"Aktif Eğitim Sen´in internetteki bir haberi için 300 bin tık alıyoruz"

"Aktif Eğitim Sen´in internetteki bir haberi için 300 bin tık alıyoruz"

02 Aralık 2012 Pazar 11:52
KAYSERÝ (CÝHAN)- Aktif Eðitimciler Sendikasý Genel Baþkaný Osman Bahçe, sendikalarý ile ilgili yapýlan olumlu ya da olumsuz haberlerin internet sitelerinde yer almasýndan çok bu haberleri takip eden kiþi sayýsýnýn 300 bini aþtýðýna dikkat çekti. Bahçe, bu sayýnýn önemli olduðunu ve kendileriyle ilgilenen bu kiþilere ulaþmalarý gerektiðini ifade ederek, Bu ilgiyi karþýlýksýz býrakmamak bizim görevimizdir. dedi. Aktif Eðitim Sen Genel Baþkaný Osman Bahçe, sendikalarýnýn Kayseri Þubesi tarafýndan düzenlenen toplantýya katýldý. Ýl Özel Ýdare Tiyatro Salonu´nda gerçekleþtirilen toplantýda Bahçe, Kayseri´de çalýþan eðitimcilerle bir araya geldi. Burada konuþma yapan Bahçe, sendikalarý ile ilgili olumlu olumsuz birçok söylemlerin yer aldýðýný ve bu söylemlerin deðerlerle kutsallara hakaret boyutuna varmadýklarý sürece hep açýk olacaklarýný ifade etti. Bahçe, sendikalarýnýn 1 Mart 2012 tarihinde kurulmasýna karþýn haziran ayýna kadar üye kabulünde bulunmadýðýný aktararak, Dostluklarýmýzýn ve dostlarýmýzýn bekasý için ve onlarla beraber omuz omuza çalýþmak için sendikamýz üye kabulünü haziran ayýndan itibaren yaptý. Bunun sebebi ise diðer sendikalarýmýzýn sözleþmede söz sahibi olma adýna üyeleri ile ilgili bir kayýp yaþamamasý içindi. þeklinde konuþtu. Ýlgili sendika toplu sözleþmede baþarýsýz olduðunu biliyoruz. Ama bizim bu baþarýsýzlýðý kendimiz için nimete çevirmek gibi bir gayretimiz olmadý diyen Bahçe, Ki sendikamýz 1 Mart öncesinde 1.5 yýl geriye gidildiðinde sendika kurma ve kuracaðýmýz sendikanýn ne kadar yararlý olabileceðimizi tartýþmýþtýk. O nedenle sözleþmede baþarýsýz olmasý ile ilgili bir süreç deðil bu. Biz kurulduðumuz günden beri bu ve buna benzer çok eleþtiriler, olumsuz yorumlar ve suçlamalara maruz kaldýk. Bu eleþtirilere her zamanda açýk olacaðýz. Biz toplumdaki her kesimin ülkenin zenginliði olarak görüyoruz. O nedenle farklý mozaikteki yani renkleri zenginlik olarak görüyor ve herkese kapýmýz açýktýr. þeklinde konuþtu. Her gün birileri tarafýndan gündem yapýlmalarýnýn aslýnda toplumun sendikalarýna olan ilgisini gösterdiðini aktaran Bahçe, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Sendikamýz ile ilgili internet sitelerinde haber çýkýyor. Bizim logomuzu siteye koyduklarýnda 250-300 bin týk yapýlýyor. Ýlgili ilgisiz her internet haber sitesi bizimle ilgili haberleri olumlu olumsuz haberleri koyuyor. Bize bu týk sayýsý þunu söylüyor. 300 bin kiþi sizi merak ediyor. Sizi takip ediyor. Size ilgi duyuyor. Bu insanlarýn ilgisini karþýlýksýz býrakmayýn mesajýný alýyoruz. Bir sendikamýz, internet sitelerinde bizimle ilgili çýkan haberlere olumsuz yorum yazdýrýyor. Çýkan haberlerin altýna olumsuz yazý yazmak için ayda bin 700 lira maaþ vererek 3 kiþiyi çalýþtýrýyor. Birçok sitede çýkan haberlerimize bakýn, yorumlarý hep benzerdir. Her türlü suçlamalara maruz kalýyoruz. Ama bunlarýn kim yazdýðýný biliyoruz. Bize olumsuz yorum yazan, bu nedenle maaþ alan birisi bana geldi. Bu yorumlarý kendilerinin yazdýðýný ve maaþ aldýðýný bize söyledi. Bize, daha çok para verirsek bizim adýmýza yazýlar yazabileceðini iletti. Olumsuz yorum yazanlara da þunu söyledim. Bizden size ekmek çýkmak siz devam edin ifadelerini kullandým. Osman Bahçe, gelinen noktada her þeye raðmen Aktif Eðitim Sen´in yakýndan takip edildiðini ifade ederek, Türkiye bizi seviyor. Bunu anlýyoruz. Türkiye´nin bizi sevdiðini anladýk ve mesajýmýzý aldýk. Ben bizim için olumsuz yazý yazanlara zerre kadar kötü düþünmedim. Biz herkesi severek yolumuza devam edeceðiz. Kýsa zaman önce üye kayýtlarýna baþlayan sendikamýzýn Kayseri gibi önemli bir þehrimizde kýsa zamanda bin üyeye ulaþmasý ve bu sayýyý geçmesi sorumluluðumuzun ne kadar büyük olduðunu gösteriyor. Bu anlayýþ ile çalýþmalar yapacaðýz. diye konuþtu. Sendikanýn Kayseri Þubesi Baþkaný Ayhan Kaya da bir konuþma yaparak toplantýya katýlan üyelerine teþekkür etti. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort