Bahçeli: 87 yılı yok saymak kendini beğenmişliktir

Bahçeli: 87 yılı yok saymak kendini beğenmişliktir

02 Nisan 2011 Cumartesi 23:31
Bahçeli: 87 yılı yok saymak kendini beğenmişliktir
MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, seçim çalýþmalarý kapsamýnda geldiði Afyonkarahisar�daki ikinci gününde Sandýklý ilçesini ziyaret etti. MHP lideri Bahçeli, Sandýklý Belediyesi�ni ziyaret ettikten sonra toplu açýlýþ töreninde konuþtu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan�ý dizi yýldýzlarýna benzeten Bahçeli, "Recep Tayyip Erdoðan dizisinde toz pembe gördüðünüz bir Türkiye var. Orada iþsizlik sorunu çözülmüþ, Orada yoksulluk denen bir olay yok. Ama orada yolsuzluk, adý söylenmeden yolsuzlukla zenginleþen ve Türkiye�yi bugün her alanda sömüren bir azýnlýk ortaya çýkmýþ. Ve Türkiye bu gerçeklerden saklanýr hale gelmiþ. Televizyonlarda hangi haberi açarsanýz açýn ayný þeyler. Bir yerde konuluyor 17 televizyon birden veriyor. Türkiye�nin gerçeði saklanýyor, halkýn yaþantýsýnýn üstü örtülüyor. Bir sürü aldatma kandýrma palavralarla millet oyalanýyor. Beyefendi Ýngiltere�ye gidiyor, neden gidiyorsa orada baþkanlýk sisteminden bahsediyor. Türkiye�deki yandaþlarý hepsi ayný aðýzdan bu defa koro halinde baþkanlýk sistemi þarkýsýný söylüyor." dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan�ýn 87 yýlda yapýlan her þeyi AK Parti döneminde yapýlmýþ gibi gösterdiðini anlatan Devlet Bahçeli, Erdoðan�ýn Atatürk, Ýnönü, Adnan Menderes ve diðer liderlerle hizmetlerini yok saydýðýný savundu. Bu tavrýn Baþbakan Erdoðan�ýn kendini beðenmiþ tavrýndan kaynaklandýðýný iddia eden Bahçeli, "Sayýn Baþbakan 2002 yýlýnda Adalet ve Kalkýnma partisini iktidar oluþuyla Türkiye�nin 87 yýlda baþarmýþ olduðu her þeyi sýfýrlýyor. Ve kendisinin yaptýðýný ortaya koyan bir siyasi üslupla inkarcý bir politika takip ediyor. Ne yapýlmýþsa sayýn Recep Tayyip Erdoðan�ýn bilgisi olmuþ, ne yapýlmýþsa Recep Tayyip Erdoðan�ýn kararý olmuþ, ne yapýlmýþsa 87 yýlda sayýn Recep Tayyip Erdoðan�ýn sihirli eliyle olmuþ. Böyle bir þey var mýdýr? Nerede Atatürk dönemi? Nerede Ýnönü dönemi? Nerede Celal Bayar dönemi? Nerede Adnan Menderes dönemi? Nerede Süleyman Demirel, nerede Ecevit dönemi? Nerede Erbakan dönemi? Nerede Tansu Çiller dönemi? Siz eðer bunlarýn hepsini redderseniz inkar ederseniz o zaman bir yerde ruhi sýkýntý vardýr o da Recep Tayyip Erdoðan�ýn kendisini beðenmiþliði ve her þeyi ben yaptým gibi toptancý yaklaþýmýdýr." diye konuþtu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan�ýn gittiði her yerde karýþýklýk çýktýðý söylemini yenileyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Baþbakan�ýn Kuzey Irak ziyaretini de eleþtirdi. Barzani�nin Türkiye�deki ayaklanmalarý körüklediðini savunan Bahçeli, "Þimdi ise 42 yýldan bu yana Libya�yý yöneten bir baþka diktatör 15 Þubat�tan bu yana halkýna zulüm ediyor. Libyalýlarý katlediyor. Ýktidarýnýn devamý için Birleþmiþ Milletler geç de olsa harekete geçiyor. Fakat birçok tedbirlerle önlemek dururken orayý bombalamaya baþlayýp yani iþgal gücü ile aynen Irak�a, Afganisatan�a dönüþtürecek bir oyun da sahneleniyor. Bu coðrafyada her gün telefonla konuþan eþ baþkan sayýn baþbakan ne yapýyor. Dolaþtýðý yerlerin hepsinde ayaklanma var. Ama Türkiye�deki ayaklanmayý hala göremiyor. Aksine Türkiye�deki ayaklanmayý besleyen Barzani�yi ziyaretten de utanmýyor." ifadelerini kullandý. AK Parti ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan�ýn her fýrsatta kendilerini milletin seçtiðini söylediðini hatýrlatan Devlet Bahçeli, "Bizi baþkasý mý seçti?" diye sordu. 12 Haziran tarihinde AK Parti ile MHP arasýndaki milletvekili farkýnýn da kapanacaðýný, MHP iktidarýnýn baþlayacaðýný belirten Bahçeli sözlerini þöyle tamamladý: "Ara rejimler ülkenin sorunlarýný çözmedi aksine aðýrlaþtýrdý. Darbeler var olan siyasi kültürü zorlaþtýrdý. Bütün kazançlarý sýfýrladý. Ne kadar Türk siyasi hayatýnda var olmuþ olan yönetim kabiliyeti yüksek siyasetçiler zaman zaman siyaset yasaðý ile devre dýþý býrakýldý, bir fayda olmadý. Öyleyse demokrasi içerisinde çözmek lazým. Demokrasi içerisinde sorunlarý çözebilmek bir iktidar deðiþikliði gerektiriyorsa iktidarý deðiþtirmek lazým. Ýþte bunun için gün 12 Haziran günüdür. Diyor ki bizi millet getirdi. Biz Meclis�e nereden geldik. Arada bir sayý farký var. O da 12 Haziran�da Allah�ýn izni ile deðiþir. Seni millet getirmiþse millet de götürmesini bilir."
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.