THY Genel Müdürü: Hedefimiz dünyada ilk üçe girmek

THY Genel Müdürü: Hedefimiz dünyada ilk üçe girmek

05 Aralık 2012 Çarşamba 16:22
THY Genel Müdürü: Hedefimiz dünyada ilk üçe girmek
MOSKOVA (CÝHAN)- Türk Hava Yollarý (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, amaçlarýnýn dünya yolcularýna kaliteli hizmet sunmak olduðunu açýkladý. Kotil, uçaklarý kendi evleri olarak gördüklerini, yolcularý da misafir olarak aðýrladýklarýný söyledi. Rusya´ya baðlý Tataristan Cumhuriyeti´nin Etatar.ru haber ajansýna özel mülakat veren Kotil, Türkiye ve Rusya arasýndaki iyi iliþkilerin giderek arttýðýna iþaret etti. THY Genel Müdürü, Ýki komþu ülkeyiz. Bugün Rusya´nýn 8 kentine uçuyoruz. Müsaade ederlerse, 8 kente daha uçmaya hazýrýz. Yeni hattýmýz Novosibirsk kenti ve bu güzergahla ilgili kuþkumuz vardý, ama ilk günlerden itibaren uçaklarýmýz dolmaya baþladý. Rusya´da sadece bir sorunumuz var, bu da uçuþ kotamýzýn küçük olmasý. Uçtuðumuz her kentte en az günde iki sefer sayýmýz olsun, çok sayýda kente uçmak istiyoruz. Fakat büyük kentlerde bize sadece haftada 3-4 kere uçmaya izin veriyorlar. Ülkelerimizi daha fazla birbirine baðlamak istiyoruz, bu baðlamda en rahat kavþaðý öneriyoruz. Eðer siz Afrika veya Orta Doðu´ya uçmak istiyorsanýz, en iyi baðlantý bizde. Her zaman Aeroflot´la iþbirliðine hazýrýz. Genelde biz yerel havayolu kurumlarýna yardýmcý oluyoruz. Çünkü Ýstanbul´un durumu bizi her zaman verimli konumda tutuyor. dedi. ÝSTANBUL´UN 3. HAVAALANI DÜNYA HAVACILIK TARÝHÝNDE DEVRÝM YAPACAKÝstanbul´un uçuþ sefer sayýlarý bakýmýndan dünyanýn en verimli ve merkez noktasý olduðuna dikkat çeten Kotil, Uluslar arasý hava taþýmacýlarý birliði IATA´ya göre, dünyanýn yýllýk yolcu taþýmacýlýðý þöyle paylaþýlmakta: Avrupa-yüzde 8,6, Asya-yüzde 17,4, Kuzey Amerika-yüzde 16,2, Güney Amerika-yüzde 2,8. Biz buradan pay istemiyoruz. Bizim Avrupa-Orta ve Yakýn Doðu güzergahýndaki planýmýz 14 milyar dolar. Avrupa-Asya güzergahý 40 milyar dolar ve Avrupa´dan Afrika´ya yönelik rakam ise yaklaþýk 10 milyar dolar. Biz matematik bir model oluþturduk, buna göre gelirimiz 40 milyar dolara ulaþabilir, yani tüm yolcu sayýsýnýn yüzde 8´i. Bunu baþarmamýzda Ýstanbul´un uçak seferlerinin dünya kavþaðýndaki konumunu etkiler. Bu yýl gelirimiz8 milyar dolar. Yedi yýl önce ise 1,6 milyar dolar idi. Tüm dünyada hava yolunun ticari kapsamý ise yaklaþýk 500 milyar dolar. Yani burada biz toplam taþýmacýlýk sayýsýnýn yüzde sekizi için iddialýyýz. Yüzde 0,5 oranýndan yüzde 2´ye çýktýk, þimdi ise yüzde 8´e ulaþmayý istiyoruz. Gerçekten de bu çok ciddi rakam. Örneðin Nijerya gibi petrol ülkesinin GMH´i 80 milyar dolar. Bugün Avrupa´da 40 milyar dolar para kazanan havacýlýk kurumu yok. Aeroflot dahil. Önümüzde açýlan perspektifler dolayýsýyla bugün Ýstanbul´da 3. havaalaný inþa ediyoruz. Bu projeye 10 milyar dolar yatýrýyoruz. Bu özel havaalaný olacak ve dünyanýn en fazla özel yatýrýmý olan bir havaalaný. Çin´de de benzer miktarda yatýrýmlar yapýldý, ama orada bunu devlet yaptý. ifadelerini kullandý.2020 HEDEFÝMÝZ 375 UÇAKMuhabirin Anlaþýlan baþlýca rakipleriniz Avrupa kentleri? sorusu üzerine THY Genel Müdürü, Ýstanbul hem Basra Körfezi, hem de büyük Avrupa kentleriyle rekabet ediyor. Bizim avantajýmýz coðrafya. Ýstanbul en doðru yerde duruyor. Önümüzdeki 20 yýlda Ýstanbul hava taþýmacýlýðý açýsýndan dünyanýn merkezi olacak. Son 2 haftada biz yaklaþýk 10 milyar dolarlýk 35 büyük uçak sipariþ ettik. Bu filomuzdaki 200 uçaða ilaveten. 2020´e kadar 375 uçaðýmýz olacak. Bu tabii dünyanýn en büyük filosu olmayacak, ancak dünyada ilk iki ya da üçe kesin girecek. Ve coðrafi avantajýmýzdan dolayý en gelirli ve etkili filosu durumuna gelecek... yanýtýný verdi.2006 yýlýnda Müþterimiz amirimizdir sloganýyla yola çýktýklarýný anlatan THY Genel Müdürü, kendilerine ait özel pilot, hostes ve teknik eleman okullarýnýn bulunduðunu kaydetti. Yolculara en iyi þekilde hizmet edilmesini kendileri için önem arz ettiðini vurgulayan Kotil, Uçak evimiz, içinde sunacaðýmýz hizmet de ücretsiz, hiç bir þey satmýyoruz. Biz 24 saat olarak ayaktayýz ve bu da hoþumuza gidiyor. Türkiye´nin dýþ politika dahil tüm faktörler bizi baþarýlý ve güçlü hale getiriyor. Örneðin Rusya ve baþka ülkelerle vize rejimi kaldýrýldý. 2005 yýlýnda kredi borçlarýmýz varken bugün cebimizde 1,8 milyar dolarlýk hazýr paramýz var ve tüm yatýrýmlarý da kendi kaynaðýmýzdan yapýyoruz. Eðer yolcu çok þey arzu ederse, bu durumda bu kaynaktan onlara para harcarýz. dedi. Rusya´ya özel ilgi gösterdiklerini ifade eden Kotil, Çocukken beni Rusya kötü ülke diye eðittiler. Fakat þahsi tanýþýklýk ve ülkelerimiz arasýndaki iliþkilerin geliþmesi þunu ortaya koydu: Artýk sorunlarýmýz yok. Ben de eðitildiðim þekilde çocuklarýmý eðitmiyorum. Dünyaya Türk kültürünü göstermekten yanayýz. mesaj verdi. Etatar.ru ajansý, THY´i dünyanýn en iyi havacýlýk kurumu diye tanýtarak, Osmanlý Ýmparatorluðu´nun yeni kuþaklarý olarak samimi hedefleriyle dünyayý fethetmeye hazýrlandýðý yorumunu yaptý. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort