Kıdem tazminatının indirilmesi emeğin sömürüsüdür

Kıdem tazminatının indirilmesi emeğin sömürüsüdür

19 Temmuz 2011 Salı 16:23
Kıdem tazminatının indirilmesi emeğin sömürüsüdür
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzzet Çetin, kýdem tazminatý tutarýnýn 20 yýl için 6 maaþa indirilmesini “emeðin sömürüsünde ve hak gaspýnda zirve” olarak nitelendirirken, “AKP’nin yenilikleri, býrakýn sorunlara çözüm üretmeyi eski düzeni bile mumla aratacaktýr. Ýþ güvencesini yok etmek, emekçinin kazanýlmýþ haklarýný gasp etmek, sömürüye yönelik düzenlemeler getirmek, çalýþma ve yaþama koþullarýný ortaçað koþullarýna geri çekmek AKP’nin emekçiye yaklaþýmýdýr” dedi.  CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Ýzzet Çetin, kýdem tazminatý tutarýnýn 20 yýl için 6 maaþa indirilmesini “emeðin sömürüsünde ve hak gaspýnda zirve” olarak nitelendirirken “AKP’nin yenilikleri, býrakýn sorunlara çözüm üretmeyi eski düzeni bile mumla aratacaktýr. Ýþ güvencesini yok etmek, emekçinin kazanýlmýþ haklarýný gasp etmek, sömürüye yönelik düzenlemeler getirmek, çalýþma ve yaþama koþullarýný ortaçað koþullarýna geri çekmek AKP’nin emekçiye yaklaþýmýdýr” dedi. Çetin, sendikalarý ve emekçileri haklarýna sahip çýkmaya çaðýrdý.  Çetin, kýdem tazminatý tutarýnýn bugünkü uygulama olan 1 yýla 1 maaþ yerine 20 yýlda 6 maaþa indirileceðine yönelik açýklamalara yaptýðý yazýlý açýklamayla tepki gösterdi. “Kýdem tazminatý tutarýnýn bugünkü uygulama yerine 20 yýla 6 maaþa indirilmesi emeðin sömürüsü ve hak gaspýnda zirveye çýkýldýðýnýn göstergesidir” diyen Çetin, AKP’nin 2010 yýlý Mayýs ayýnda hazýrlayýp bugüne kadar açýklamadýðý ve Hükümet Programý’nda kararlýlýkla uygulanacaðý belirtilen Ulusal Ýstihdam Stratejisi Belgesi’ndeki hedeflerden birinin iþçilerin kýdem tazminatýný kaldýrýlmasý ve bölgesel asgari ücretin devreye sokulmasý olduðunu ifade etti. Bölgesel asgari ücreti “devletin üniter yapýsýný mayýnlamak” olarak nitelendiren Çetin, þöyle dedi:  “Ulusal Ýstihdam Stratejisi Belgesinin içinde, bölgesel asgari ücret, esnek çalýþma modelleri, iþe yeni girenlerin deneme süresinin uzatýlmasý gibi emeði horlayan ve emeðin sömürme biçimlerinde ortaçaðýn kölelik anlayýþýna yaklaþan uygulamalar yer almaktadýr. Ulusal Ýstihdam Stratejisi Belgesi toplumsal kesimler tarafýndan tartýþýlmadan uygulanmamalýdýr. AKP zihniyeti kýdem tazminatýný pula çevirerek emekçinin hakkýný gasp etmektedir. Bununla da yetinmemiþ, bölgesel asgari ücret uygulamasý, esnek çalýþma modellerinin uygulanmasý, 4 aylýk deneme süresi gibi uygulamalarý da sözde ‘Ulusal istihdam Stratejisi’ne ekleyerek emekçiye ardý ardýna darbeler indirmeyi planlamýþtýr. Anlaþýldýðý üzere AKP iþsizliðe çözüm üretme kisvesi altýnda emeði ve emekçiyi sömürmeye devam etmektedir. Bu sistem býrakýn istihdam yaratmayý her türlü soruna gebe bir sömürü düzeni yaratacaktýr.”  -“SÖZ KONUSU EMEK SÖMÜRÜSÜ OLUNCA AKP ÝÞÝNE GELDÝÐÝNÝ GÖRMEKTE”-  Kýdem tazminatýnýn OECD ülkelerindeki ortalamasýnýn 20 yýl için 6 ay düzeyinde bulunduðu ifadesiyle “sömürüye gerekçe” hazýrlandýðýna dikkat çeken Çetin, “Türkiye’nin mevcut yapýsý ile OECD içindeki en katý çalýþma mevzuatýna sahip olduðu belirtilen strateji belgesinde nedense OECD ülkelerindeki çalýþanlarýn sahip olduðu diðer haklar ve yaþam koþullarýndaki rakamsal duruma hiç deðinilmemiþtir. OECD ülkelerinin sahip olduðu verileri iþine geldiði gibi kullanan AKP nedense yaþam koþullarý, çalýþma koþullarý, yoksulluk, sosyal devlet uygulamalarý, milli gelir, mesleki maaþ daðýlýmlarý gibi hususlardaki OECD verilerini görmezden gelmektedir. AKP söz konusu emeðin sömürüsü oldu mu iþine geldiðini iþine geldiði gibi görmekte, yorumlamakta ve uygulamaktadýr” ifadelerine yer verdi.  -“BU ZÝHNÝYET OKULLAR OLMASA MÝLLÝ EÐÝTÝMÝ NE GÜZEL YÖNETÝRÝM ZÝHNÝYETݔ-  Ýþ paylaþýmý, esnek zaman modeli, uzaktan çalýþma gibi esnek çalýþma biçimleri, 25 yaþ altýndakilere 4 ay süreyle deneme çalýþmasý ve bölgesel asgari ücret tespiti gibi yeniliklerin her birinin istihdam yaratmak bir yana mevcut çalýþanlarýn iþ güvencesini ortadan kaldýrdýðýný ve sahip olduklarý haklarý ellerinden aldýðýný vurgulayan Çetin, þunlarý kaydetti:  “AKP’nin yenilikleri, býrakýn sorunlara çözüm üretmeyi eski düzeni bile mumla aratacaktýr. Ýþ güvencesini yok etmek, emekçinin kazanýlmýþ haklarýný gasp etmek, sömürüye yönelik düzenlemeler getirmek, çalýþma ve yaþama koþullarýný ortaçað koþullarýna geri çekmek AKP’nin emekçiye yaklaþýmýdýr. Hükümet ‘Kýdem Tazminatýný iþçilerin büyük bölümünün alamadýðý’ gibi bir acze dayanarak kýdem tazminatýný kaldýrmasý AKP’nin kanunlarý uygulayamadýðýnýn göstergesidir. Bu zihniyet okullar olmasa Milli Eðitimi ne kadar güzel yönetirim diyen zihniyetle aynýdýr. Burada hükümete düþen görev ödemeyeceðim diyen iþverenlere yaptýrým uygulamak ve emek sömürüsünü engellemektir. OECD ülkeleri ortalamasýný gerekçe göstererek kýdem tazminatýný indirmek geçerli bir gerekçe deðildir. Sendikalarý ve emekçileri haklarýna sahip çýkmaya ve korumaya davet ediyorum.”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort