili aşireti olarak Bingöl'ün Simsor köyü Siverek
İlçesine bağlı 60-70 kadar Karakeçili köyü bulunmaktadır.
 
Körkün, Barak ve Hacıbayram köyleri, Suriye'de Raka'ya kadar uzanmakta
Olan Siverek Karakeçilileri dört ana kola ayrılarak bir bölümü
Araplaşmışlardır
Bu Karakeçilerden 1-Şıhan.Şıhlar,
2. Ceraban,Cerabîler
3. Balekân,Balekîler
4. Aminan, Amirliler. Irak Tuzhurmatu bölgesinde bulunmaktadır.
 
Şihan Oymağı
1. Hacan,
2. Musikân, Bıçakçılar
3. Kubatan, Kubatoğulları
4. Şıhimam,
5. Kotan,
6. Davaran,
7. Şıhkân,
8. Bin kasım gibi kollara ayrılmaktadırlar.
 
Ayrıca Karakeçililer Irak'ın güneyinde ve güney doğusunda ve birçok
Yerlerde Araplaşan Karakeçililer vardır çoğunluk Musul, Kerbala,
Bağdat, Semara,  Rumadı, Selahattin gibi şehirlerde İnzi, Anzi, Anazi
Diye tanınmaktadır.
Ayrıca Tuzhurmatu Emirli ve Bayat köylerinde birçok Karakeçililer vardır.
 
Ayrıca birçok Arap devletinde Türkmen aşireti Karakeçililer ayrı
Adlarla tanınmaktadır.
 
Kubatan veya Kubatoğulları diye tanınarak, Uygur Türkleri Oğuz
Boyundan bir parça olmasıyla karakeçilidirler.
 
Karakeçili aşireti uzun yıllardan beri Türkmen kültürüne, Edebiyat,
Müzik, halay, halk oyunlarına büyük katkısı olarak büyük çok hizmetler
Vermiştir.
 
Türkmen Karakeçili aşireti Yozgat bölgesinde çoğunluk olarak Boz Ok
Boyundandırlar
.
Karakeçili Kayı obasından çıkarak 400 çadırlık bir aşiret ile büyük
Osmanlı hânedanını, Devletini kurarak kendine dönerek her yerde, her
Toprakta Türklüğünü savunmalıdır, atalarının yolundan ayrılanlar bir
An önce bu büyük topluluğa gelmelidirler onları karşılamaya kan
Damarımız, iç sevgimiz Türkçülük duygumuz artmaktadır.
 
XV. yüzyılda Karakeçili Türkmen aşireti büyük bir oymak olarak
Şanlıurfa bölgesin dağılmışlardır, yerleşmişlerdir ve XVI. yüzyıldaki
Onlara bağlı olan birçok yerler,  topraklar pek çok önemlidir.
 
Karakeçilerinin bir kolu Ay Doğdu, Gün Doğmuş. Yaranış, Türemiş,
Turak, Sevindik, Güvendik gibi öz Türkçe adlarla tanınmaktadırlar.
 
Türkmen şehri Kırşehir, Kırıkkale şehirlerinde
Karakeçililerin birçok bölümü ilk önce Haymana bölgesine ve
Eskişehir, Bilecik, Kütahya bölgelerine göç ederek, bu yörelerde bu
Topraklarda yerleşerek, 24 köy kurmuşlardır.
Ve daha sonradan Karakeçili oymağı Balıkesir, Bergama, Bursa
Şehirlerinde yerleşmişlerdir. Ayrıca Türkiye'de Karakeçili adıyla
Birçok köyler, ilçeler adlarıyla bulunmaktadır.
 
Karakeçili oymağından Akkeçili oymağı bir Türkmen oymağı olarak uzun
Yıllar Mardin bölgesinde yaşayarak, Akkoyunlulardan Mardin Hükümdarı
Cihangir Mirza'ya bağlı olmuşlardır.
Ayrıca Karakeçililer Şanlıurfa'nın kuzeyinde olan Siverek yöresini ve
Karşı yöreleri, yerleri kendilerine yurt edinmişlerdir.
Ve Siverek'e bağlı Karakeçi köyü bu gün Karakeçililerinin yerleşim
Merkezleri sayılmaktadır.
 
Malatya şehrinde olan Besni ilçesine bağlı Karakeçi köyü ve bir kaç
Köy ayni Türkmen Karakeçilidir. Şanlıurfa Karakeçicileri Akkeçililer
İle Yağmur, Gündoğmuş, Bayram, Güvendik, Sevündük, Budak, Kaya, Sarı,
Satılmış e Ankara'nın güneydoğusunda olan Bâlâ ilçesi, Karaoğlan  ve
Kızılırmak geçmekte olan doğusundaki yörelerde hep Karakeçililer
Yaşamaktadırlar.
 
Karakeçililer aralarında Budak, Gündoğmuş, Tanrı verdi, Yıldırım,
Güvendik, Sevündük, Yağmur, Durak, Yaramış, Türemiş, Satılmış, Durmuş,
Aydın, Bektaşi, Oğurlu, Bozca, İnal, Karaca, Bayat, Kazlı, Salur, Dede
Balı, Arslan, Tuman, Ağca, Menteşe, Turahan, Eymür gibi budun, kollar
Bulunmaktadır.
 
Eskişehir bölgesinde yaşayan Ulu-Yörük ise Türkmen Karakeçililere
Bağlı bir koludur. Ayrıca Karakeçili günümüzde, Eskişehir Seyitgazi
İlçelerinde 40 yakın köylerde oturmaktadır. Çorum şehrinde çok sayıda
Karakeçililer ve bir mahalle ile Çorum'a bağlı İskilip ve Sungurlu
İlçelerinde çok köyler Karakeçili diye tanınmaktadır.
 
Çorum şehri genellikle Kırşehir, Kırıkkale gibi birer Türkmen
Yoğunlukludur,  Ulu-Yörük Karakeçililerin başka bir kolu ise
Karakeçili adını taşıyan Manisa'nın iki Salihli ve Gördes ve ilçe,
Köylerinde yaşamaktadırlar.
 
Karakeçilerinin Balekan, Aminan kolların ve Musikan oymağı Suriye
Rakka'ya kadar yayılarak bilinmektedir. Dodan, Dodanlı Aşiret oymağı
İse Şanlıurfa Suruç ilçesi ve Rakka, Suriye, Mardin, Diyarbakır
şehrine yerleşerek, Karakeçili kollarından Aminan , Aminîler koluna
Bağlı olarak Türkmen Dodan oymağıdır.
 
Günümüzde Karakeçililer
Balıkesir şehrinde 60 köy
Bursa şehrinde 41 köy
Kütahya şehrinde 37 köy
Eskişehir şehrinde 35 köy
Bergama ilçesinde bağlı 30 köy
Bilecik'te 25 köy,
Adapazarı
Manisa şehrinde 11 köy
Afyon şehrinde 11 köy
Uşak şehrinde 6 köy
Ve Şanlıurfa şehrinde 45 köy bulunmaktadır.
 
Ayrıca Batı Anadolu'nun birçok şehirlerinde Türkmen aşireti Karakeçili
Köyleri yaşayarak köyler kurmuşlardır.
 
Yiğitlik, kahramanlık ile tanınan Karakeçili aşireti
Germiyan, Kalesini ele geçirerek birçok yeni topraklara yerleşmişlerdir.
Karakeçili Aşireti ilk önce Bilecik-Söğüt yöresine gelerek ilk önce
sevdikleri kendi yerleri olmuştur.
 
Türkmen Karakeçili Aşiretinin oymağının
Yaşamış oldukları bir bölüm şehir, Köy, ilçe bucak bölgelerden
Bursa şehir, köy, ilçe, Yöreler isi
 
1.Seferiışıklar  Merkez,
2.Çeki, Orhaneli,
3.Düvenli, Keles
4.Kocakovacık,  Keles
5.Küçükkovacık  Keles,
6.Sorgun, Keles,
7.Belenören, Keles
8.Yağcılar, Keles
9.Baraklı, Keles
10.Akçapınar, Keles,
11.Durhasan, Büyükorhan
12.Gölbaşı, Kestel
13.Dışkaya, Gürsu
14.Çataltepe, Gürsu
15.Mirzaoba, Mudanya
16.Kaymakoba, Mudanya
17.Hançerli, Mudanya
18.Muratoba, Gemlik
19.Yeniköy, Gemlik
20.Beylik, (Karacabey
21.Boğazköy, Karacabey
22.Doğanalan M.K.Paşa
23.Ağaçlı, M.K.Paşa
24.Korubaşı, M.K.Paşa
25.Kocakoru, M.K.Paşa
26.Killik M.K.Paşa
27.Körekem, M.K.Paşa
28.Uğurlupınar, M.K.Paşa
29.Eskikızılelma  M.K.Paşa
30.Şehriman M.K.Paşa
31.İncealipınar, M.K.Paşa
32.Karagölet, İnegöl
33.Akbaşlar, İnegöl
34.Dömez, İnegöl
35.Yeniyörük, İnegöl
36.Hacıhasan, İnegöl
37.Bayramşah, İnegöl
38.Sincansarnı,M.K.Paşa
39.Yörükler, İznik
40.Karacakaya,  İnegöl
41.Tekkederesi,  İnegöl
 
Kütahya şehir, köy, ilçe, Yöresi
Karakeçili aşireti, oymağı
 
Domaniç'te
1.Kozluca
2.Domur
3.Çarşamba
4.Çukurca
5.Fındıcak
6.Berçin
7.Tıraz
8.Erikli
Simav'da
9.Evciler
10.Eğdemir
11.Eğirler
12.Kalkan
13.Koyunoba
14.Karapınar
15.Kayalıdere
16.Kızılcık
17.Ortacı
18.Sarıçam
19.Sarıkaya
20.Şenköy
21.Toklar
22.Yassıeynehan
23.Yeniler
24.Öreyler
Tavşanlı'da,
25.Karakaya
26.Burhan
27.Çıkrık
28.Kozluca
29.Yaylacık
30.Çakıllı
31.Üyücek
32.İkibaşlı
Aslanapa'da,
33.Saray
34.Çakmak
35.Bayramşah
Kütahya, Merkezde
36.Damlalıkar,aağaç
37.Eğridere
Emet'te
38.İsmailbey
 
Manisa
Şehir, köy, ilçe, Yöresi
Karakeçili aşireti, oymağı
1.Çınarlıkuyu, Merkez
2.Çamköy, Merkez
3.Çullugörece, Saruhanlı
4.Hacıisalar, Turgutlu
5.Şeyhli, Kula
6.Eminbey, Salihli
7.Kaplan, Salihli
8.Ortaköy, Salihli
9.Mıdıklı, Selendi
10.Karakeçili, Gördes
11.Oğulduruk, Gördes
 
Afyon
Şehir, köy, ilçe, Yöresi
Karakeçili aşireti, oymağı
1.Basrioğlu
2.Timurlu
3.Sazak
4.Alifakih
5.Şerifoğlu
6.Fatmaoğlu
7.Akdere
8.Karaağaca
9.Çamlıkebir
10.Kuyu
11.Davırkı
12.Aşağı Çaybelen
 
Güney Ege'de
Şehir, köy, ilçe, Yöresi
Karakeçili aşireti, oymağı
Yeniçeşme, Beyağaç, Denizli
Kayaca, Tavas,  Denizli
Söğüt, Çavdır, Burdur,
Turanlar, Germencik, Aydın
Karaağaçlı, Germencik, Aydın
Uzunkum, Germencik, Aydın
 
Bilecik
Şehir, köy, ilçe, Yöresi
Karakeçili aşireti, oymağı
1.Bahçecik, Merkez
2.Üzümlü, Gölpazarı
3.Dereboyu, Söğüt
4.Küçükelma, Pazaryeri
5.Yörükelmalı Pazaryeri
6.Günyurdu,Bakraz, Pazaryeri
7.Dömez Pazaryeri,
8.Dombayçayırı, Bozüyük
9.Aksutekke Bozüyük
10.Darıdere Söğüt
11.Yörükyayla, Söğüt
12.Kapanalan,  Söğüt
13.Çaydere, Söğüt
14.Gözalan,  Söğüt
15.Yörükçinisi,  Söğüt
16.İnceköy,  Söğüt
17.Elmacık,  Söğüt
18.A.Armutlu,  Söğüt
19.Y.Armutlu,  Söğüt
20.Kızılmeşe,
21.Kızıltepe,
22.Bayramşah,
23.Asarcık,  İnhisar
24. Abbaslık, Bilecik Merkez Köyü
25.Söğüt Merkez Kurucu halkı
26.Bilecik/Merkez,  Kurucu halkı,
 
Ayrıca Bilecik yöresinde Söğüt, Bilecik gibi şehirlerin yerlisi
Karakeçili Türkmenlerdir
Eskişehir Yöresinde
Şehir, köy, ilçe, Yöresi
Karakeçili aşireti, oymağı
1.Kıravdan,
2.Arıkaya
3.Yarımca
4.Bozdağ
5.Kavacık
6.Turgutlar
7.Yusuflar
8.Akçayır
9.Mollaoğlu
10.Yörükkartal
11.Erenkara
12.Margı
13.Karacahisar
14.Akçakaya
15.Avlamış
16.Aşağı Kuzfındık
17.Yukarı Kuzfındık
18.Dutluca
19.Eceköy
Seyitgazi İlçesinde
20.Kuyucak
21.Ayvacık
22.Musalar
23.Karacalar
24.Üçbaş
25.Beşsaray
26.Göknebi
27.Gemiş
28.Akin
29.Göcenoluk
30.Bahşayiş
31.Tonra
32.Erikli
33.Numanoluk
34.Taşlık
 
Şanlıurfa
Şehir, köy, ilçe, Yöresi
Karakeçili aşireti, oymağı
1.Ağören
2.Deliktaş
3.Karayük
4.Karadibek
5.Kurtini
6.Başıbüyük
7.Göllü
8.Mezra
9.Mızar Karakeçi
10.Karacaviran
11.Çabakçur
12.Azimülk
13.Karafinik
14.Keş
15.Beyan
16.Timeyti
17.Uzuncuk
13.Uzunziyaret
14.Üzümkar
15.Zilfil
16.Kıliçek
17.Kızılali
18.Taşlı
19.Beyali
20.Torunali
21.Kabik
22.Bozkuyu
23.Kabasırt
24.Kabahaydar
25.Tanrıverdi
26.Kapaklı
27.Kale
28.Kazani Kazan
29.Bağbük
30.Kırbani
31.Mehmedihan
32.Şevek
33.Payamlı
34.Kantara
35.Mehmetviran,Mehmetören
36.Kurbağalı
37.Sülüklü
38.Sadıklı
39.Salur
40.Çepni
41.Çandırkeş
42.Mezincik
43.Toru
44.Osmanbey
45.Saluca
 
Uşak
Şehir, köy, ilçe, Yöresi
Karakeçili aşireti, oymağı
1-Kötüre
2-Kavacık
3-Düzkışla
4-Sorguncuk
 
Ayrıca Başka şehir, köy, ilçe Yörelerde yaşayan
Karakeçili aşireti, oymağı
İse
1-Karahisargölcük
2- Nallıhan
3-Ankara
4-Yörükköy
 5-Safranbolu  6-Karabük
7-Karapürçek  8-Biga
9-Çanakkale
10-Cumali
11-Ortaköy  12-Aksaray
13-Gaylan
14-Bergama  15-İzmir
16- Ankara
17-Bala,
18-Kara Oğlan 19-Haymana, 29-Kızılca Hamam
 
Ayrıca Çorum
Yenikaş Mersin -Aydıncık
 
Karakeçililer Arap, İslam devletinde birçok yerlerde yaşayarak farklı Adlar almışlardır
1-Trablus-Şam,
2-Helap,
3-Filistin,
4- Lübnan,
5- Irak
6- İran
7-Türkistan
8-Horasan
 
Karakeçili büyük Türkmen aşireti olarak
Türkay, Karakeçililerin yörükanı kolundan olarak Türkmen topluluğundan
Olduklarını savunmaktadır.
 
Günümüzde birçok Türkmen Aşiret oymakları bir bölüm sıkındı, siyasi
Nedenlerden dolayı Araplaşmış ve Kürtleşmiştir Türkan Türkmen
Aşireti gibi
Türkan Temiz yüzde yüz Türkmen olarak tarihsel belgelere dayanarak
Osmanlı arşivinde önemlisini bunu belli etmektedir
 
 
Bu gün baktığımızda Suriye, Irak Mısır'da, Cezayir'de yüz binlerce
Türk'ü kaybetmişiz, çoğu baskılar, asimilasyon nedeniyle
Araplaşmışlardır.
 
 
Karakeçililer gibi, Türkan (Türk, kan) dillerini, kimliklerini
Korumalıdırlar ne kadar Kürtleşmişseler
Onlar bir Türkmen oymağı aşiretleridirler.
 
11. yüzyıldan beri varlıklarını koruyarak Öncelikle Keçilü topluluğu,
başta Karakeçililer olarak Sarıkeçili, Teke Türkmenleri diye
Adlanmışlardır.
 
Şanlıurfa Karakeçilileri ise Bingöl'ün Simsor Karakeçilileri Doğu
Anadolu Zaza Türk aşiret topluluğu içinde yer alarak
Bingöl'ün Simsor köyünü Karakeçililer o dönemde kurarak tam bölge
Türkmen Karakeçili bölgesi olmuştur.
Sonrada Karakeçililer
Mürşitpınar ile Elazığ yöresine yerleşerek. Sonradan Elazığ
Karakeçililerine Çarsancaklı söylenmiştir.
 
Türkmen Karakeçililer nüfuslarının artmasıyla güçlü olarak Viranşehir
ve çevresinde milli topraklarını savunarak, kurtarmak için İngiliz ve
Fransız güçlerine saldırarak mücadeleye girişmişlerdir, ayrıca vatan
Hainlerine, bölücülere karşı mücadele sürdürmüşlerdir.
 
Türkmen Karakeçililer Güneydoğu Anadolu'da olduğu gibi Orta ve Batı
Anadolu yöre bölgelerinde Millî Mücadele'ye destek
Vererek devletinin yanında olarak devletten tarafından önemli görevler
Almışlardır.
 
Öte yandan Türkmen Karakeçililer Batı cephede Yunanlılara karşı ve
Bazı iç çata, hainlere, işbirlikçilere karşı mücadele ederek önemli
Hizmetler canlarıyla vermişlerdir.
 
Mustafa Kemal Paşa'nın yakın silâh
Arkadaşı Yarbay Mehmet Arif Beyin oluşturduğu özel bir Karakeçili
Tümenine katılarak Millî Mücadelede şehitler vererek Vatan,
Topraklarını korumuşlardır.
 
Türkmen Karakeçililer tarih boyunca bu kutsal Türk Cumhuriyetinin
Fedakârları, özverileri olarak millî birlik ve beraberlik kardeşlikle,
Düşmanlara karşı canıyla durarak Vatanını koruyarak savunmuştur.
 
Türkmen Karakeçililer Türk Devletine milletine, kutsak toprağına,
Bayrağına mücadele, dava yolunda bağlı kalarak Türkiye Cumhuriyetinin
Doğumlukta, yiğitlik, kahramanlıkta, özverilikte yüce Türk
Tarihimizin örneklerindendir.
 
Atamız dediği gibi her bir
Türkmen Karakeçililer, Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu,
İstanbullu, Ankaralı,  Trakyalı ve Makedonyalı hep bir Türk ırkın
Evlâtları, hep aynı cevherin damarlarıdır, kanlarıdır.
 
Türkmen Karakeçililer milli Türk kimliklerini canlarıyla koruyarak, bu
Gün mücadele vererek özgürcesine yaşanmaktadır.
 
Çağlar boyunca Türkmen olan Karakeçililer hep Türkmen kalarak dünyanın
Neresine bir Karakeçili var ise eski gelenek, göreneklerine onuruna
Bağlı olarak kahramanlıkla tanınarak, Oğuz boyuna saygı göstererek
Yüce tarihi ile güvenmektedir.
 
Osmanlı İmparatorluğunu kuran karakeçili Türkmen aşireti eski Türk
Örf ve adetlerine ve kültürüne önem vermekle, Türk kimliğini canlarıyla
Korumaktadır.
 
Güneydoğu, Batı, Anadolu Bölgesi'nde ve birçok ülkelerde yaşayan
Karakeçili aşireti kendilerini, varlıklarını, kimliklerini, Türk
Dillerini savunarak Türkmen olarak milli kültürlerine, geçmişlerine
Oğuz atalarına, büyük devletlerine inanarak her an özveride
Bulunmaktadırlar.
 
Uzun yıllardan bu bölgeye yerleşerek, Türklüklerine sahip çıkmaktadırlar.
 
Karakeçililer Milli Mücadele'de yolunda şehitler vererek, kutsal Türk
Topraklarını korumak için düşmanlara karşı savaşarak bu Türkmen
Yörelerinin ve topraklarını Fransızlardan kurtarılmak için kanlarıyla,
Canlarıyla, yaşlı, kadın, çocuklarıyla aşiret büyük mücadele vererek
Bölgelerini Fransa ve öteki yapancı askerlerinden,  Ermenilerden
Kurtarmışlardır.
 
Karakeçililer bir Türkmen Aşireti, oymağı olarak her yönüyle yöresel,
Bölgesel Türkmen kıyafetlerine folklor kültürlerine önem vererek
Kızlarını, kadınlarının giymiş oldukları yerel kıyafetler büyük ilgi
Göstermektedir, giyimleri yanında benzeri Türkistan, Türkmenistan,
Azerbaycan'da olan dokudukları Türkmen Karakeçili kilimleri geleneksel
Sanatları ilgili göstermektedir.
kızların, kadınlarının kıyafet ve
Takıları toy düğünde, Eğlence, şenlikte, bayramlarda, kına gecelerinde
Çevreye, insanlara başka bir özellik taşmaktadır.
 
Artık bizler tüm Türkler olarak
Bu asıl, doğru, temiz, yiğit topluluğumuzu, kardeşlerimizi gönlümüze
Sararak Kucaklaşmalıyız.
Çünkü Karakeçili Türkmen'i, demek dünya Türkmenlerini, Türk'lerini,
Oğuzları kapsamaktadır.
 
Artık her Türkmen kendisine dönerek büyük Devletler, Atabeyler,
İmparatorluklar kurduğunu bilmelidir ve tarihler boyunca büyük Türk
Milleti olduğunu bilmelidir, bilmez ise savaşlardan, tarihlerden
Sormalıdır.
 
Kaynaklar:
1-İstanbul, 1992, s. 117. Ziya Gökalp, Aşiretler Hakkında
Sosyolojik Tetkikler, Sosyal Yayınları, İstanbul, 1992, s. 118.
 
2- Namık Kemal, Osmanlı Tarihi, C.2, s. Hürriyet Yay. İstanbul, 1982.
3- Ziya Gökalp, Aşiretler Hakkında Sosyolojik Tetkikler,
İstanbul, 1992, s. 130.
4- Rıza Nur, Doğu Mecmuası, Sayı: 12, s. 14-15.
 
Orta Aaya' dan Anadolu'
Yazar Kadir Kemal KOP 'un "Anadolunun Doğu ve Güneydoğusu" ile ilgili
etüdüne göre:
1525 yılı Panipat Meydan Muharebesiyle
5-
 Ahmet Refik,Anadolu'da Türk Aşiretleri, s. 104.
6- Prof. Dr. Faruk Sümer, Kara-Koyunlular, Ankara, 1967, c. l, s. 30.
7- Cemil İsbir, Bingöl'ün Tarih ve Coğrafyası», Altan, s. 36-38,
Mart-Mayıs 1938, s. 42.
8- Bk. Prof. Dr. A. Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi.
9- Osmanlı Tahrir Defterleri Etnik Köken Belirlemede
10-Karakeçili Oymağı
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 24. cildi
11-XVI. Yüzyıla ait Urfa sancağı tahrir defterlerin
12-Türkmen Karakeçili aşireti ile özel görüşmelerim, izlemecilerim


Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.