RTB Başkanı Erdoğan: Rize´ye havalimanı şart

RTB Başkanı Erdoğan: Rize´ye havalimanı şart

06 Aralık 2012 Perşembe 10:15
RTB Başkanı Erdoğan: Rize´ye havalimanı şart
RÝZE (CÝHAN)- Rize Ticaret Borsasý (RTB) Baþkaný Mehmet Erdoðan, Rize´de acilen bir hava limaný oluþturulmasý gerektiðini ve bu konuda bütün Rizelilerin ortak hareket etmesi gerektiðini söyledi. Erdoðan, Kuzeyi deniz, güneyi tamamen daðlarla çevrili Rize, kýsýtlý ulaþým imkanlarýný ancak hava limanýyla çözebilir. dedi. Erdoðan, yaptýðý açýklamada, RTB olarak Rize´ye fayda saðlayacak her türlü projenin destekçisi olduklarýný ifade ederek, Bu baðlamda çok önemli bir ihtiyaç olan ve son zamanlarda gündeme gelen, Rize için hayati önem taþýdýðýna inandýðýmýz havalimaný yapýmý konusunu çok önemsiyoruz. Bilindiði gibi Doðu Karadeniz sahil þeridi üzerinde yer alan Rize´de ulaþým karayolu ile saðlanmakta, liman baðlantýsý tamamýyla endüstriyel amaçlar için kullanýlmakta ve denizyolu taþýmacýlýðý yok denecek kadar azdýr. Ulaþýmýn en önemli unsuru olan demiryolu ve hava limaný þehirde mevcut deðildir. Havayolu ile ulaþým, Rize´ye en yakýn il olan Trabzon havalimanýndan saðlanmaktadýr. Kuzeyi deniz, güneyi tamamen daðlarla çevrili Rize, kýsýtlý ulaþým imkanlarýný ancak hava limanýyla çözebilir. diye konuþtu. Erdoðan, Rize´nin turizmde kalkýnma potansiyelinin yüksek olduðuna vurgu yaparak, þöyle dedi: Ýlimiz doðal güzellikleriyle, yayla turizmi, su sporlarý, doða sporlarý, termal turizm, kültür turizmiyle cennetten bir köþedir. Zamanýn bu kadar deðerli olduðu dünyamýzda þehrimize gelen turistlere ancak üç saatlik zorlu kara yolu yolculuðuyla güzelliklerimizi göstermek zorunda kalýyoruz. Bu durum Rize´mize gelen turist sayýsýný olumsuz yönde etkilemektedir. Þehrimiz dünya çapýnda büyük kazanç saðlayan turizm milli gelirinden yoksun olmaktadýr. Þunu unutmamak gerekir; Rize´ye hava limaný yapýlýrsa turizm gelirleri artacak, ülkemiz, bölgemiz ve ilimiz büyük kazanç saðlayacaktýr. Yine bölgemizde turizmin geliþimi için yapýlacak DOKAP´ýn Turizm Master Planý içinde Rize´ye hava limaný yapýlmasýnýn da plana dahil edilmesi gerektiðine inanýyorum.HAVA LÝMANI ÝÇÝN RÝZELÝLER ORTAK HAREKET ETMELÝTurizmin yanýnda Recep Tayyip Erdoðan Üniversitesi´nin ve çay sektörünün geliþimi için de hava limanýnýn önem taþýdýðýný söyleyen Erdoðan, Üniversite hocalarýnýn ve öðrencilerinin daha fazla tercih ettiði üniversite olabiliriz. Çay sektöründe ise gerek iç gerekse dýþ piyasada ekonomik canlanma saðlanabilir. Ekonomik baðlantýlar hýz kazanýr. Ayrýca hava limaný, coðrafi koþullardan dolayý ilimizin dar sýnýrlarýnda sýkýþýp kalmýþ, bölgemiz insanýnýn en önemli geçim kaynaðý olan çay sektörüne yeni ekonomik bir ivme kazandýracaktýr. Türkiye´nin 2023 vizyonu çerçevesinde Rizemiz ve çay sektörümüz için belirttiðimiz 2023 yýlý için 300 bin ton çay üretimi, 50 bin ton ihracat ve 500 milyon dolar gelir elde etmek hedefine ulaþmak için Rize´ye hava limaný þarttýr. Rize´ye Hava Limaný Rize ve çevresindeki illerin turizmde, Üniversitede, ekonomide canlýlýða ve berekete sebep olacaktýr. Rize deðerlerinin farkýnda olmalý, Rize´miz için birlik ve beraberlikle hareket etmeli ve ileriye dönük önemli bir adým olan hava limanýnýn ilimize yapýlmasý için elimizden geleni yapmalýyýz. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort