MİRAÇ KANDİLİMİZ

İnsanın erdem yolculuğu, beşerilikten insanlığa yükseliş hikayesidir Miraç.

Hedefi şaşırdık belki de.Ne için yaratıldığımızı unutur hâle geldik.Dünyanın  çekiciliği,cazibesi,para ve kazanma hırsı,makam ve gösteriş hastalığı bizi aldattı,uzun emeller peşinde koşarken ölümü unuttuk.Zora düşmedikçe açmaz olduk ellerimizi,dünya keyfi bizi gün be gün nankörlüğe,bencilliğe itti,hatırlamaz olduk yaradanı,şükretmeyi kendimizden aşağı biri gördüğümüzde hatırladık,o gittikten sonra tekrar unutur olduk...Biz gün be gün gerçekten unutur olduk ebedi hayatı:-(
Peygamber Efendimiz (s.a.v)Miraç gecesi Rabbimizle görüşmüştür,gözüyle gördüklerine kalbiyle inanmıştır, Orada Cibril'i görmüştür...
"Ey Ebû Cehiller,şimdide Ebû Cehil kafalılar ,bu vâhiyi inkar eden dalalet sapıkları " Siz benim Peygamberimin gözüyle gördüklerini hâlâ çekiştirecek misiniz?
Niye bu kaçış,bu sığınmalar,ayetleri Kuran-ı Kerim-i ve buyrulanları inkar etmeler nedendir?Ç ünkü en kolay kaçıştır yok saymak,"inanıyorum ama uygulayamıyorum,bir türlü yenemiyorum nefsimi , Rabbim hidayet versin bana "deyip yüzleşmek ağır gelir ,korkarız ve tek çıkış olarak şirke koşarız(Rabbim şirkten korusun bizleri,amin)
Şirkki affı mümkün olmayan günahlardandır.
"İnnallâhe lâ yagfiru en yuşrake bihî ve yagfiru mâ dûne zâlike li men yeşâu,ve men yuşrik billahi fe kad dalle delalen baida"

"Şüphe yok ki Allah ,kendisine şirk koşulmasını affetmez,bunun dışındaki şeyleri ise dilediği kimse için mağfiret eder ve kim Allaha şirk koşarsa ,o taktirde o,uzak bir dâlalete sapmıştır"

Yaratılışına şirk koşma,kalbinin imanının güçlenmesi inanmaktan geçer,inanki inandıklarını ara,ara ki bulasın,bulduğunda zaten kalbin imanla dolmuş olacak,Allah aşkı dört bir yanını saracaktır(Rabbim nasip etsin)

Bu mübarek gecelerde biraz olsun dünya zevklerimizi unutup,ahiret hayatımız için sığınalım dualara.Biliyorum sabah uyandığımız da "dün gece kandil"di den eser kalmayacak,tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz hayat telaşına,Bu gece kalbimiz sonsuz iman aşkıyla dolar inşallah