Macar antropolog Zsolt: Macarlar Avrupalı değil Orta Asyalı

Macar antropolog Zsolt: Macarlar Avrupalı değil Orta Asyalı

06 Aralık 2012 Perşembe 14:32
Macar antropolog Zsolt: Macarlar Avrupalı değil Orta Asyalı
SAKARYA (CÝHAN)- Macaristanlý Antropolog Bíró András Zsolt, yaptýklarý gen ve kültür araþtýrmalarý sonucu Macarlarýn keskinlikle Avrupalý olmadýðýný, Macarlarýn soyunun Kafkasya ve Orta Asya´ya dayandýðý söyledi. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi´nde düzenlenen konferansa konuþan Zsolt, Macar halkýnýn tarihinin hem Avrupalý hem de Macar araþtýrmacýlar tarafýndan ilgiyle takip edildiðini belirtti. Zsolt, yaptýklarý araþtýrmalarda Avrupa topluluklarýyla akrabalýklarý olmadýðýný, bulduklarý kromozom yapýlarýnýn Batý Türkleri ve Kazaklarla daha çok benzerlik gösterdiklerini ifade etti. Kültürel çalýþmalarda da ayný bulgulara ulaþtýklarýný ifade eden Zsolt, Macarlarýn Orta Asya ve Kafkas haklarýyla güçlü bir akrabalýk iliþkileri olduðunun altýný çizdi. Zsolt, Macar halkýnýn tarihini yüzyýllardýr araþtýrýyorlar. Bunun sebebi Macar halkýnýn tarihi Avrupa´daki hiçbir ýrkýn tarihine benzemez. Büyük bir tartýþma ve ayný zamanda büyük bir gizemdir ve Macarca da Avrupa´da hiçbir dile benzemez. dedi. Milattan sonra 1000´li yýllarýn baþýnda bugünkü Macaristan topraklarýna ulaþan Macarlarýn, bu bölgenin verimli otlaklarý nedeniyle buraya yerleþtiklerini söyleyen Zsolt,Etrafý daðlarla çevrili olduðu için de iyi bir savunma bölgesi olarak iþlev görmüþ.diye konuþtu. Macarlarýn savaþçý bir halk olduðunun altýný çizen Zsolt, Macarlar Hristiyan olmadan önce, týpký Müslümanlara karþý yapýldýðý gibi Avrupalýlar tarafýndan Macarlara karþý büyük bir ordu meydana getirildiðini ancak Macarlarýn bu savaþta galip geldiðini kaydetti. Macarlarýn ayný zamanda o zamana kadar Avrupa´ya akýn eden Moðollarý da durduðunu belirten Zsolt, yenilen Moðollarýn Avrupa içlerine daha fazla ilerleyemediklerini belirtti. Bu örneklerin Macarlarýn savaþçý özelliklerini gösterdiðini dile getirdi. Macarlarýn savaþlarda bu kadar baþarýlý olmalarýnýn altýnda yatan tek sebebin onlarýn savaþçý kimlikleri olmadýðýný belirten Zsolt, o dönemde çok iyi bir savaþ teknolojisine sahip olduklarýný belirti.Zsolt Avrupalýlar, Macarlarla ilk karþýlattýklarýnda þaþýrmýþlar, çünkü savaþlarda Macarlarýn oklarý, kalkanlarý delip, vücuda saplanýyormuþ. dedi. Zsolt, Macarlarýn o dönemde sahip olduðu silah teknolojisine bugün bile ulaþýlamadýðýný iddia etti. Macar dilinin nereden geldiðini anlatan Zsolt, Avrupalý araþtýrmacýlarýn hiçbir Avrupa diline benzemediði için Macarcayý Fin-Ugor dil ailesi içinde deðerlendirdiklerini söyledi. Bu kategoriye yerleþtirilmelerinde hiç de masum bir neden yoktu diye konuþan Zsolt, kendilerinin yaptýðý araþtýrmalarda Macarcanýn Altay dil ailesi içindeki dillere daha çok benzediðini ortaya çýkardýklarýný anlatý. Macarlarýn, Hristiyan olmadan önce ölü gömme adetlerinin da Orta Asya halklarýnýnkine benzediðini söyleyen Zsolt, þöyle konuþtu: Macarlar da ata binen ve bozkýrda yaþayan bir halktý. Bu nedenle bir savaþçý öldüðünde onu atý ve silahlarýyla birlikte gömerlerdi. Savaþçý öldüðünde atýný keser ve etini fakirlere verirler, kemikleri ve baþýný savaþçýyla birlikte gömerlerdi. Kadýnlar ise deðerli eþyalarýyla birlikte gömülürdü. SAÜ Sosyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hacý Musa Taþdelen ise Macarlarla kardeþlik ötesi bir iliþkilerinin olduðunu dile getirdi. Konferansýn sonunda SAÜ Sosyoloji Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr. Ýsmail Hira tarafýndan Bíró András Zsolt´a plaket ve çiçek takdim edildi CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort